Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Regio's Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Venlo 2022* 65,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A Maagdarmkanaal en metabolisme Venlo 2022* 27,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A01 Mondpreparaten Venlo 2022* 0,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A02 Middelen bij zuurgerelateerde afw. Venlo 2022* 14,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03 Middelen bij funct. maagdarmstoorn. Venlo 2022* 1,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A04 Anti-emetica Venlo 2022* 0,81
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A05 Gal- en levertherapeutica Venlo 2022* 0,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A06 Laxantia Venlo 2022* 9,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07 Antidiarr/-inflamm/-microb. darmmidd Venlo 2022* 1,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A08 Vermageringsmidd,excl dieetproducten Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A09 Digestiva, inclusief enzymen Venlo 2022* 0,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A10 Diabetesmiddelen Venlo 2022* 5,81
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11 Vitaminen Venlo 2022* 8,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A12 Mineraalsupplementen Venlo 2022* 3,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A13 Tonica Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A14 Anabolica voor systemisch gebruik Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A15 Eetlustbevorderende middelen Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A16 Ov maagdarmkanaal-/metabolismeprod. Venlo 2022* 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B Bloed en bloedvormende organen Venlo 2022* 15,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B01 Antithrombotica Venlo 2022* 12,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B02 Antihaemorrhagica Venlo 2022* 0,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B03 Middelen bij anemie Venlo 2022* 4,21
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05 Bloedvervangingsmidd/perfusievloeis. Venlo 2022* 0,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B06 Overige hematologische middelen Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C Hartvaatstelsel Venlo 2022* 24,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01 Cardiaca Venlo 2022* 3,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02 Antihypertensiva Venlo 2022* 0,52
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03 Diuretica Venlo 2022* 5,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C04 Perifere vasodilatantia Venlo 2022* 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C05 Vasoprotectiva Venlo 2022* 0,31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C07 Beta-blokkers Venlo 2022* 9,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C08 Calciumantagonisten Venlo 2022* 7,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C09 Middelen renine-angiotensinesysteem Venlo 2022* 14,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C10 Antilipaemica Venlo 2022* 14,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D Dermatologica Venlo 2022* 18,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D01 Antimycotica dermatologisch gebruik Venlo 2022* 4,82
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D02 Emollientia en protectiva Venlo 2022* 5,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D03 Wond- en ulcusmiddelen Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D04 Antipruritica, incl.antihist/anaest Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D05 Psoriasismiddelen Venlo 2022* 0,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D06 Antimicrob.midd dermatologisch gebr. Venlo 2022* 3,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D07 Dermatologische corticosteroïden Venlo 2022* 9,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D08 Desinfectantia Venlo 2022* 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D09 Geïmpregneerde verbandmiddelen Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D10 Acnepreparaten Venlo 2022* 1,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D11 Overige dermatologische preparaten Venlo 2022* 0,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. Venlo 2022* 7,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G01 Gynaecologische antimicrobiële midd. Venlo 2022* 0,82
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G02 Overige gynaecologische middelen Venlo 2022* 0,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G03 Gesl.horm./modulatoren genit.stelsel Venlo 2022* 3,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G04 Urologica Venlo 2022* 3,34
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H System. horm.prep. excl geslachtshorm. Venlo 2022* 8,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H01 Hypofyse / hypoth.horm. / verw. verb Venlo 2022* 0,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H02 Corticosteroïden systemisch gebruik Venlo 2022* 5,42
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H03 Schildkliermiddelen Venlo 2022* 3,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H04 Pancreashormonen Venlo 2022* 0,15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H05 Calciumregulerende middelen Venlo 2022* 0,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J Antimicrob. middelen v. system. gebr. Venlo 2022* 19,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J01 Antibacteriële midd voor system.gebr Venlo 2022* 18,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J02 Antimycotica voor systemisch gebruik Venlo 2022* 0,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J04 Antimycobacteriële middelen Venlo 2022* 0,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J05 Antivirale midd. voor system.gebruik Venlo 2022* 0,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J06 Sera en immunoglobulinen Venlo 2022* 0,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J07 Vaccins Venlo 2022* 1,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L Oncolytica en immunomodulantia Venlo 2022* 2,39
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L01 Oncolytica Venlo 2022* 0,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L02 Hormonen Venlo 2022* 0,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L03 Immunostimulantia Venlo 2022* 0,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L04 Immunosuppressiva Venlo 2022* 1,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M Skeletspierstelsel Venlo 2022* 14,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M01 Anti-inflammatoire en antireum.midd. Venlo 2022* 12,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M02 Lokale antireumatica Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M03 Spierrelaxantia Venlo 2022* 0,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M04 Jichtmiddelen Venlo 2022* 1,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M05 Middelen bij botziekten Venlo 2022* 1,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M09 Ov midd ziekten v skeletspierstelsel Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N Zenuwstelsel Venlo 2022* 18,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N01 Anaesthetica Venlo 2022* 1,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N02 Analgetica Venlo 2022* 8,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N03 Anti-epileptica Venlo 2022* 2,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N04 Parkinsonmiddelen Venlo 2022* 0,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N05 Psycholeptica Venlo 2022* 4,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N06 Psychoanaleptica Venlo 2022* 7,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N07 Ov midd werkzaam op het zenuwstelsel Venlo 2022* 0,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P Antiparasitica, insecticiden en... Venlo 2022* 1,31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P01 Antiprotozoïca Venlo 2022* 1,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P02 Anthelminthica Venlo 2022* 0,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P03 Ectoparaciticiden (incl. scabiciden) Venlo 2022* 0,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R Ademhalingsstelsel Venlo 2022* 20,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R01 Middelen voor nasaal gebruik Venlo 2022* 7,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R02 Orofaryngeale middelen Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R03 Middelen bij astma/copd Venlo 2022* 9,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R05 Hoest- en verkoudheidsmiddelen Venlo 2022* 2,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R06 Antihistaminica v systemisch gebruik Venlo 2022* 6,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R07 Ov. middelen voor ademhalingsstelsel Venlo 2022* 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S Zintuiglijke organen Venlo 2022* 12,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S01 Middelen voor oogheelkundig gebruik Venlo 2022* 10,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S02 Middelen voor oorheelkundig gebruik Venlo 2022* 2,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S03 Oog- en oorheelkundige middelen Venlo 2022* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd V Diverse middelen Venlo 2022* 0,20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd, geslacht, gemeente en bovenliggende regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2023:
- Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over 2020 en 2021 definitief gemaakt.
- Tekstuele wijziging: de omschrijving van geneesmiddelenhoofdgroep Y (Niet ingevuld) is vervangen door Z (Niet van toepassing). De onderliggende middelen zijn echter hetzelfde gebleven. Deze categorie wordt toegekend aan producten die geen ATC-code hebben volgens het ATC-classificatiesysteem van de WHO.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2024

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).