Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2016-2060

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2016-2060

Leeftijd referentiepersoon Perioden Paar Totaal paren (aantal) Paar Geen kinderen (aantal) Paar 1 kind (aantal) Paar 2 kinderen (aantal) Paar 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal 2016 4.218.971 2.198.422 761.275 909.946 349.328 554.296 344.071 161.200 49.025
Totaal 2020 4.283.145 2.258.954 789.421 899.352 335.418 580.160 361.829 168.547 49.784
Totaal 2025 4.335.772 2.303.820 814.209 891.330 326.413 589.946 371.219 169.627 49.100
Totaal 2030 4.358.507 2.318.155 808.936 901.316 330.100 589.052 370.991 169.211 48.850
Totaal 2035 4.350.203 2.293.781 795.763 922.255 338.404 590.584 370.733 170.587 49.264
Totaal 2040 4.319.886 2.243.828 792.179 940.610 343.269 597.402 373.683 173.984 49.735
Totaal 2045 4.290.057 2.200.803 804.793 943.056 341.405 605.301 379.839 175.925 49.537
Totaal 2050 4.274.199 2.183.700 818.783 936.035 335.681 607.532 382.654 175.917 48.961
Totaal 2055 4.274.266 2.183.466 827.875 930.974 331.951 603.953 381.091 174.418 48.444
Totaal 2060 4.290.680 2.195.113 828.859 933.089 333.619 598.717 377.092 173.185 48.440
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van paren en eenouderhuishoudens in Nederland naar aantal thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzingen per 18 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 29 januari 2016:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2019-2060. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Paar
Paren in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Totaal paren
Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Totaal eenouderhuishoudens
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen