Religieuze betrokkenheid; kerkelijke gezindte; regio; 2010-2015

Religieuze betrokkenheid; kerkelijke gezindte; regio; 2010-2015

Regio's Perioden Kerkelijke gezindte Islam (% van de bevolking)
Nederland 2015 5
Noord-Nederland (LD) 2015 1
Oost-Nederland (LD) 2015 4
West-Nederland (LD) 2015 7
Zuid-Nederland (LD) 2015 4
Groningen (PV) 2015 1
Friesland (PV) 2015 1
Drenthe (PV) 2015 1
Overijssel (PV) 2015 3
Flevoland (PV) 2015 7
Gelderland (PV) 2015 4
Utrecht (PV) 2015 6
Noord-Holland (PV) 2015 7
Zuid-Holland (PV) 2015 8
Zeeland (PV) 2015 2
Noord-Brabant (PV) 2015 5
Limburg (PV) 2015 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft een overzicht van de veranderingen in het percentage mensen in Nederland vanaf 15 jaar dat zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte rekent. De volgende categorieën religie worden daarbij onderscheiden: geen kerkelijke gezindte, totaal kerkelijke gezindte, Rooms-Katholiek, Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Islam en overige gezindte. Ook wordt het percentage mensen vanaf 15 jaar weergegeven dat naar een religieuze bijeenkomst gaat. Kerkelijke gezindte en bezoek religieuze dienst worden opgesplitst naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van: 2010 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kerkelijke gezindte
Kerkelijke gezindte heeft betrekking op de vraag tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent.
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: EBB
Islam
Het percentage personen dat zich rekent tot de Islam.