Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2016-2060

Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2016-2060

Huishoudensgrootte Leeftijd referentiepersoon Perioden Particuliere huishoudens (aantal)
Eenpersoonshuishouden Totaal 2016 2.918.483
Eenpersoonshuishouden Totaal 2020 3.077.075
Eenpersoonshuishouden Totaal 2030 3.371.169
Eenpersoonshuishouden Totaal 2040 3.569.830
Eenpersoonshuishouden Totaal 2050 3.674.158
Eenpersoonshuishouden Totaal 2060 3.687.652
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2016 2.533.868
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2020 2.612.044
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2030 2.680.748
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2040 2.608.038
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2050 2.556.097
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2060 2.561.100
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2016 931.123
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2020 965.657
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2030 983.630
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2040 969.391
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2050 996.458
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2060 1.003.769
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2016 956.292
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2020 946.939
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2030 948.253
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2040 987.105
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2050 982.859
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2060 979.998
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2016 394.079
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2020 381.240
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2030 378.724
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2040 396.787
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2050 391.640
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2060 390.823
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar huishoudensgrootte en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 29 januari 2016:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2019-2060. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.