Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Reden beëindiging Perioden Regio's Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze 260 10
Totaal 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen 290 10
Totaal 1e halfjaar 2023* Alblasserdam 120 6
Totaal 1e halfjaar 2023* Alkmaar 970 9
Totaal 1e halfjaar 2023* Almelo 855 12
Totaal 1e halfjaar 2023* Almere 2.575 12
Totaal 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn 695 6
Totaal 1e halfjaar 2023* Amersfoort 1.590 10
Totaal 1e halfjaar 2023* Apeldoorn 1.960 12
Overlijden 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Overlijden 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Overlijden 1e halfjaar 2023* Alblasserdam 30 1
Overlijden 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Overlijden 1e halfjaar 2023* Almelo 65 1
Overlijden 1e halfjaar 2023* Almere . .
Overlijden 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Overlijden 1e halfjaar 2023* Amersfoort 265 2
Overlijden 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Alblasserdam . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Almelo 490 7
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Almere . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Amersfoort 720 4
Levering volgens plan beëindigd 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Alblasserdam . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Almelo . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Almere . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Amersfoort 15 0
Levering is tijdelijk beëindigd 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Alblasserdam . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Almelo 15 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Amersfoort 55 0
Levering eenzijdig beëindigd cliënt 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Alblasserdam . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Almelo . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Almere . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Amersfoort 10 0
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Alblasserdam . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Almelo 75 1
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Almere . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Amersfoort 280 2
Levering beëindigd in overeenstemming 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Aa en Hunze . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Alblasserdam . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Alkmaar . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Almelo . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Almere . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Alphen aan den Rijn . .
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Amersfoort 75 0
Verhuizing naar andere gemeente 1e halfjaar 2023* Apeldoorn . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een beëindigd maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd maatwerkvoorziening is de reden van beëindiging bekend.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigde maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigde maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 10 000 inwoners.