Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Bewerk tabel

Deze tabel bevat jaarcijfers van 2003 tot en met 2014 over de arbeidsdeelname van wel en niet-arbeidsgehandicapten in Nederland. Zowel arbeidsgehandicapten als niet- arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) worden ingedeeld in de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking. De werkzamen worden verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar: 2003-2014

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 25 november 2016:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Deze tabel is stopgezet vanwege een breuk in de cijferreeks vanwege een wijziging in de vragenlijst vanaf 2015. Vanaf 2015 wordt de vraag naar arbeidshandicap aan iedereen gesteld, dus ook aan personen die eerder hebben aangegeven niet (voltijd) te willen/kunnen werken of te gaan stoppen met werken vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is de leeftijdsgrens verschoven van 65 naar 75 jaar in overeenstemming met de nieuwe definitie beroepsbevolking.

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidsgehandicapten Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 10.980 8.684 8.036 6.829 5.232 1.597 1.207 867 301 39 0 3.851 1.531 898 633 2.321 1.126 1.194 4.185 648 7,5 2.297 79,1 73,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2014 1.541 639 540 448 354 94 92 70 18 3 0 353 149 79 70 204 115 89 187 99 15,5 902 41,5 35,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2014 9.439 8.045 7.496 6.381 4.878 1.503 1.114 796 282 36 0 3.499 1.381 819 563 2.117 1.012 1.106 3.997 549 6,8 1.395 85,2 79,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens