Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio, 2015-2020

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio, 2015-2020

Type maatwerkarrangement Perioden Regio's Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal 2020 Aa en Hunze 1.035 2.885 2.815
Totaal 2020 Achtkarspelen 930 2.090 885
Totaal 2020 Alblasserdam 1.695 475 445
Totaal 2020 Alkmaar 9.815 2.670 4.740
Totaal 2020 Almere 16.310 4.050 8.310
Totaal 2020 Alphen aan den Rijn 4.500 1.900 3.010
Totaal 2020 Amersfoort 12.400 4.430 5.355
Totaal 2020 Apeldoorn 15.325 5.475 5.935
Ondersteuning thuis 2020 Aa en Hunze . 895 890
Ondersteuning thuis 2020 Achtkarspelen . 705 285
Ondersteuning thuis 2020 Alblasserdam 210 95 115
Ondersteuning thuis 2020 Alkmaar 1.720 780 2.395
Ondersteuning thuis 2020 Almere 4.650 1.765 6.140
Ondersteuning thuis 2020 Alphen aan den Rijn 285 120 140
Ondersteuning thuis 2020 Amersfoort 2.185 2.000 2.890
Ondersteuning thuis 2020 Apeldoorn 2.235 1.485 1.150
Hulp bij het huishouden 2020 Aa en Hunze . 910 910
Hulp bij het huishouden 2020 Achtkarspelen . 1.000 220
Hulp bij het huishouden 2020 Alblasserdam 490 135 110
Hulp bij het huishouden 2020 Alkmaar 2.655 755 600
Hulp bij het huishouden 2020 Almere 335 85 190
Hulp bij het huishouden 2020 Alphen aan den Rijn 1.300 1.205 2.365
Hulp bij het huishouden 2020 Amersfoort 3.000 960 860
Hulp bij het huishouden 2020 Apeldoorn 3.795 1.190 1.045
Verblijf en opvang 2020 Aa en Hunze . . .
Verblijf en opvang 2020 Achtkarspelen . . .
Verblijf en opvang 2020 Alblasserdam . . .
Verblijf en opvang 2020 Alkmaar 450 220 345
Verblijf en opvang 2020 Almere 550 455 430
Verblijf en opvang 2020 Alphen aan den Rijn . . .
Verblijf en opvang 2020 Amersfoort 640 210 500
Verblijf en opvang 2020 Apeldoorn 670 430 495
Hulpmiddelen en diensten 2020 Aa en Hunze 1.035 1.085 1.015
Hulpmiddelen en diensten 2020 Achtkarspelen 925 390 380
Hulpmiddelen en diensten 2020 Alblasserdam 995 250 215
Hulpmiddelen en diensten 2020 Alkmaar 4.990 915 1.395
Hulpmiddelen en diensten 2020 Almere 10.775 1.745 1.550
Hulpmiddelen en diensten 2020 Alphen aan den Rijn 2.910 575 505
Hulpmiddelen en diensten 2020 Amersfoort 6.570 1.260 1.105
Hulpmiddelen en diensten 2020 Apeldoorn 8.625 2.370 3.240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
- De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-arrangementen in het eerste en in het tweede halfjaar van 2020 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er te veel trajecten beëindigd in het eerste halfjaar en te weinig in het tweede halfjaar. De jaarcijfers zijn wel correct.

Wijzigingen per 9 december 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.