Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type maatwerkarrangement Perioden Regio's Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal 2019* Aa en Hunze 885 2.895 2.625
Totaal 2019* Achtkarspelen 2.965 2.525 2.785
Totaal 2019* Alblasserdam 1.740 860 690
Totaal 2019* Alkmaar 10.030 8.755 7.450
Totaal 2019* Almere 16.830 6.710 4.945
Totaal 2019* Alphen aan den Rijn 6.210 2.115 2.190
Totaal 2019* Amersfoort 11.190 14.930 9.075
Totaal 2019* Apeldoorn 19.545 11.735 9.560
Ondersteuning thuis 2019* Aa en Hunze . 1.280 1.275
Ondersteuning thuis 2019* Achtkarspelen 995 1.160 1.445
Ondersteuning thuis 2019* Alblasserdam 195 315 295
Ondersteuning thuis 2019* Alkmaar 1.475 3.465 3.170
Ondersteuning thuis 2019* Almere 4.065 2.935 2.050
Ondersteuning thuis 2019* Alphen aan den Rijn 350 205 190
Ondersteuning thuis 2019* Amersfoort 870 5.345 3.960
Ondersteuning thuis 2019* Apeldoorn 2.810 3.190 3.085
Hulp bij het huishouden 2019* Aa en Hunze . 335 335
Hulp bij het huishouden 2019* Achtkarspelen 925 695 675
Hulp bij het huishouden 2019* Alblasserdam 440 225 170
Hulp bij het huishouden 2019* Alkmaar 2.205 1.975 1.500
Hulp bij het huishouden 2019* Almere 255 290 190
Hulp bij het huishouden 2019* Alphen aan den Rijn 2.050 975 1.165
Hulp bij het huishouden 2019* Amersfoort 85 4.745 1.780
Hulp bij het huishouden 2019* Apeldoorn 3.240 3.000 1.965
Verblijf en opvang 2019* Aa en Hunze . . .
Verblijf en opvang 2019* Achtkarspelen . . .
Verblijf en opvang 2019* Alblasserdam . . .
Verblijf en opvang 2019* Alkmaar 435 1.060 830
Verblijf en opvang 2019* Almere 665 525 585
Verblijf en opvang 2019* Alphen aan den Rijn . . .
Verblijf en opvang 2019* Amersfoort 15 1.355 650
Verblijf en opvang 2019* Apeldoorn 1.190 1.075 1.345
Hulpmiddelen en diensten 2019* Aa en Hunze 880 1.275 1.010
Hulpmiddelen en diensten 2019* Achtkarspelen 1.045 670 670
Hulpmiddelen en diensten 2019* Alblasserdam 1.105 320 225
Hulpmiddelen en diensten 2019* Alkmaar 5.920 2.255 1.950
Hulpmiddelen en diensten 2019* Almere 11.845 2.965 2.115
Hulpmiddelen en diensten 2019* Alphen aan den Rijn 3.810 935 835
Hulpmiddelen en diensten 2019* Amersfoort 10.220 3.485 2.685
Hulpmiddelen en diensten 2019* Apeldoorn 12.305 4.470 3.165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar 2019 en heel 2019 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2019 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 mei 2020:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2019 en heel 2019 zijn toegevoegd.
- De cijfers over eerste halfjaar van 2019 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2020 worden in november 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.