Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, kenmerken t/m peilmoment 2015

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, kenmerken t/m peilmoment 2015

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 5.394 3.004 1.973 243 174 98.373
Totaal deelnemers startjaar Nederlandse achtergrond 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.488 1.785 1.383 177 143 75.393
Totaal deelnemers startjaar Westerse migratieachtergrond 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 352 220 107 16 9 5.580
Totaal deelnemers startjaar Niet-westerse migratieachtergrond 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 1 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 1.554 999 483 50 22 17.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13 en 2014/'15. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal vijf jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en migratieachtergrond. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Deelnemers met/zonder diploma
Gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Niveau 1
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 1, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 2
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 3
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 3, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 4
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4.
Niet-gediplomeerden
Aantal deelnemers dat (nog) geen diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.