Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio, 2015-2020

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio, 2015-2020

Type maatwerkarrangement Perioden Regio's Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal 2020 Aa en Hunze 1.040 3.125 3.060
Totaal 2020 Achtkarspelen 930 2.095 880
Totaal 2020 Alblasserdam 1.725 480 475
Totaal 2020 Alkmaar 11.345 2.820 7.555
Totaal 2020 Almere 16.570 4.070 8.260
Totaal 2020 Alphen aan den Rijn 4.625 1.985 3.285
Totaal 2020 Amersfoort 13.910 4.685 8.840
Totaal 2020 Apeldoorn 17.965 6.120 11.450
Ondersteuning thuis 2020 Aa en Hunze . 1.030 1.025
Ondersteuning thuis 2020 Achtkarspelen . 705 285
Ondersteuning thuis 2020 Alblasserdam 210 95 100
Ondersteuning thuis 2020 Alkmaar 2.115 810 2.795
Ondersteuning thuis 2020 Almere 4.850 1.780 6.065
Ondersteuning thuis 2020 Alphen aan den Rijn 285 120 135
Ondersteuning thuis 2020 Amersfoort 2.620 2.095 3.875
Ondersteuning thuis 2020 Apeldoorn 3.120 1.785 3.450
Hulp bij het huishouden 2020 Aa en Hunze . 1.005 1.005
Hulp bij het huishouden 2020 Achtkarspelen . 1.000 215
Hulp bij het huishouden 2020 Alblasserdam 515 130 155
Hulp bij het huishouden 2020 Alkmaar 3.465 850 2.350
Hulp bij het huishouden 2020 Almere 340 85 120
Hulp bij het huishouden 2020 Alphen aan den Rijn 1.390 1.280 2.565
Hulp bij het huishouden 2020 Amersfoort 3.475 1.050 1.965
Hulp bij het huishouden 2020 Apeldoorn 4.335 1.455 2.595
Verblijf en opvang 2020 Aa en Hunze . . .
Verblijf en opvang 2020 Achtkarspelen . . .
Verblijf en opvang 2020 Alblasserdam . . .
Verblijf en opvang 2020 Alkmaar 550 240 565
Verblijf en opvang 2020 Almere 565 485 500
Verblijf en opvang 2020 Alphen aan den Rijn . . .
Verblijf en opvang 2020 Amersfoort 825 225 880
Verblijf en opvang 2020 Apeldoorn 910 485 1.060
Hulpmiddelen en diensten 2020 Aa en Hunze 1.040 1.090 1.030
Hulpmiddelen en diensten 2020 Achtkarspelen 925 390 380
Hulpmiddelen en diensten 2020 Alblasserdam 1.000 250 225
Hulpmiddelen en diensten 2020 Alkmaar 5.215 920 1.845
Hulpmiddelen en diensten 2020 Almere 10.810 1.720 1.585
Hulpmiddelen en diensten 2020 Alphen aan den Rijn 2.950 580 585
Hulpmiddelen en diensten 2020 Amersfoort 6.990 1.315 2.120
Hulpmiddelen en diensten 2020 Apeldoorn 9.600 2.390 4.345
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 december 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn in een nieuwe tabel gepubliceerd in verband met de herindeling van de typen maatwerkarrangementen, zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.