Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Aantal maatwerkvoorzieningen Regio's Perioden Wmo-cliënten en huishoudens Cliënten met maatwerkvoorzieningen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (aantal) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Cliënten met maatwerkvoorzieningen (per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten en huishoudens (0/00) Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1 000 huishoudens)
Totaal Alkmaar 2023* 7.145 6.820 63 119
Totaal Almere 2023* . . . .
Totaal Amersfoort 2023* 9.765 9.090 60 118
1 maatwerkvoorziening Alkmaar 2023* 4.120 3.725 36 65
1 maatwerkvoorziening Almere 2023* . . . .
1 maatwerkvoorziening Amersfoort 2023* 5.760 4.945 35 64
2 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 2023* 2.020 1.990 18 35
2 maatwerkvoorzieningen Almere 2023* . . . .
2 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 2023* 2.480 2.435 15 32
3 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 2023* 665 695 6 12
3 maatwerkvoorzieningen Almere 2023* . . . .
3 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 2023* 1.010 1.040 6 14
4 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 2023* 215 235 2 4
4 maatwerkvoorzieningen Almere 2023* . . . .
4 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 2023* 340 415 2 5
5 maatwerkvoorzieningen Alkmaar 2023* 80 110 1 2
5 maatwerkvoorzieningen Almere 2023* . . . .
5 maatwerkvoorzieningen Amersfoort 2023* 125 170 1 2
6 of meer maatwerkvoorzieningen Alkmaar 2023* 45 65 0 1
6 of meer maatwerkvoorzieningen Almere 2023* . . . .
6 of meer maatwerkvoorzieningen Amersfoort 2023* 45 85 0 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten en het aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond, uitgesplitst naar het aantal voorzieningen dat zij hebben gehad. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden in december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten en huishoudens
Cliënten met maatwerkvoorzieningen
Aantal personen met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Huishoudens met maatwerkvoorzieningen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten en huishoudens (0/00)
Cliënten met maatwerkvoorzieningen
Aantal personen met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Huishoudens met maatwerkvoorzieningen
Aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 1 000 huishoudens.