Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabrikaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansen voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid energie die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1944

Status van de cijfers
Gegevens van 1944 tot en met december 2017 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 juli 2020
Voorlopige cijfers voor maand mei 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffen Bestemming Perioden Aanbod van aardoliegrondstoffenTotaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenWinning (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenProductie uit andere bronnen (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenInvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenUitvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenVoorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffenTotaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffenVerwerking (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffenFinaal verbruik (mln kg) AardoliegrondstoffenvoorraadBeginvoorraad (mln kg) AardoliegrondstoffenvoorraadEindvoorraad (mln kg) AardoliegrondstoffenvoorraadVoorraadmutatie (mln kg)
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2019 mei* 5.176 83 111 5.020 51 11 5.176 5.049 127 4.734 4.722 11
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 januari* 5.899 100 143 5.396 54 315 5.899 5.809 90 4.748 4.433 315
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 februari* 5.352 339 252 4.844 71 239 5.352 5.260 93 4.433 4.195 239
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 maart* 5.256 96 135 5.414 122 -267 5.256 5.163 92 4.195 4.462 -267
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 april* 5.054 90 174 5.172 34 -348 5.054 4.893 161 4.462 4.810 -348
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 mei* 4.500 69 91 4.776 27 -409 4.500 4.364 137 4.810 5.218 -409
Bron: CBS.
Verklaring van tekens