Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (ha) Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (ha) Semi-bebouwd terrein Totaal semi-bebouwd terrein (ha) Recreatieterrein Totaal recreatieterrein (ha) Agrarisch terrein Totaal agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Totaal bos en open natuurlijk terrein (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
Nederland Nederland 4.154.539 117.602 350.161 51.202 98.834 2.264.376 486.528 366.121 419.483
Appingedam Appingedam 2.462 111 306 65 53 1.784 62 81
Wijk 00 Appingedam 2.462 111 306 65 53 1.784 62 81
Appingedam-Centrum Appingedam 90 9 53 6 2 14 0 5
Appingedam-West Appingedam 163 12 75 4 6 60 0 5
Appingedam-Oost Appingedam 296 29 148 6 21 81 0 11
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam 558 10 19 10 8 486 7 18
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal Appingedam 587 28 7 38 0 434 53 28
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep Appingedam 767 23 5 0 15 709 2 13
Bedum Appingedam 4.496 118 257 49 38 3.896 97 40
Wijk 00 Appingedam 4.496 118 257 49 38 3.896 97 40
Bedum Appingedam 313 16 198 13 23 51 6 5
Verspreide huizen Bedum Appingedam 2.193 46 6 33 4 2.069 20 14
Zuidwolde Appingedam 74 4 29 1 0 37 0 3
Verspreide huizen Zuidwolde Appingedam 699 18 0 0 3 605 66 6
Onderdendam Appingedam 60 4 16 0 5 28 3 4
Verspreide huizen Onderdendam Appingedam 538 13 3 1 0 515 2 5
Noordwolde Appingedam 24 1 4 1 0 18 0 0
Verspreide huizen Noordwolde Appingedam 596 16 1 0 3 573 0 3
Bellingwedde Bellingwedde 11.007 269 323 37 126 9.442 640 170
Wijk 00 Bellingwolde Bellingwedde 4.363 93 172 12 31 3.685 302 68
Bellingwolde Bellingwedde 451 16 100 5 11 252 62 6
Vriescheloo Bellingwedde 134 5 5 1 4 114 4 1
Rhederweg-West Bellingwedde 155 9 14 0 0 127 3 2
Vriescheloo-Zuid Bellingwedde 79 3 24 0 0 46 7 0
Oudeschans Bellingwedde 46 2 4 0 0 35 2 2
Klein-Ulsda Bellingwedde 25 0 2 0 0 21 0 1
Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde Bellingwedde 434 12 24 3 6 360 24 4
Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo Bellingwedde 435 12 0 1 10 322 78 13
Verspreide huizen Westerwoldse A Bellingwedde 2.604 34 0 2 0 2.408 122 38
Wijk 01 Oost Bellingwedde 2.448 54 14 9 10 2.190 133 39
Veelerveen Bellingwedde 429 13 14 9 10 331 44 9
Rhederbrug-Oost Bellingwedde 197 6 0 0 0 190 0 1
Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug Bellingwedde 536 13 0 0 0 489 27 6
Verspreide huizen Veelerveen Bellingwedde 1.285 21 0 0 0 1.180 61 23
Wijk 02 Blijham Bellingwedde 4.196 122 138 16 85 3.567 205 64
Blijham Bellingwedde 237 13 82 2 23 104 12 2
Morige Bellingwedde 120 10 11 0 0 93 5 0
Wedde Bellingwedde 73 3 29 2 0 38 0 1
Wedderheide Bellingwedde 154 11 2 0 0 137 4 1
Wedderveer Bellingwedde 47 1 5 0 2 33 2 3
Verspreide huizen in de polder Blijham Bellingwedde 1.791 36 5 1 0 1.665 50 34
Verspreide huizen ten westen van Blijham Bellingwedde 386 16 4 10 0 338 17 1
Verspreide huizen Hoorn Bellingwedde 912 17 0 2 0 800 94 0
Verspreide huizen in de Weddermarke Bellingwedde 476 15 0 0 60 359 21 21
Ten Boer Ten Boer 4.571 106 201 37 32 4.105 47 43
Wijk 00 West Ten Boer 3.095 62 155 26 27 2.765 31 29
Ten Boer Ten Boer 173 4 99 13 14 35 5 2
Garmerwolde Ten Boer 72 3 16 1 1 49 0 2
Thesinge Ten Boer 71 1 19 0 0 49 0 1
Sint-Annen Ten Boer 53 1 6 0 0 46 0 0
Achter-Thesinge en Bovenrijge Ten Boer 128 5 0 0 0 122 0 1
Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal Ten Boer 2.599 47 15 12 12 2.464 26 24
Wijk 01 Oost Ten Boer 1.476 44 46 10 5 1.340 16 14
Ten Post Ten Boer 84 6 23 0 3 48 1 3
Winneweer (gedeeltelijk) Ten Boer 17 1 7 0 0 6 2 1
Woltersum Ten Boer 38 2 14 0 3 19 0 0
Wittewierum Ten Boer 47 3 0 0 0 43 0 0
Lellens Ten Boer 28 1 0 0 0 27 0 0
Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal Ten Boer 1.263 31 3 9 0 1.196 13 10
Delfzijl Delfzijl 22.748 401 1.115 540 260 10.303 701 305 9.123
Wijk 00 Stad Delfzijl 1.026 57 518 119 147 81 12 92 0
Delfzijl-Centrum Delfzijl 90 8 44 28 0 2 3 5 0
Farmsum Delfzijl 261 9 149 32 8 5 4 53 0
Delfzijl-Noord Delfzijl 242 13 117 50 32 18 2 10 0
Delfzijl-West Delfzijl 165 11 95 4 47 0 0 8
Fivelzigt Delfzijl 84 7 36 0 25 11 0 6
Tuikwerd Delfzijl 185 8 77 6 35 45 4 11
Wijk 01 Land Delfzijl 3.830 136 326 303 41 2.663 261 100 0
Meedhuizen Delfzijl 58 2 19 0 2 32 0 2
Uitwierde Delfzijl 20 1 4 0 6 9 0 0
Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) Delfzijl 2.428 72 2 49 14 2.199 76 17
Industrieterrein Delfzijl 1.110 55 301 252 3 254 165 79 0
Verspreide huizen in het noorden Delfzijl 215 5 0 2 17 169 20 2 0
Wijk 02 Delfzijl 4.216 87 153 87 40 3.345 417 86 0
Woldendorp Delfzijl 125 4 35 1 6 78 1 0
Termunten Delfzijl 58 3 17 2 0 31 5 0 0
Termunterzijl Delfzijl 31 2 9 0 3 7 5 5
Borgsweer Delfzijl 46 2 5 1 0 33 5 0
Wagenborgen Delfzijl 180 3 78 2 8 65 21 2
Verspreide huizen Wagenborgen Delfzijl 948 16 8 1 4 807 100 11
Verspreide huizen Termunten Delfzijl 2.829 56 2 79 19 2.324 280 68 0
Wijk 03 Delfzijl 4.547 122 117 29 32 4.214 8 26 0
Bierum Delfzijl 77 3 18 1 6 47 3 0
Spijk Delfzijl 112 7 44 1 15 40 5 1
Holwierde Delfzijl 101 5 31 4 5 55 0 1
Godlinze Delfzijl 37 2 12 1 0 22 0 0
Losdorp Delfzijl 63 3 3 0 0 56 0 1
Krewerd Delfzijl 37 1 4 0 0 31 0 0
Verspreide huizen Bierum Delfzijl 4.120 102 4 23 6 3.964 0 22 0
Wijk 99 Groot water Delfzijl 9.128 0 0 2 0 0 3 0 9.123
Buitenwater Delfzijl 9.128 0 0 2 0 0 3 0 9.123
Groningen Groningen 8.372 527 3.032 502 723 2.758 282 547
Wijk 00 Binnenstad Groningen 171 7 139 7 6 0 0 11
Stadscentrum Groningen 27 1 25 0 0 0 0 1
Binnenstad-Zuid Groningen 61 1 52 0 3 0 0 6
Binnenstad-Oost Groningen 23 2 18 1 0 0 0 2
Binnenstad-West Groningen 12 0 10 0 0 0 0 1
Binnenstad-Noord Groningen 47 3 34 6 4 0 0 1
Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk Groningen 368 29 268 7 48 0 0 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2010. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2016:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2012 worden in 2016 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Totaal verkeersterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Verkeersterrein'.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Totaal bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwd terrein'.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Totaal semi-bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Semi-bebouwd terrein'.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Totaal recreatieterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Recreatieterrein'.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Totaal agrarisch terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein'.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Totaal bos en open natuurlijk terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bos en open natuurlijk terrein'.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats,vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.