Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Reden beëindiging Perioden Regio's Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2023* Aa en Hunze 1.070 42
Totaal 2023* Achtkarspelen 540 19
Totaal 2023* Alblasserdam 210 10
Totaal 2023* Alkmaar 1.935 17
Totaal 2023* Almelo 3.845 52
Totaal 2023* Almere . .
Totaal 2023* Alphen aan den Rijn 1.210 11
Totaal 2023* Amersfoort 2.930 18
Totaal 2023* Apeldoorn 3.660 22
Overlijden 2023* Aa en Hunze . .
Overlijden 2023* Achtkarspelen . .
Overlijden 2023* Alblasserdam 45 2
Overlijden 2023* Alkmaar 145 1
Overlijden 2023* Almelo 110 1
Overlijden 2023* Almere . .
Overlijden 2023* Alphen aan den Rijn . .
Overlijden 2023* Amersfoort 445 3
Overlijden 2023* Apeldoorn . .
Levering volgens plan beëindigd 2023* Aa en Hunze . .
Levering volgens plan beëindigd 2023* Achtkarspelen . .
Levering volgens plan beëindigd 2023* Alblasserdam 10 0
Levering volgens plan beëindigd 2023* Alkmaar 525 5
Levering volgens plan beëindigd 2023* Almelo 2.705 37
Levering volgens plan beëindigd 2023* Almere . .
Levering volgens plan beëindigd 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering volgens plan beëindigd 2023* Amersfoort 1.300 8
Levering volgens plan beëindigd 2023* Apeldoorn . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Aa en Hunze . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Achtkarspelen . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Alblasserdam . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Alkmaar 25 0
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Almelo 10 0
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Almere . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Amersfoort 35 0
Levering is tijdelijk beëindigd 2023* Apeldoorn . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Alblasserdam 10 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Alkmaar 55 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Almelo 35 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Amersfoort 110 1
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 2023* Apeldoorn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Alblasserdam . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Alkmaar . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Almelo 10 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Amersfoort 20 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 2023* Apeldoorn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Aa en Hunze . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Achtkarspelen . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Alblasserdam . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Alkmaar 65 1
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Almelo 140 2
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Almere . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Amersfoort 545 3
Levering beëindigd in overeenstemming 2023* Apeldoorn . .
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Aa en Hunze . .
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Achtkarspelen . .
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Alblasserdam 10 0
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Alkmaar 55 0
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Almelo 10 0
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Almere . .
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Alphen aan den Rijn . .
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Amersfoort 125 1
Verhuizing naar andere gemeente 2023* Apeldoorn . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een beëindigd maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd maatwerkvoorziening is de reden van beëindiging bekend.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden in december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigde maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigde maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 10 000 inwoners.