Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Aantal maatwerkarrangementen Perioden Regio's Wmo-cliënten en huishoudens Cliënten met maatwerkarrangementen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens Huishoudens met maatwerkarrangementen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Cliënten met maatwerkarrangementen (per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Huishoudens met maatwerkarrangementen (per 1 000 huishoudens)
Totaal 2021* Alkmaar 7.065 6.730 63 120
Totaal 2021* Almere 11.235 10.535 51 109
Totaal 2021* Amersfoort 9.785 9.255 61 125
1 maatwerkarrangement 2021* Alkmaar 3.980 3.590 35 64
1 maatwerkarrangement 2021* Almere 6.205 5.430 28 56
1 maatwerkarrangement 2021* Amersfoort 5.700 5.075 36 68
2 maatwerkarrangementen 2021* Alkmaar 2.050 2.000 18 36
2 maatwerkarrangementen 2021* Almere 2.655 2.555 12 26
2 maatwerkarrangementen 2021* Amersfoort 2.505 2.450 16 33
3 maatwerkarrangementen 2021* Alkmaar 665 675 6 12
3 maatwerkarrangementen 2021* Almere 1.250 1.280 6 13
3 maatwerkarrangementen 2021* Amersfoort 980 1.020 6 14
4 maatwerkarrangementen 2021* Alkmaar 230 285 2 5
4 maatwerkarrangementen 2021* Almere 680 700 3 7
4 maatwerkarrangementen 2021* Amersfoort 375 420 2 6
5 maatwerkarrangementen 2021* Alkmaar 90 110 1 2
5 maatwerkarrangementen 2021* Almere 330 365 1 4
5 maatwerkarrangementen 2021* Amersfoort 135 165 1 2
6 of meer maatwerkarrangementen 2021* Alkmaar 55 70 0 1
6 of meer maatwerkarrangementen 2021* Almere 115 200 1 2
6 of meer maatwerkarrangementen 2021* Amersfoort 85 125 1 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten en het aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond, uitgesplitst naar het aantal arrangementen dat zij hebben gehad. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2020 en 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en beide gehele jaren zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in november 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten en huishoudens
Cliënten met maatwerkarrangementen
Aantal personen met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Huishoudens met maatwerkarrangementen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten en huishoudens (0/00)
Cliënten met maatwerkarrangementen
Aantal personen met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Huishoudens met maatwerkarrangementen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1 000 huishoudens.