Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen met eigen Research en Development (R&D) activiteiten. Daarnaast zijn er cijfers over personeel en uitgaven voor eigen R&D activiteiten beschikbaar.
De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).
De R&D activiteiten worden uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeelWerkzame personen (aantal) R&D personeelArbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 121.051 74.011 6.922 18.006
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 129.978 76.767 7.078 18.845
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 130.094 77.399 7.095 18.649
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 132.409 76.708 7.433 18.939
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 128.611 81.108 7.669 20.147
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016* 126.461 83.827 8.242 19.529
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2011 52.232 23.481 1.395 15.177
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012 56.801 22.676 1.228 15.803
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2013 56.980 23.895 1.329 15.647
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2014 59.095 22.782 1.297 15.754
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2015 52.417 25.571 1.518 17.033
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 49.915 26.670 1.712 16.348
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2011 31.001 20.133 1.767 2.293
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012 31.539 20.864 1.743 2.457
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2013 30.630 19.677 1.608 2.420
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2014 31.134 20.413 1.699 2.601
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2015 30.730 19.811 1.656 2.500
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 30.165 19.867 1.834 2.553
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2011 37.818 30.396 3.760 536
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012 41.638 33.227 4.107 584
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2013 42.485 33.827 4.157 582
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2014 42.180 33.513 4.437 584
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2015 45.465 35.726 4.495 614
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 46.381 37.290 4.697 628
Bron: CBS.
Verklaring van tekens