Gebieden in Nederland 2016


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2016 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2016

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018:
Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest. Eerder werd verondersteld dat deze samenvoeging later in 2016 had plaatsgevonden, waardoor hij pas in 'Gebieden in Nederland 2017' was opgenomen.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gebieden in Nederland 2016

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenArbeidsmarktregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenArbeidsmarktregio'sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenGGD-regio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenGGD-regio'sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenPolitie Regionale eenhedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenPolitie Regionale eenhedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenProvinciesCode (code) Lokaliseringen van gemeentenProvinciesNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenToeristengebiedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenToeristengebiedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenZorgkantoorregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenZorgkantoorregio'sNaam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteOmschrijving (omschrijving) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidOmschrijving (omschrijving) Statistische gegevensInwonertal (aantal) Statistische gegevensOmgevingsadressendichtheid (per km2)
Delft GM0503 AM21 Haaglanden CR27 Delft en Westland GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 100 000 tot 150 000 inwoners Zeer sterk stedelijk 101.034 3.472
Lansingerland GM1621 AM34 Zuid-Holland Centraal CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Matig stedelijk 59.035 1.231
Maassluis GM0556 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 20 000 tot 50 000 inwoners Sterk stedelijk 32.292 1.973
Midden-Delfland GM1842 AM21 Haaglanden CR27 Delft en Westland GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 10 000 tot 20 000 inwoners Matig stedelijk 18.873 1.282
Pijnacker-Nootdorp GM1926 AM34 Zuid-Holland Centraal CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Matig stedelijk 51.894 1.436
Schiedam GM0606 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Zeer sterk stedelijk 77.108 3.269
Vlaardingen GM0622 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Zeer sterk stedelijk 71.808 2.763
Westland GM1783 AM21 Haaglanden CR27 Delft en Westland GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR02 Noordzeebadplaatsen ZK33 Westland Schieland Delfland 100 000 tot 150 000 inwoners Matig stedelijk 104.960 1.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens