Woonlasten van huishoudens; kenmerken woning, regio, 2009-2015

Woonlasten van huishoudens; kenmerken woning, regio, 2009-2015

Marges Eigenaar of huurder Kenmerken woningen Regio's Perioden Woonlasten Totaal woonlasten (euro) Scheefhuur Goedkope scheefhuur (%) Scheefhuur Dure scheefhuur (%)
Waarde Totaal Totaal Nederland 2015 798,8 7,2 7,3
Waarde Totaal Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 747,3 5,4 5,8
Waarde Totaal Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 792,3 6,0 6,7
Waarde Totaal Totaal West-Nederland (LD) 2015 817,5 8,5 7,9
Waarde Totaal Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 787,2 6,2 7,2
Waarde Eigenaar Totaal Nederland 2015 894,9
Waarde Eigenaar Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 831,3
Waarde Eigenaar Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 879,3
Waarde Eigenaar Totaal West-Nederland (LD) 2015 933,1
Waarde Eigenaar Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 864,9
Waarde Huurder Totaal Nederland 2015 654,4 18,0 18,3
Waarde Huurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 593,5 15,2 16,4
Waarde Huurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 634,8 16,8 18,7
Waarde Huurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 672,8 19,2 17,9
Waarde Huurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 649,4 17,1 20,1
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Nederland 2015 810,6 16,0 19,9
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 705,0 19,1 27,7
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 777,6 17,0 19,3
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 833,8 16,1 17,3
Waarde Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 816,1 13,5 25,0
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Nederland 2015 605,8 18,6 17,8
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 562,2 14,1 13,3
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 594,4 16,8 18,6
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 618,8 20,3 18,1
Waarde Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 601,8 18,1 18,7
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Nederland 2015 794,1 6,9 7,0
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 735,1 4,6 5,0
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 784,0 5,5 6,1
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal West-Nederland (LD) 2015 809,8 8,1 7,5
Ondergrens 95%-interval Totaal Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 777,5 5,6 6,6
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Nederland 2015 887,7
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 814,2
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 867,7
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal West-Nederland (LD) 2015 920,6
Ondergrens 95%-interval Eigenaar Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 851,0
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Nederland 2015 650,1 17,4 17,6
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 581,5 13,2 14,2
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 626,4 15,5 17,2
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 666,4 18,3 16,9
Ondergrens 95%-interval Huurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 640,1 15,6 18,4
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Nederland 2015 797,4 14,7 18,3
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 666,5 14,4 21,8
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 750,4 14,1 16,0
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 815,0 14,3 15,3
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 787,4 10,8 21,0
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Nederland 2015 602,4 17,9 17,1
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 552,1 11,9 11,0
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 587,3 15,3 16,9
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 613,8 19,2 17,0
Ondergrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 594,4 16,4 16,9
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Nederland 2015 803,5 7,5 7,6
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 759,6 6,2 6,8
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 800,5 6,5 7,3
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal West-Nederland (LD) 2015 825,1 9,0 8,4
Bovengrens 95%-interval Totaal Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 796,9 6,7 7,9
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Nederland 2015 902,0
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 848,3
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 890,9
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal West-Nederland (LD) 2015 945,5
Bovengrens 95%-interval Eigenaar Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 878,9
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Nederland 2015 658,7 18,7 19,1
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 605,6 17,5 19,0
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 643,2 18,3 20,3
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 679,2 20,1 18,9
Bovengrens 95%-interval Huurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 658,8 18,6 21,9
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Nederland 2015 823,8 17,4 21,5
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 743,5 25,0 34,5
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 804,9 20,4 23,1
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 852,6 17,9 19,4
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van particulier verhuurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 844,9 16,8 29,5
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Nederland 2015 609,2 19,4 18,7
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Noord-Nederland (LD) 2015 572,2 16,7 15,9
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Oost-Nederland (LD) 2015 601,4 18,4 20,4
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal West-Nederland (LD) 2015 623,8 21,3 19,2
Bovengrens 95%-interval Huurt woning van sociaal verhuurder Totaal Zuid-Nederland (LD) 2015 609,2 19,8 20,6
Bron: Statistic Netherlands
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van de woning en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 04 04 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is stopgezet ten gevolge van een revisie van het inkomensregister uit 2015. Omdat de gegevens uit het inkomensregister een belangrijk onderdeel vormen van de woonlasten, is het niet langer mogelijk om bij WoON 2018 op dezelfde wijze cijfers over woonlasten te presenteren als in eerdere jaren. De woonlasten voor WoON 2012 en 2015 zijn opnieuw vastgesteld, maar omdat de inkomenscijfers zijn herzien tot en met 2011 was dat voor WoON 2009 niet mogelijk. De gegevens van WoON 2012, 2015 en 2018 zijn vervolgens opgenomen in de nieuwe tabel Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Woonlasten
Totaal woonlasten
Het gemiddelde totale bedrag aan woonkosten, zoals huur- of hypotheeklasten, inclusief de bijkomende woonuitgaven zoals: onroerendzaakbelasting, premies voor woonverzekeringen, rioolrechten, gas, water, electra.
Scheefhuur
Goedkope scheefhuur
Het huishouden heeft een belastbaar inkomen boven de lage inkomensgrens van het inkomensafhankelijke huurbeleid en een bruto huur onder de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en lag bij WoON2009 op € 631,73 , bij WoON2012 op € 664,66 en bij WoON2015 op € 699,48.
Dure scheefhuur
Het huishouden komt op grond van zijn inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd in aanmerking voor huurtoeslag, en heeft een bruto huur boven de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 1 en 2persoonshuishoudens is in WoON2009 een grens gehanteerd van € 499,51, in WoON2012 een grens van € 525,37 en in WoON2015 een grens van € 556,82. Voor huishoudens met meer dan 2 personen lagen de grenzen in deze WoONonderzoeken op respectievelijk € 535,53, € 561,98 en € 596,75.