Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2016-2060

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2016-2060

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2016 16.974.193
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 17.337.817
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2025 17.616.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2030 17.837.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2035 18.008.838
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2040 18.108.168
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2045 18.139.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2050 18.140.343
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2055 18.146.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2060 18.175.442
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2016 3.814.773
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 3.793.142
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 3.736.382
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 3.776.337
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 3.857.085
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 3.915.901
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 3.892.107
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 3.838.725
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 3.808.641
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 3.825.490
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2016 10.074.127
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 10.151.218
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 10.076.610
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 9.823.529
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 9.545.841
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 9.389.749
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 9.456.546
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 9.547.959
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 9.597.501
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 9.577.785
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2016 3.085.293
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2020 3.393.458
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2025 3.803.319
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2030 4.237.136
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2035 4.605.913
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2040 4.802.518
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2045 4.790.423
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2050 4.753.659
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2055 4.740.611
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2060 4.772.166
Mannen Totaal leeftijd 2016 8.412.450
Mannen Totaal leeftijd 2020 8.598.530
Mannen Totaal leeftijd 2025 8.727.734
Mannen Totaal leeftijd 2030 8.822.427
Mannen Totaal leeftijd 2035 8.887.915
Mannen Totaal leeftijd 2040 8.917.426
Mannen Totaal leeftijd 2045 8.916.352
Mannen Totaal leeftijd 2050 8.904.804
Mannen Totaal leeftijd 2055 8.901.344
Mannen Totaal leeftijd 2060 8.915.474
Mannen 0 tot 20 jaar 2016 1.952.115
Mannen 0 tot 20 jaar 2020 1.939.975
Mannen 0 tot 20 jaar 2025 1.911.096
Mannen 0 tot 20 jaar 2030 1.931.947
Mannen 0 tot 20 jaar 2035 1.974.278
Mannen 0 tot 20 jaar 2040 2.004.935
Mannen 0 tot 20 jaar 2045 1.993.140
Mannen 0 tot 20 jaar 2050 1.966.150
Mannen 0 tot 20 jaar 2055 1.951.014
Mannen 0 tot 20 jaar 2060 1.959.901
Mannen 20 tot 65 jaar 2016 5.054.512
Mannen 20 tot 65 jaar 2020 5.088.670
Mannen 20 tot 65 jaar 2025 5.039.754
Mannen 20 tot 65 jaar 2030 4.901.855
Mannen 20 tot 65 jaar 2035 4.754.551
Mannen 20 tot 65 jaar 2040 4.675.773
Mannen 20 tot 65 jaar 2045 4.709.236
Mannen 20 tot 65 jaar 2050 4.756.168
Mannen 20 tot 65 jaar 2055 4.781.687
Mannen 20 tot 65 jaar 2060 4.770.765
Mannen 65 jaar of ouder 2016 1.405.823
Mannen 65 jaar of ouder 2020 1.569.885
Mannen 65 jaar of ouder 2025 1.776.885
Mannen 65 jaar of ouder 2030 1.988.625
Mannen 65 jaar of ouder 2035 2.159.086
Mannen 65 jaar of ouder 2040 2.236.719
Mannen 65 jaar of ouder 2045 2.213.976
Mannen 65 jaar of ouder 2050 2.182.486
Mannen 65 jaar of ouder 2055 2.168.642
Mannen 65 jaar of ouder 2060 2.184.808
Vrouwen Totaal leeftijd 2016 8.561.743
Vrouwen Totaal leeftijd 2020 8.739.287
Vrouwen Totaal leeftijd 2025 8.888.576
Vrouwen Totaal leeftijd 2030 9.014.575
Vrouwen Totaal leeftijd 2035 9.120.923
Vrouwen Totaal leeftijd 2040 9.190.742
Vrouwen Totaal leeftijd 2045 9.222.724
Vrouwen Totaal leeftijd 2050 9.235.539
Vrouwen Totaal leeftijd 2055 9.245.409
Vrouwen Totaal leeftijd 2060 9.259.968
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2016 1.862.658
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 1.853.166
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 1.825.285
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 1.844.390
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 1.882.807
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 1.910.967
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 1.898.967
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 1.872.575
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 1.857.626
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 1.865.589
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2016 5.019.615
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 5.062.548
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 5.036.856
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 4.921.674
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 4.791.290
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 4.713.976
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 4.747.310
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 4.791.791
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 4.815.814
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 4.807.020
Vrouwen 65 jaar of ouder 2016 1.679.470
Vrouwen 65 jaar of ouder 2020 1.823.573
Vrouwen 65 jaar of ouder 2025 2.026.434
Vrouwen 65 jaar of ouder 2030 2.248.512
Vrouwen 65 jaar of ouder 2035 2.446.827
Vrouwen 65 jaar of ouder 2040 2.565.799
Vrouwen 65 jaar of ouder 2045 2.576.447
Vrouwen 65 jaar of ouder 2050 2.571.173
Vrouwen 65 jaar of ouder 2055 2.571.968
Vrouwen 65 jaar of ouder 2060 2.587.359
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2016-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: 2016-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2015:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2015 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Kernprognose 2016-2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2016 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.