Religieuze betrokkenheid; kerkelijke gezindte; regio; 2010-2015

Religieuze betrokkenheid; kerkelijke gezindte; regio; 2010-2015

Regio's Perioden Kerkelijke gezindte Geen kerkelijke gezindte (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Totaal kerkelijke gezindte (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Rooms-Katholiek (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Protestantse Kerk in Nederland (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Gereformeerd (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Islam (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Overige gezindte (% van de bevolking)
Nederland 2015 50 50 24 6 6 3 5 6
Noord-Nederland (LD) 2015 63 37 7 10 7 6 1 6
Oost-Nederland (LD) 2015 46 54 21 7 11 5 4 6
West-Nederland (LD) 2015 56 44 15 6 6 3 7 7
Zuid-Nederland (LD) 2015 36 64 53 2 2 1 4 3
Groningen (PV) 2015 69 31 5 8 5 6 1 6
Friesland (PV) 2015 58 42 7 14 6 7 1 7
Drenthe (PV) 2015 62 38 9 8 11 5 1 4
Overijssel (PV) 2015 42 58 23 8 12 6 3 6
Flevoland (PV) 2015 55 45 12 6 3 7 7 10
Gelderland (PV) 2015 47 53 21 7 12 4 4 5
Utrecht (PV) 2015 55 45 13 8 8 5 6 7
Noord-Holland (PV) 2015 63 37 16 4 3 2 7 6
Zuid-Holland (PV) 2015 52 48 14 7 8 4 8 8
Zeeland (PV) 2015 47 53 16 7 14 8 2 8
Noord-Brabant (PV) 2015 39 61 48 3 2 1 5 3
Limburg (PV) 2015 28 72 64 1 1 0 4 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft een overzicht van de veranderingen in het percentage mensen in Nederland vanaf 15 jaar dat zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte rekent. De volgende categorieën religie worden daarbij onderscheiden: geen kerkelijke gezindte, totaal kerkelijke gezindte, Rooms-Katholiek, Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Islam en overige gezindte. Ook wordt het percentage mensen vanaf 15 jaar weergegeven dat naar een religieuze bijeenkomst gaat. Kerkelijke gezindte en bezoek religieuze dienst worden opgesplitst naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van: 2010 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kerkelijke gezindte
Kerkelijke gezindte heeft betrekking op de vraag tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent.
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: EBB
Geen kerkelijke gezindte
Het percentage personen dat zich niet rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
Totaal kerkelijke gezindte
Het percentage personen dat zich rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
Rooms-Katholiek
Het percentage personen dat zich rekent tot de Rooms-Katholieke kerk.
Protestantse Kerk in Nederland
Het percentage personen dat zich rekent tot de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 mei 2004 is de zogeheten Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstaan als gevolg van een fusie van de Nederlandse Hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse kerk. In de vragenlijst is de PKN als aparte categorie toegevoegd. Omdat bleek dat niet alle leden van de oorspronkelijke gezindten zich met de PKN identificeren is besloten om zowel de oorspronkelijke gezindten waartoe de mensen zich (nog steeds) bekennen als de nieuwe PKN weer te geven.
Nederlands Hervormd
Het percentage personen dat zich rekent tot de Nederlandse Hervormde kerk.
Gereformeerd
Het percentage personen dat zich rekent tot een van de gereformeerde kerkgenootschappen.
Islam
Het percentage personen dat zich rekent tot de Islam.
Overige gezindte
Het percentage personen dat zich rekent tot een hier niet onderscheiden kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, waaronder joden, hindoes en boeddhisten.