Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Aantal maatwerkarrangementen Perioden Regio's Wmo-cliënten en huishoudens Cliënten met maatwerkarrangementen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens Huishoudens met maatwerkarrangementen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Cliënten met maatwerkarrangementen (per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Huishoudens met maatwerkarrangementen (per 1 000 huishoudens)
Totaal 1e halfjaar 2022* Alkmaar 6.525 6.215 58 112
Totaal 1e halfjaar 2022* Almere 10.645 9.990 48 103
Totaal 1e halfjaar 2022* Amersfoort 8.830 8.270 55 111
1 maatwerkarrangement 1e halfjaar 2022* Alkmaar 3.895 3.490 35 63
1 maatwerkarrangement 1e halfjaar 2022* Almere 6.140 5.400 28 56
1 maatwerkarrangement 1e halfjaar 2022* Amersfoort 5.270 4.605 33 62
2 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Alkmaar 1.850 1.835 17 33
2 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Almere 2.530 2.415 11 25
2 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Amersfoort 2.240 2.190 14 29
3 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Alkmaar 530 575 5 10
3 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Almere 1.175 1.225 5 13
3 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Amersfoort 850 890 5 12
4 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Alkmaar 165 200 1 4
4 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Almere 625 655 3 7
4 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Amersfoort 335 370 2 5
5 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Alkmaar 60 80 1 1
5 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Almere 145 210 1 2
5 maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Amersfoort 95 130 1 2
6 of meer maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Alkmaar 25 35 0 1
6 of meer maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Almere 25 85 0 1
6 of meer maatwerkarrangementen 1e halfjaar 2022* Amersfoort 45 80 0 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten en het aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond, uitgesplitst naar het aantal arrangementen dat zij hebben gehad. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2020 en 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en beide gehele jaren zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden in mei 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten en huishoudens
Cliënten met maatwerkarrangementen
Aantal personen met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Huishoudens met maatwerkarrangementen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten en huishoudens (0/00)
Cliënten met maatwerkarrangementen
Aantal personen met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Huishoudens met maatwerkarrangementen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1 000 huishoudens.