Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (ha) Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (ha) Semi-bebouwd terrein Totaal semi-bebouwd terrein (ha) Recreatieterrein Totaal recreatieterrein (ha) Agrarisch terrein Totaal agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Totaal bos en open natuurlijk terrein (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
Nederland Nederland 4.154.539 117.602 350.161 51.202 98.834 2.264.376 486.528 366.121 419.483
Ameland Ameland 26.850 117 152 32 278 2.035 3.255 73 20.909
Wijk 00 Ameland 5.948 117 152 32 278 2.035 3.230 73 33
Nes Ameland 101 5 49 3 5 35 3 2
Buren Ameland 2.230 22 27 6 97 435 1.632 11 0
Ballum Ameland 58 2 18 0 1 38 0 0
Hollum Ameland 112 4 41 1 3 64 0 0
Verspreide huizen Ballum Ameland 1.462 48 12 11 38 802 529 23 0
Verspreide huizen Nes Ameland 713 15 5 8 39 247 381 19 0
Verspreide huizen Hollum Ameland 1.271 22 0 3 96 414 686 18 32
Wijk 99 Groot water Ameland 20.902 0 0 0 0 0 26 0 20.876
Buitenwater Ameland 20.902 0 0 0 0 0 26 0 20.876
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2010. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2016:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2012 worden in 2016 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Totaal verkeersterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Verkeersterrein'.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Totaal bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwd terrein'.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Totaal semi-bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Semi-bebouwd terrein'.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Totaal recreatieterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Recreatieterrein'.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Totaal agrarisch terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein'.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Totaal bos en open natuurlijk terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bos en open natuurlijk terrein'.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats,vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.