Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding t/m peilmoment 2015

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding t/m peilmoment 2015

Geslacht Vooropleiding Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 5.394 3.004 1.973 243 174 98.373
Totaal deelnemers startjaar Praktijkonderwijs 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 971 941 30 0 0 1.175
Totaal deelnemers startjaar Gemengde brugjaren 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 260 250 10 0 0 725
Totaal deelnemers startjaar Vmbo basisberoeps 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 2.099 1.024 1.074 1 0 20.689
Totaal deelnemers startjaar Vmbo kaderberoeps 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 750 362 353 35 0 26.223
Totaal deelnemers startjaar Vmbo gemengd/theoretisch 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 757 306 317 132 2 38.805
Totaal deelnemers startjaar Havo/vwo 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 207 29 84 28 66 6.872
Totaal deelnemers startjaar Basiseducatie 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 107 84 21 1 1 330
Totaal deelnemers startjaar Vavo vmbo theoretisch 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 20 6 12 2 0 501
Totaal deelnemers startjaar Vavo havo/vwo 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 34 0 7 7 20 835
Totaal deelnemers startjaar Totaal hoger onderwijs 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 189 2 65 37 85 2.218
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13 en 2014/'15. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal vijf jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en vooropleiding. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Deelnemers met/zonder diploma
Gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Niveau 1
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 1, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 2
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 3
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 3, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 4
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4.
Niet-gediplomeerden
Aantal deelnemers dat (nog) geen diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.