Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (ha) Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (ha) Semi-bebouwd terrein Totaal semi-bebouwd terrein (ha) Recreatieterrein Totaal recreatieterrein (ha) Agrarisch terrein Totaal agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Totaal bos en open natuurlijk terrein (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
Nederland Nederland 4.154.302 116.123 355.986 51.002 102.561 2.252.233 490.088 367.982 418.325
Appingedam Appingedam 2.458 111 312 59 53 1.782 60 80
Wijk 00 Appingedam 2.458 111 312 59 53 1.782 60 80
Appingedam-Centrum Appingedam 90 9 53 6 2 14 0 5
Appingedam-West Appingedam 163 12 77 3 6 60 0 5
Appingedam-Oost Appingedam 295 29 152 1 21 81 0 11
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam 559 10 19 10 8 486 7 18
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal Appingedam 582 27 7 38 0 429 53 28
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep Appingedam 769 24 5 0 15 713 0 13
Bedum Bedum 4.496 116 264 44 39 3.894 98 41
Wijk 00 Bedum 4.496 116 264 44 39 3.894 98 41
Bedum Bedum 313 16 202 10 23 51 6 5
Verspreide huizen Bedum Bedum 2.190 45 9 31 4 2.066 20 14
Zuidwolde Bedum 74 4 29 1 0 37 0 3
Verspreide huizen Zuidwolde Bedum 699 16 0 0 4 606 67 6
Onderdendam Bedum 60 4 16 0 5 28 3 4
Verspreide huizen Onderdendam Bedum 540 13 3 1 0 515 2 6
Noordwolde Bedum 24 1 4 1 0 18 0 0
Verspreide huizen Noordwolde Bedum 595 16 1 0 3 573 0 3
Bellingwedde Bellingwedde 11.009 264 325 39 127 9.431 651 172
Wijk 00 Bellingwolde Bellingwedde 4.365 92 174 12 31 3.686 302 69
Bellingwolde Bellingwedde 451 16 100 5 11 256 58 6
Vriescheloo Bellingwedde 134 5 5 1 4 114 4 1
Rhederweg-West Bellingwedde 155 9 14 0 0 127 3 2
Vriescheloo-Zuid Bellingwedde 79 3 24 0 0 46 7 0
Oudeschans Bellingwedde 46 2 4 0 0 36 2 2
Klein-Ulsda Bellingwedde 25 0 2 0 0 21 0 2
Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde Bellingwedde 434 12 24 3 6 360 24 4
Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo Bellingwedde 435 10 2 1 10 321 78 13
Verspreide huizen Westerwoldse A Bellingwedde 2.605 34 0 2 0 2.405 125 39
Wijk 01 Oost Bellingwedde 2.450 51 14 12 10 2.167 158 39
Veelerveen Bellingwedde 430 13 14 9 10 352 23 9
Rhederbrug-Oost Bellingwedde 197 6 0 0 0 190 0 1
Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug Bellingwedde 536 11 0 3 0 485 31 6
Verspreide huizen Veelerveen Bellingwedde 1.287 20 0 0 0 1.140 104 23
Wijk 02 Blijham Bellingwedde 4.194 122 138 15 87 3.578 191 64
Blijham Bellingwedde 237 13 82 2 24 103 12 2
Morige Bellingwedde 120 10 11 0 0 93 5 0
Wedde Bellingwedde 72 3 29 2 0 37 0 1
Wedderheide Bellingwedde 154 11 2 0 0 136 4 1
Wedderveer Bellingwedde 47 1 5 0 2 33 2 3
Verspreide huizen in de polder Blijham Bellingwedde 1.792 36 5 0 0 1.666 50 34
Verspreide huizen ten westen van Blijham Bellingwedde 385 16 4 10 0 337 16 1
Verspreide huizen Hoorn Bellingwedde 912 17 0 2 0 813 81 0
Verspreide huizen in de Weddermarke Bellingwedde 476 15 0 0 60 359 21 21
Ten Boer Ten Boer 4.573 104 202 37 32 4.109 47 42
Wijk 00 West Ten Boer 3.095 60 155 26 27 2.768 31 28
Ten Boer Ten Boer 173 4 99 13 14 35 5 2
Garmerwolde Ten Boer 72 3 16 1 1 49 0 2
Thesinge Ten Boer 71 1 19 0 0 49 0 1
Sint-Annen Ten Boer 53 1 6 0 0 46 0 0
Achter-Thesinge en Bovenrijge Ten Boer 128 5 0 0 0 122 0 1
Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal Ten Boer 2.599 45 15 12 12 2.467 26 22
Wijk 01 Oost Ten Boer 1.478 43 47 10 5 1.341 16 14
Ten Post Ten Boer 84 6 23 0 3 48 1 3
Winneweer (gedeeltelijk) Ten Boer 17 1 7 0 0 6 2 1
Woltersum Ten Boer 38 1 15 0 3 19 0 0
Wittewierum Ten Boer 47 3 0 0 0 43 0 0
Lellens Ten Boer 28 1 0 0 0 27 0 0
Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal Ten Boer 1.264 31 3 9 0 1.198 13 10
Delfzijl Delfzijl 22.750 390 1.121 505 269 10.347 682 305 9.132
Wijk 00 Stad Delfzijl 1.027 57 520 117 148 81 12 92 0
Delfzijl-Centrum Delfzijl 90 8 44 28 0 2 3 5 0
Farmsum Delfzijl 261 9 150 31 8 5 4 52
Delfzijl-Noord Delfzijl 242 13 117 50 32 18 2 10 0
Delfzijl-West Delfzijl 165 11 95 4 47 0 0 8
Fivelzigt Delfzijl 85 7 36 0 25 11 0 6
Tuikwerd Delfzijl 185 8 77 4 36 45 4 11
Wijk 01 Land Delfzijl 3.828 131 330 303 41 2.692 230 100 0
Meedhuizen Delfzijl 58 2 19 0 2 32 0 2
Uitwierde Delfzijl 20 1 4 0 6 9 0 0
Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) Delfzijl 2.426 72 2 49 14 2.183 90 17
Industrieterrein Delfzijl 1.110 51 306 252 3 299 120 79 0
Verspreide huizen in het noorden Delfzijl 215 5 0 2 17 169 20 2
Wijk 02 Delfzijl 4.214 81 154 46 43 3.375 429 86 0
Woldendorp Delfzijl 125 4 35 1 6 78 1 0
Termunten Delfzijl 58 2 17 2 0 31 5 0
Termunterzijl Delfzijl 31 2 9 0 3 7 5 5
Borgsweer Delfzijl 46 2 5 1 0 33 5 0
Wagenborgen Delfzijl 180 3 79 2 8 65 21 2
Verspreide huizen Wagenborgen Delfzijl 948 16 8 2 7 802 101 11
Verspreide huizen Termunten Delfzijl 2.827 51 2 38 19 2.358 291 67 0
Wijk 03 Delfzijl 4.544 121 117 37 37 4.199 8 26 0
Bierum Delfzijl 77 3 18 1 6 47 3 0
Spijk Delfzijl 112 7 44 4 15 37 5 1
Holwierde Delfzijl 101 5 31 4 5 55 0 1
Godlinze Delfzijl 37 2 12 1 0 22 0 0
Losdorp Delfzijl 63 3 3 0 0 56 0 1
Krewerd Delfzijl 37 1 4 0 0 31 0 0
Verspreide huizen Bierum Delfzijl 4.117 101 4 28 11 3.952 0 22 0
Wijk 99 Groot water Delfzijl 9.137 0 0 2 0 0 3 0 9.131
Buitenwater Delfzijl 9.137 0 0 2 0 0 3 0 9.131
Groningen Groningen 8.375 521 3.096 573 725 2.680 288 493
Wijk 00 Binnenstad Groningen 171 7 139 7 6 0 0 11
Stadscentrum Groningen 27 1 25 0 0 0 0 1
Binnenstad-Zuid Groningen 61 1 52 0 3 0 0 6
Binnenstad-Oost Groningen 23 2 18 1 0 0 0 2
Binnenstad-West Groningen 12 0 10 0 0 0 0 1
Binnenstad-Noord Groningen 47 3 34 6 4 0 0 1
Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk Groningen 368 30 270 5 48 0 0 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2012. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016:
De sortering van de gemeenten was onjuist op gemeentecode. De sortering is nu alfabetisch gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2015 worden in 2018 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Totaal verkeersterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Verkeersterrein'.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Totaal bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwd terrein'.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Totaal semi-bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Semi-bebouwd terrein'.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Totaal recreatieterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Recreatieterrein'.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Totaal agrarisch terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein'.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Totaal bos en open natuurlijk terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bos en open natuurlijk terrein'.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats,vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.