Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Cluster Regiokenmerken Perioden Leerlingen op speciale scholen; totaal (aantal) Leerlingen op speciale scholen; Basis (aantal) Leerlingen op speciale scholen; VO (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Utrecht 2021/'22* 1.409 754 655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 11 7 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 295 239 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige clusters Utrecht 2021/'22* 1.103 508 595
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 570 278 292
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 4 4 0
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 44 40 4
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 522 234 288
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 838 475 363
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 7 3 4
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 251 199 52
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 580 273 307
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 120 69 51
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 2 1 1
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 33 24 9
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 85 44 41
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 718 406 312
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 5 2 3
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 218 175 43
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 495 229 266
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal Utrecht 2021/'22* 143 94 49
Totaal mannen en vrouwen Turkije Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Totaal mannen en vrouwen Turkije Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 74 56 18
Totaal mannen en vrouwen Turkije Overige clusters Utrecht 2021/'22* 68 37 31
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal Utrecht 2021/'22* 311 152 159
Totaal mannen en vrouwen Marokko Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen Marokko Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 76 59 17
Totaal mannen en vrouwen Marokko Overige clusters Utrecht 2021/'22* 231 92 139
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Utrecht 2021/'22* 30 14 16
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 3 3 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Utrecht 2021/'22* 27 11 16
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Utrecht 2021/'22* 13 6 7
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Overige clusters Utrecht 2021/'22* 13 6 7
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Utrecht 2021/'22* 221 140 81
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 65 57 8
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Overige clusters Utrecht 2021/'22* 156 83 73
Mannen Totaal Totaal Utrecht 2021/'22* 1.011 542 469
Mannen Totaal Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 4 2 2
Mannen Totaal Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 194 156 38
Mannen Totaal Overige clusters Utrecht 2021/'22* 813 384 429
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 409 206 203
Mannen Nederlandse achtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 2 2 0
Mannen Nederlandse achtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 32 28 4
Mannen Nederlandse achtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 375 176 199
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 601 335 266
Mannen Met migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 2 0 2
Mannen Met migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 162 128 34
Mannen Met migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 437 207 230
Mannen Westerse migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 89 52 37
Mannen Westerse migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Westerse migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 23 18 5
Mannen Westerse migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 66 34 32
Mannen Niet-westerse migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 512 283 229
Mannen Niet-westerse migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 2 0 2
Mannen Niet-westerse migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 139 110 29
Mannen Niet-westerse migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 371 173 198
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Mannen Onbekende migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Onbekende migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Onbekende migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Mannen Turkije Totaal Utrecht 2021/'22* 101 67 34
Mannen Turkije Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Turkije Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 50 37 13
Mannen Turkije Overige clusters Utrecht 2021/'22* 51 30 21
Mannen Marokko Totaal Utrecht 2021/'22* 217 106 111
Mannen Marokko Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 2 0 2
Mannen Marokko Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 46 35 11
Mannen Marokko Overige clusters Utrecht 2021/'22* 169 71 98
Mannen Suriname Totaal Utrecht 2021/'22* 22 9 13
Mannen Suriname Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Mannen Suriname Overige clusters Utrecht 2021/'22* 21 8 13
Mannen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Utrecht 2021/'22* 9 5 4
Mannen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Overige clusters Utrecht 2021/'22* 9 5 4
Mannen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Utrecht 2021/'22* 163 96 67
Mannen Overige niet-westerse migratieachterg... Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Overige niet-westerse migratieachterg... Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 42 37 5
Mannen Overige niet-westerse migratieachterg... Overige clusters Utrecht 2021/'22* 121 59 62
Vrouwen Totaal Totaal Utrecht 2021/'22* 398 212 186
Vrouwen Totaal Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 7 5 2
Vrouwen Totaal Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 101 83 18
Vrouwen Totaal Overige clusters Utrecht 2021/'22* 290 124 166
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 161 72 89
Vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 2 2 0
Vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 12 12 0
Vrouwen Nederlandse achtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 147 58 89
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Utrecht 2021/'22* 237 140 97
Vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 5 3 2
Vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 89 71 18
Vrouwen Met migratieachtergrond Overige clusters Utrecht 2021/'22* 143 66 77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):
- Cluster 1 (visuele beperkingen);
- Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
- Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
- speciaal basisonderwijs;
- basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
- basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
- basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
Bij het label van periode 2017/'18 is de tekst 'voorlopige cijfers' weggehaald.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen op speciale scholen; totaal
Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; Basis
Het totaal aantal leerlingen in het basis onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; VO
Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).