Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Cluster Perioden Regiokenmerken Leerlingen op speciale scholen; totaal (aantal) Leerlingen op speciale scholen; Basis (aantal) Leerlingen op speciale scholen; VO (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019/'20* Nederland 69.821 32.069 37.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 1 2019/'20* Nederland 584 291 293
Totaal mannen en vrouwen Totaal Cluster 2 2019/'20* Nederland 8.273 6.527 1.746
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige clusters 2019/'20* Nederland 60.964 25.251 35.713
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2019/'20* Nederland 48.183 20.712 27.471
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 1 2019/'20* Nederland 380 181 199
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Cluster 2 2019/'20* Nederland 3.935 3.016 919
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Overige clusters 2019/'20* Nederland 43.868 17.515 26.353
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2019/'20* Nederland 21.512 11.308 10.204
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 1 2019/'20* Nederland 204 110 94
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Cluster 2 2019/'20* Nederland 4.327 3.502 825
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Overige clusters 2019/'20* Nederland 16.981 7.696 9.285
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal 2019/'20* Nederland 126 49 77
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 1 2019/'20* Nederland 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Cluster 2 2019/'20* Nederland 11 9 2
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Overige clusters 2019/'20* Nederland 115 40 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):
- Cluster 1 (visuele beperkingen);
- Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
- Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
- speciaal basisonderwijs;
- basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
- basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
- basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen op speciale scholen; totaal
Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; Basis
Het totaal aantal leerlingen in het basis onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).
Leerlingen op speciale scholen; VO
Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs op speciale scholen. Onder de speciale scholen vallen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC).