Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Aantal maatwerkvoorzieningen Regio's Perioden Wmo-cliënten en huishoudens Cliënten met maatwerkvoorzieningen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Cliënten met maatwerkvoorzieningen (per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1 000 huishoudens)
Totaal Alkmaar 1e halfjaar 2023* 6.625 6.300 59 112
Totaal Almere 1e halfjaar 2023* 8.300 7.980 37 80
Totaal Amersfoort 1e halfjaar 2023* 8.845 8.255 54 110
1 maatwerkvoorziening Alkmaar 1e halfjaar 2023* 3.980 3.585 35 64
1 maatwerkvoorziening Almere 1e halfjaar 2023* 5.115 4.735 23 48
1 maatwerkvoorziening Amersfoort 1e halfjaar 2023* 5.400 4.660 33 62
2 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 1e halfjaar 2023* 1.835 1.790 16 32
2 maatwerkvoorzieningen Almere 1e halfjaar 2023* 2.205 2.145 10 22
2 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 1e halfjaar 2023* 2.190 2.165 13 29
3 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 1e halfjaar 2023* 565 615 5 11
3 maatwerkvoorzieningen Almere 1e halfjaar 2023* 740 770 3 8
3 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 1e halfjaar 2023* 860 910 5 12
4 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 1e halfjaar 2023* 155 185 1 3
4 maatwerkvoorzieningen Almere 1e halfjaar 2023* 185 230 1 2
4 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 1e halfjaar 2023* 280 340 2 5
5 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 1e halfjaar 2023* 60 80 1 1
5 maatwerkvoorzieningen Almere 1e halfjaar 2023* 45 75 0 1
5 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 1e halfjaar 2023* 95 130 1 2
6 of meer maatwerkvoorzieningen Alkmaar 1e halfjaar 2023* 30 50 0 1
6 of meer maatwerkvoorzieningen Almere 1e halfjaar 2023* 15 25 0 0
6 of meer maatwerkvoorzieningen Amersfoort 1e halfjaar 2023* 25 50 0 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten en het aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond, uitgesplitst naar het aantal voorzieningen dat zij hebben gehad. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten en huishoudens
Cliënten met maatwerkvoorzieningen
Aantal personen met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Huishoudens met maatwerkvoorzieningen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten en huishoudens (0/00)
Cliënten met maatwerkvoorzieningen
Aantal personen met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Huishoudens met maatwerkvoorzieningen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1 000 huishoudens.