Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type maatwerkarrangement Perioden Regio's Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal 1e halfjaar 2020* Aa en Hunze 1.215 3.205 2.270
Totaal 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 980 3.580 1.250
Totaal 1e halfjaar 2020* Alblasserdam 1.755 560 350
Totaal 1e halfjaar 2020* Alkmaar 10.955 3.085 2.845
Totaal 1e halfjaar 2020* Almere 18.310 3.690 2.925
Totaal 1e halfjaar 2020* Alphen aan den Rijn 5.140 1.455 790
Totaal 1e halfjaar 2020* Amersfoort 15.440 6.230 4.140
Totaal 1e halfjaar 2020* Apeldoorn 19.170 9.195 6.500
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Aa en Hunze . 1.330 975
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 10 1.775 635
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Alblasserdam 215 120 120
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Alkmaar 1.715 1.060 950
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Almere 4.690 1.515 1.185
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Alphen aan den Rijn 295 75 75
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Amersfoort 2.320 2.065 1.740
Ondersteuning thuis 1e halfjaar 2020* Apeldoorn 2.325 1.940 1.460
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Aa en Hunze . 910 385
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen . 1.480 325
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Alblasserdam 490 135 120
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Alkmaar 2.620 1.030 870
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Almere 340 150 140
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Alphen aan den Rijn 1.305 980 460
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Amersfoort 2.995 850 750
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Apeldoorn 3.805 1.425 1.255
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Aa en Hunze . . .
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen . . .
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Alblasserdam . . .
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Alkmaar 645 295 215
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Almere 570 415 210
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Alphen aan den Rijn . . .
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Amersfoort 750 415 495
Verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Apeldoorn 860 855 520
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Aa en Hunze 1.215 965 905
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 960 325 290
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Alblasserdam 1.050 305 110
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Alkmaar 5.975 700 815
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Almere 12.710 1.610 1.395
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Alphen aan den Rijn 3.540 405 255
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Amersfoort 9.370 2.905 1.155
Hulpmiddelen en diensten 1e halfjaar 2020* Apeldoorn 12.175 4.975 3.260
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

wijzigingen per 26 november 2020:
- De voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden in mei 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.