Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio 2011-2021

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio 2011-2021

Geslacht Migratieachtergrond Cluster Perioden Regiokenmerken Leerlingen op speciale scholen; totaal (aantal) Leerlingen op speciale scholen; Basis (aantal) Leerlingen op speciale scholen; VO (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021/'22* Nederland 71.605 33.608 37.997
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 1 2021/'22* Nederland 572 286 286
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 2 2021/'22* Nederland 8.202 6.613 1.589
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige clusters 2021/'22* Nederland 62.831 26.709 36.122
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021/'22* Nederland 48.068 20.749 27.319
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 1 2021/'22* Nederland 355 172 183
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 2 2021/'22* Nederland 3.378 2.651 727
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Overige clusters 2021/'22* Nederland 44.335 17.926 26.409
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2021/'22* Nederland 23.466 12.820 10.646
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 1 2021/'22* Nederland 217 114 103
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 2 2021/'22* Nederland 4.817 3.957 860
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Overige clusters 2021/'22* Nederland 18.432 8.749 9.683
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal 2021/'22* Nederland 71 39 32
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 1 2021/'22* Nederland 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 2 2021/'22* Nederland 7 5 2
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Overige clusters 2021/'22* Nederland 64 34 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):
- Cluster 1 (visuele beperkingen);
- Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
- Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
- speciaal basisonderwijs;
- basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
- basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
- basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 februari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen op speciale scholen; totaal
Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; Basis
Het totaal aantal leerlingen in het basis onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; VO
Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).