Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Aantal maatwerkarrangementen Regio's Perioden Wmo-cliënten en huishoudens Cliënten met maatwerkarrangementen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens Huishoudens met maatwerkarrangementen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Cliënten met maatwerkarrangementen (per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Huishoudens met maatwerkarrangementen (per 1 000 huishoudens)
Totaal Leeuwarden 2020* 9.990 9.420 79 139
1 maatwerkarrangement Leeuwarden 2020* 4.930 4.320 39 64
2 maatwerkarrangementen Leeuwarden 2020* 2.595 2.500 20 37
3 maatwerkarrangementen Leeuwarden 2020* 1.420 1.425 11 21
4 maatwerkarrangementen Leeuwarden 2020* 680 685 5 10
5 maatwerkarrangementen Leeuwarden 2020* 240 295 2 4
6 of meer maatwerkarrangementen Leeuwarden 2020* 120 190 1 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten en het aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond, uitgesplitst naar het aantal arrangementen dat zij hebben gehad. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten en huishoudens
Cliënten met maatwerkarrangementen
Aantal personen met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Huishoudens met maatwerkarrangementen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten en huishoudens (0/00)
Cliënten met maatwerkarrangementen
Aantal personen met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Huishoudens met maatwerkarrangementen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1 000 huishoudens.