Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Reden beëindiging Perioden Regio's Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze 575 22
Totaal 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen 305 11
Totaal 1e halfjaar 2022* Alblasserdam 125 6
Totaal 1e halfjaar 2022* Alkmaar 895 8
Totaal 1e halfjaar 2022* Almelo 865 12
Totaal 1e halfjaar 2022* Almere 1.470 7
Totaal 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn 715 6
Totaal 1e halfjaar 2022* Amersfoort 1.820 11
Totaal 1e halfjaar 2022* Apeldoorn 1.765 11
Overlijden 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Overlijden 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Overlijden 1e halfjaar 2022* Alblasserdam 35 2
Overlijden 1e halfjaar 2022* Alkmaar 180 2
Overlijden 1e halfjaar 2022* Almelo 80 1
Overlijden 1e halfjaar 2022* Almere 280 1
Overlijden 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn 80 1
Overlijden 1e halfjaar 2022* Amersfoort 235 1
Overlijden 1e halfjaar 2022* Apeldoorn 115 1
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Alblasserdam 10 0
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Alkmaar 520 5
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Almelo 480 7
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Almere 295 1
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn 380 3
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Amersfoort 970 6
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2022* Apeldoorn 1.210 7
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Alblasserdam . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Alkmaar 20 0
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Almelo . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Almere . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn 90 1
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Amersfoort 35 0
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2022* Apeldoorn 25 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Alblasserdam . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Alkmaar 30 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Almelo 25 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Amersfoort 80 1
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2022* Apeldoorn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Alblasserdam . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Alkmaar 10 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Almelo . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Amersfoort . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2022* Apeldoorn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Alblasserdam . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Alkmaar 70 1
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Almelo 115 2
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Almere . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Amersfoort 315 2
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2022* Apeldoorn . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Aa en Hunze . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Achtkarspelen . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Alblasserdam . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Alkmaar 40 0
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Almelo 15 0
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Almere 105 0
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Alphen aan den Rijn . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Amersfoort 80 1
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2022* Apeldoorn 20 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd maatwerkarrangement is de reden van beëindiging bekend.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Er zijn twee nieuwe typen reden beëindiging toegevoegd die geldig zijn vanaf 1 januari 2022: 'Overstap naar andere aanbieder' en 'Uitstroom naar ander domein'.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het eerste en in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er te veel trajecten beëindigd in het eerste halfjaar en te weinig in het tweede halfjaar. De jaarcijfers zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden in mei 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigd maatwerkarrangementmaatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 10 000 inwoners.