Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Cluster Perioden Regiokenmerken Leerlingen op speciale scholen; totaal (aantal) Leerlingen op speciale scholen; Basis (aantal) Leerlingen op speciale scholen; VO (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020/'21* Nederland 70.201 32.580 37.621
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 1 2020/'21* Nederland 587 294 293
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 2 2020/'21* Nederland 8.300 6.634 1.666
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige clusters 2020/'21* Nederland 61.314 25.652 35.662
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020/'21* Nederland 47.690 20.587 27.103
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 1 2020/'21* Nederland 377 179 198
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 2 2020/'21* Nederland 3.713 2.880 833
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Overige clusters 2020/'21* Nederland 43.600 17.528 26.072
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2020/'21* Nederland 22.375 11.935 10.440
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 1 2020/'21* Nederland 209 115 94
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 2 2020/'21* Nederland 4.577 3.747 830
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Overige clusters 2020/'21* Nederland 17.589 8.073 9.516
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal 2020/'21* Nederland 136 58 78
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 1 2020/'21* Nederland 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 2 2020/'21* Nederland 10 7 3
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Overige clusters 2020/'21* Nederland 125 51 74
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):
- Cluster 1 (visuele beperkingen);
- Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
- Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
- speciaal basisonderwijs;
- basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
- basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
- basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over de schooljaren 2019/'20 en 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 februari 2021:
De voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen op speciale scholen; totaal
Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; Basis
Het totaal aantal leerlingen in het basis onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; VO
Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).