Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit

Nationaliteit Perioden Caribisch Nederland Inkomend toerisme per vliegtuig (% aantal bezoekers)
Nederlands (totaal) 2019 Bonaire 57
Nederlands (totaal) 2020 Bonaire 69
Nederlands (totaal) 2021* Bonaire 75
Nederlands (Aruba, Curaçao, St. Maarten) 2019 Bonaire 22
Nederlands (Aruba, Curaçao, St. Maarten) 2020 Bonaire 24
Nederlands (Aruba, Curaçao, St. Maarten) 2021* Bonaire 23
Nederlands (Europa) 2019 Bonaire 35
Nederlands (Europa) 2020 Bonaire 45
Nederlands (Europa) 2021* Bonaire 52
Amerikaans 2019 Bonaire 25
Amerikaans 2020 Bonaire 13
Amerikaans 2021* Bonaire 9
Braziliaans 2019 Bonaire 1
Braziliaans 2020 Bonaire 0
Braziliaans 2021* Bonaire 0
Brits 2019 Bonaire 1
Brits 2020 Bonaire 1
Brits 2021* Bonaire 0
Canadees 2019 Bonaire 3
Canadees 2020 Bonaire 2
Canadees 2021* Bonaire 0
Colombiaans 2019 Bonaire 1
Colombiaans 2020 Bonaire 1
Colombiaans 2021* Bonaire 2
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het percentage bezoekers naar nationaliteit (als proxy voor het land van herkomst) dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba per vliegtuig aandoet (inkomend toerisme). Bezoekers die per boot, zoals cruise, ferry of jacht, komen worden niet meegeteld. Bij een bezoeker kan het zowel gaan om een dagbezoeker (geen overnachting op het eiland) als om een toerist (minimaal een overnachting op het eiland).


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per: augustus 2021
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd. Deze schattingen zijn alleen gebaseerd op de cijfers van het eerste en tweede kwartaal 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Inkomend toerisme per vliegtuig
Bezoekers die met het vliegtuig aankwamen op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Een vliegtuigpassagier wordt geteld als bezoeker, wanneer hij of zij niet ingeschreven staat in het bevolkingsregister van het betreffende eiland (PIVA). Het gaat dus niet alleen om mensen die reizen voor hun 'plezier', maar ook om mensen die reizen voor andere doeleinden zoals zaken en gezondheid.

N.B. bezoekers die op Curaçao, Aruba of Sint-Maarten wonen, en naar Bonaire, Sint-Eustatius of Saba vliegen, worden dus ook meegeteld als bezoeker. In de tabel: 'Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit' is aangegeven welk deel van de hier weergegeven bezoekers uit Curaçao, Sint-Maarten of Aruba komen. Bezoekers die op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba wonen en een van deze Nederlandse eilanden bezoekt, worden niet meegeteld, omdat dan sprake is van binnenlands toerisme.