Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Reden beëindiging Perioden Regio's Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2021* Aa en Hunze 1.405 55
Totaal 2021* Achtkarspelen 665 24
Totaal 2021* Alblasserdam 280 14
Totaal 2021* Alkmaar 2.090 19
Totaal 2021* Almelo 1.755 24
Totaal 2021* Almere 3.385 16
Totaal 2021* Alphen aan den Rijn 1.895 17
Totaal 2021* Amersfoort 3.810 24
Totaal 2021* Apeldoorn 3.380 21
Overlijden 2021* Aa en Hunze . .
Overlijden 2021* Achtkarspelen . .
Overlijden 2021* Alblasserdam 70 3
Overlijden 2021* Alkmaar 255 2
Overlijden 2021* Almelo 180 2
Overlijden 2021* Almere 560 3
Overlijden 2021* Alphen aan den Rijn 185 2
Overlijden 2021* Amersfoort 465 3
Overlijden 2021* Apeldoorn 750 5
Levering volgens plan beëindigd 2021* Aa en Hunze . .
Levering volgens plan beëindigd 2021* Achtkarspelen . .
Levering volgens plan beëindigd 2021* Alblasserdam 40 2
Levering volgens plan beëindigd 2021* Alkmaar 1.595 15
Levering volgens plan beëindigd 2021* Almelo 1.150 16
Levering volgens plan beëindigd 2021* Almere 525 2
Levering volgens plan beëindigd 2021* Alphen aan den Rijn 1.315 12
Levering volgens plan beëindigd 2021* Amersfoort 1.980 13
Levering volgens plan beëindigd 2021* Apeldoorn 2.080 13
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Aa en Hunze . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Achtkarspelen . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Alblasserdam . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Alkmaar 40 0
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Almelo 15 0
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Almere . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Alphen aan den Rijn 110 1
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Amersfoort 60 0
Levering is tijdelijk beëindigd 2021* Apeldoorn 35 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Alblasserdam 10 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Alkmaar 50 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Almelo 50 1
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Amersfoort 120 1
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2021* Apeldoorn 90 1
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Alblasserdam . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Alkmaar 10 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Almelo 15 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Amersfoort 10 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2021* Apeldoorn 25 0
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Aa en Hunze . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Achtkarspelen . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Alblasserdam . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Alkmaar 130 1
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Almelo 220 3
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Almere . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Alphen aan den Rijn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Amersfoort 130 1
Levering beëindigd in overeenstemming 2021* Apeldoorn 440 3
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Aa en Hunze . .
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Achtkarspelen . .
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Alblasserdam 10 0
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Alkmaar 85 1
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Almelo 35 0
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Almere 200 1
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Alphen aan den Rijn . .
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Amersfoort 170 1
Verhuizing naar andere gemeente 2021* Apeldoorn 125 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd maatwerkarrangement is de reden van beëindiging bekend.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het eerste en in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er te veel trajecten beëindigd in het eerste halfjaar en te weinig in het tweede halfjaar. De jaarcijfers zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in november 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigd maatwerkarrangementmaatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 10 000 inwoners.