Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting t/m peilmoment 2015

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting t/m peilmoment 2015

Geslacht Startjaar Opleidingsrichting en sector startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar 2010 Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 5 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 82.032 5.015 26.858 16.837 33.322 21.735
Totaal deelnemers startjaar 2010 Sector landbouw Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 5 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.980 222 1.514 1.396 1.848 935
Totaal deelnemers startjaar 2010 Sector techniek Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 5 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 20.392 916 8.573 2.124 8.779 5.609
Totaal deelnemers startjaar 2010 Sector economie Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 5 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 28.633 880 9.609 6.846 11.298 8.184
Totaal deelnemers startjaar 2010 Sector zorg en welzijn Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 5 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 25.245 488 6.921 6.453 11.383 5.984
Totaal deelnemers startjaar 2010 Sector combinatie Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 5 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 2.782 2.509 241 18 14 1.023
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13 en 2014/'15. De cijfers geven het eerst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal vijf jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector in het startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma en geslacht. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar’ (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Deelnemers met/zonder diploma
Gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Niveau 1
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 1 is.
Niveau 2
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 2 is.
Niveau 3
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 3 is.
Niveau 4
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 4 is.
Niet-gediplomeerden
Aantal deelnemers dat (nog) geen diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.