Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2016-2060


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van de bevolking van Nederland in huishoudens en particuliere huishoudens in Nederland. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Personen naar positie in het huishouden;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden;
- Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden;
- Paren en eenouderhuishoudens naar kindertal;
- Huishoudens met kinderen naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 18 december 2015:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2019-2060. Zie paragraaf 3.

Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2016-2060

Perioden Personen in huishoudensTotaal personen in huishoudens (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensTotaal personen in particuliere huish... (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensThuiswonend kind (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensAlleenstaand (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensSamenwonend (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensOuder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensOverig lid huishouden (aantal) Personen in huishoudensPersonen in institutionele huishoudens (aantal)
2016 16.974.177 16.733.341 4.569.610 2.918.465 8.437.940 554.282 253.044 240.836
2017 17.087.136 16.843.071 4.582.135 2.971.340 8.472.329 562.136 255.131 244.065
2018 17.195.139 16.950.376 4.597.687 3.017.622 8.508.806 569.242 257.019 244.763
2019 17.273.444 17.031.805 4.609.176 3.051.296 8.538.828 575.236 257.269 241.639
2020 17.337.960 17.099.322 4.619.127 3.077.076 8.566.286 580.164 256.669 238.638
2025 17.616.586 17.375.119 4.625.881 3.226.780 8.671.541 589.938 260.979 241.467
2030 17.837.429 17.582.854 4.637.213 3.371.187 8.717.016 589.057 268.381 254.575
2035 18.009.419 17.737.751 4.684.919 3.486.025 8.700.406 590.583 275.818 271.668
2040 18.108.898 17.820.372 4.731.157 3.569.824 8.639.769 597.400 282.222 288.526
2045 18.139.986 17.838.241 4.735.124 3.629.595 8.580.118 605.299 288.105 301.745
2050 18.141.420 17.828.932 4.705.116 3.674.160 8.548.402 607.545 293.709 312.488
2055 18.147.996 17.828.504 4.682.408 3.694.963 8.548.533 603.957 298.643 319.492
2060 18.176.850 17.857.530 4.688.144 3.687.670 8.581.363 598.718 301.635 319.320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens