Cito- en Centrale Eindtoets basisonderwijs; scores 2005/'06-2016/'17


Deze tabel bevat tot en met schooljaar 2013/’14 gegevens over de scores van leerlingen op de Cito Eindtoets Basisonderwijs naar inkomen van het huishouden, migratieachtergrond en woonsituatie. Vanaf schooljaar 2014/’15 bevat de tabel gegevens over de scores op de Centrale Eindtoets eveneens naar inkomen van het huishouden, migratieachtergrond en woonsituatie. De Centrale Eindtoets is een van de verplichte eindtoetsen waar een school vanaf schooljaar 2014/'15 uit mag kiezen en wordt door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt. Het CvTE bepaalt de inhoud van de Centrale Eindtoets. Het onderdeel studievaardigheden is vanaf schooljaar 2014/’15 geïntegreerd in de onderdelen rekenen en taal. De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen die de Cito/centrale eindtoets hebben gemaakt en op dat moment ingeschreven stonden in de BRP.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005/'06 tot en met 2016/'17.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2018:
Deze tabel is stopgezet vanwege de volgende redenen:
- het dalende aandeel van de Centrale Eindtoets binnen het aanbod van eindtoetsaanbieders, en
- de veranderde procedure van het tot stand komen van schooladviezen; vanaf schooljaar 2014/'15 is de score op de eindtoets niet meer de basis voor het schooladvies.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Cito- en Centrale Eindtoets basisonderwijs; scores 2005/'06-2016/'17

Geslacht Migratieachtergrond Gestandaardiseerd inkomen Woonsituatie kind Perioden Eindtoets: gemiddelde totaalscore (score)
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Totaal 2016/'17 535
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Woont met beide juridische ouders 2016/'17 536
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Woont alleen met moeder 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Woont alleen met vader 2016/'17 534
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Woont met moeder en partner 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Woont met vader en partner 2016/'17 534
Totaal jongens en meisjes Totaal Totaal Woont zonder ouders 2016/'17 530
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal 2016/'17 532
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Woont met beide juridische ouders 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Woont alleen met moeder 2016/'17 530
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Woont alleen met vader 2016/'17 530
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Woont met moeder en partner 2016/'17 531
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Woont met vader en partner 2016/'17 531
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Woont zonder ouders 2016/'17 529
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Woont met beide juridische ouders 2016/'17 534
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Woont alleen met moeder 2016/'17 532
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Woont alleen met vader 2016/'17 534
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Woont met moeder en partner 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Woont met vader en partner 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Woont zonder ouders 2016/'17 530
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal 2016/'17 535
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Woont met beide juridische ouders 2016/'17 535
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Woont alleen met moeder 2016/'17 534
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Woont alleen met vader 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Woont met moeder en partner 2016/'17 534
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Woont met vader en partner 2016/'17 535
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Woont zonder ouders 2016/'17 530
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal 2016/'17 537
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Woont met beide juridische ouders 2016/'17 537
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Woont alleen met moeder 2016/'17 536
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Woont alleen met vader 2016/'17 536
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Woont met moeder en partner 2016/'17 535
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Woont met vader en partner 2016/'17 533
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Woont zonder ouders 2016/'17 528
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal 2016/'17 539
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Woont met beide juridische ouders 2016/'17 540
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Woont alleen met moeder 2016/'17 538
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Woont alleen met vader 2016/'17 539
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Woont met moeder en partner 2016/'17 537
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Woont met vader en partner 2016/'17 538
Totaal jongens en meisjes Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Woont zonder ouders 2016/'17 529
Bron: CBS.
Verklaring van tekens