Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Cluster Regiokenmerken Perioden Leerlingen op speciale scholen; totaal (aantal) Leerlingen op speciale scholen; Basis (aantal) Leerlingen op speciale scholen; VO (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Nederland 2021/'22* 1.450 588 862
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 66 30 36
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 273 105 168
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal West-Nederland (LD) 2021/'22* 987 403 584
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 120 50 70
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Niet in te delen (LD) 2021/'22* 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 574 254 320
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 364 148 216
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 508 186 322
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Amsterdam 2021/'22* 241 103 138
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 's-Gravenhage 2021/'22* 123 54 69
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Rotterdam 2021/'22* 180 83 97
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Utrecht 2021/'22* 30 14 16
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Nederland 2021/'22* 20 11 9
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 West-Nederland (LD) 2021/'22* 16 9 7
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 3 2 1
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 10 6 4
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 3 1 2
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 7 4 3
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Amsterdam 2021/'22* 6 3 3
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 's-Gravenhage 2021/'22* 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Rotterdam 2021/'22* 3 3 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Nederland 2021/'22* 128 86 42
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 9 6 3
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 24 17 7
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 West-Nederland (LD) 2021/'22* 84 53 31
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 11 10 1
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 52 31 21
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 40 29 11
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 36 26 10
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Amsterdam 2021/'22* 30 16 14
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 's-Gravenhage 2021/'22* 12 7 5
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Rotterdam 2021/'22* 7 5 2
Totaal mannen en vrouwen Suriname Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 3 3 0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Nederland 2021/'22* 1.302 491 811
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 57 24 33
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 248 88 160
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters West-Nederland (LD) 2021/'22* 887 341 546
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 106 38 68
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Niet in te delen (LD) 2021/'22* 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 512 217 295
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 321 118 203
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 465 156 309
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Amsterdam 2021/'22* 205 84 121
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters 's-Gravenhage 2021/'22* 110 47 63
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Rotterdam 2021/'22* 170 75 95
Totaal mannen en vrouwen Suriname Overige clusters Utrecht 2021/'22* 27 11 16
Mannen Suriname Totaal Nederland 2021/'22* 1.075 440 635
Mannen Suriname Totaal Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 46 22 24
Mannen Suriname Totaal Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 206 74 132
Mannen Suriname Totaal West-Nederland (LD) 2021/'22* 735 309 426
Mannen Suriname Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 84 35 49
Mannen Suriname Totaal Niet in te delen (LD) 2021/'22* 4 0 4
Mannen Suriname Totaal Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 436 199 237
Mannen Suriname Totaal Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 265 107 158
Mannen Suriname Totaal Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 370 134 236
Mannen Suriname Totaal Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 4 0 4
Mannen Suriname Totaal Amsterdam 2021/'22* 180 79 101
Mannen Suriname Totaal 's-Gravenhage 2021/'22* 92 41 51
Mannen Suriname Totaal Rotterdam 2021/'22* 142 70 72
Mannen Suriname Totaal Utrecht 2021/'22* 22 9 13
Mannen Suriname Cluster 1 Nederland 2021/'22* 12 6 6
Mannen Suriname Cluster 1 Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 1 Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 1 0 1
Mannen Suriname Cluster 1 West-Nederland (LD) 2021/'22* 9 4 5
Mannen Suriname Cluster 1 Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 2 2 0
Mannen Suriname Cluster 1 Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 1 Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 4 2 2
Mannen Suriname Cluster 1 Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 2 1 1
Mannen Suriname Cluster 1 Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 6 3 3
Mannen Suriname Cluster 1 Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 1 Amsterdam 2021/'22* 3 2 1
Mannen Suriname Cluster 1 's-Gravenhage 2021/'22* 1 0 1
Mannen Suriname Cluster 1 Rotterdam 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 1 Utrecht 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 2 Nederland 2021/'22* 95 65 30
Mannen Suriname Cluster 2 Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 7 6 1
Mannen Suriname Cluster 2 Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 19 13 6
Mannen Suriname Cluster 2 West-Nederland (LD) 2021/'22* 62 39 23
Mannen Suriname Cluster 2 Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 7 7 0
Mannen Suriname Cluster 2 Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 2 Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 41 24 17
Mannen Suriname Cluster 2 Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 31 24 7
Mannen Suriname Cluster 2 Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 23 17 6
Mannen Suriname Cluster 2 Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0
Mannen Suriname Cluster 2 Amsterdam 2021/'22* 24 12 12
Mannen Suriname Cluster 2 's-Gravenhage 2021/'22* 9 6 3
Mannen Suriname Cluster 2 Rotterdam 2021/'22* 7 5 2
Mannen Suriname Cluster 2 Utrecht 2021/'22* 1 1 0
Mannen Suriname Overige clusters Nederland 2021/'22* 968 369 599
Mannen Suriname Overige clusters Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 39 16 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):
- Cluster 1 (visuele beperkingen);
- Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
- Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
- speciaal basisonderwijs;
- basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
- basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
- basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
Bij het label van periode 2017/'18 is de tekst 'voorlopige cijfers' weggehaald.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen op speciale scholen; totaal
Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; Basis
Het totaal aantal leerlingen in het basis onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; VO
Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).