Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type maatwerkarrangement Perioden Regio's Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal 2020* Aa en Hunze 855 3.120 3.055
Totaal 2020* Achtkarspelen 930 2.095 880
Totaal 2020* Alblasserdam 1.725 480 420
Totaal 2020* Alkmaar 11.345 2.820 4.105
Totaal 2020* Almere 16.570 4.070 7.610
Totaal 2020* Alphen aan den Rijn 4.625 1.985 2.855
Totaal 2020* Amersfoort 13.025 4.450 5.315
Totaal 2020* Apeldoorn 17.965 6.120 4.410
Ondersteuning thuis 2020* Aa en Hunze . 1.020 1.015
Ondersteuning thuis 2020* Achtkarspelen . 705 285
Ondersteuning thuis 2020* Alblasserdam 210 95 100
Ondersteuning thuis 2020* Alkmaar 2.115 815 1.940
Ondersteuning thuis 2020* Almere 4.850 1.780 5.625
Ondersteuning thuis 2020* Alphen aan den Rijn 285 120 135
Ondersteuning thuis 2020* Amersfoort 2.315 1.980 2.910
Ondersteuning thuis 2020* Apeldoorn 3.120 1.785 1.120
Hulp bij het huishouden 2020* Aa en Hunze . 1.005 1.005
Hulp bij het huishouden 2020* Achtkarspelen . 1.000 215
Hulp bij het huishouden 2020* Alblasserdam 515 130 110
Hulp bij het huishouden 2020* Alkmaar 3.465 850 585
Hulp bij het huishouden 2020* Almere 340 85 110
Hulp bij het huishouden 2020* Alphen aan den Rijn 1.390 1.280 2.230
Hulp bij het huishouden 2020* Amersfoort 3.080 970 845
Hulp bij het huishouden 2020* Apeldoorn 4.335 1.455 1.050
Verblijf en opvang 2020* Aa en Hunze . . .
Verblijf en opvang 2020* Achtkarspelen . . .
Verblijf en opvang 2020* Alblasserdam . . .
Verblijf en opvang 2020* Alkmaar 550 240 255
Verblijf en opvang 2020* Almere 565 485 415
Verblijf en opvang 2020* Alphen aan den Rijn . . .
Verblijf en opvang 2020* Amersfoort 660 200 455
Verblijf en opvang 2020* Apeldoorn 910 485 485
Hulpmiddelen en diensten 2020* Aa en Hunze 855 1.100 1.035
Hulpmiddelen en diensten 2020* Achtkarspelen 925 390 380
Hulpmiddelen en diensten 2020* Alblasserdam 1.000 250 210
Hulpmiddelen en diensten 2020* Alkmaar 5.215 920 1.325
Hulpmiddelen en diensten 2020* Almere 10.810 1.720 1.455
Hulpmiddelen en diensten 2020* Alphen aan den Rijn 2.950 580 485
Hulpmiddelen en diensten 2020* Amersfoort 6.970 1.295 1.105
Hulpmiddelen en diensten 2020* Apeldoorn 9.600 2.390 1.755
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de overige cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.