Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

Geslacht Leeftijd persoon Persoonskenmerken Hemelsbrede afstand tot ouder Geslacht in Nederland wonende ouder Regio's Personen van 18 jaar of ouder (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal personen Totaal Vrouwen Nederland 1.036.780
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal personen Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 336.600
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: alleenstaande Totaal Vrouwen Nederland 276.640
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: alleenstaande Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 97.500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: ouder in eenoudergezin Totaal Vrouwen Nederland 26.150
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: ouder in eenoudergezin Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 11.810
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: partner in paar met kind Totaal Vrouwen Nederland 190.300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: partner in paar met kind Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 86.300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: partner in paar, zonder kind Totaal Vrouwen Nederland 327.060
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: partner in paar, zonder kind Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 124.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: overig Totaal Vrouwen Nederland 216.630
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Positie: overig Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 16.990
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal personen Totaal Vrouwen Nederland 1.006.880
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal personen Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 372.160
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: alleenstaande Totaal Vrouwen Nederland 210.500
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: alleenstaande Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 80.430
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: ouder in eenoudergezin Totaal Vrouwen Nederland 41.230
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: ouder in eenoudergezin Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 18.080
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: partner in paar met kind Totaal Vrouwen Nederland 458.010
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: partner in paar met kind Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 194.080
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: partner in paar, zonder kind Totaal Vrouwen Nederland 221.260
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: partner in paar, zonder kind Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 71.250
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: overig Totaal Vrouwen Nederland 75.880
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Positie: overig Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 8.310
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal personen Totaal Vrouwen Nederland 1.011.690
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal personen Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 367.520
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: alleenstaande Totaal Vrouwen Nederland 163.980
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: alleenstaande Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 60.790
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: ouder in eenoudergezin Totaal Vrouwen Nederland 57.280
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: ouder in eenoudergezin Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 22.720
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: partner in paar met kind Totaal Vrouwen Nederland 617.120
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: partner in paar met kind Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 241.940
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: partner in paar, zonder kind Totaal Vrouwen Nederland 129.790
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: partner in paar, zonder kind Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 37.230
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: overig Totaal Vrouwen Nederland 43.520
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Positie: overig Hemelsbrede afstand 0 tot 5 km Vrouwen Nederland 4.850
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft voor personen van 18 jaar of ouder de afstand tot hun in Nederland woonachtige biologische of adoptieouder. De afstand tot de ouder wordt hemelsbreed gemeten vanaf de woongemeente van de persoon.
Van de personen zijn enkele persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, huishoudpositie en herkomst opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 4 oktober 2021:
De onderliggende codering van het label 'Positie: overig lid' is aangepast in de selectie van 'Persoonskenmerken'. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 19 februari 2019:
De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd persoon' is aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 19 november 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Leeftijd persoon', 'Afstand tot ouder', 'Persoonskenmerken' en 'Ouder' zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De labels 'Afstand tot ouder' en 'Ouder' zijn vervangen door de labels 'Hemelsbrede afstand tot ouder' en 'Geslacht in Nederland wonende ouder'.
De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Personen van 18 jaar of ouder