Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig, nationaliteit

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig, nationaliteit

Nationaliteit Perioden Caribisch Nederland Inkomend toerisme per vliegtuig (% aantal toeristen)
Nederlands (totaal) 2019 Bonaire 57
Nederlands (totaal) 2020* Bonaire 66
Nederlands (totaal) 2021* Bonaire 78
Nederlands (Aruba, Curaçao, St. Maarten) 2019 Bonaire 22
Nederlands (Aruba, Curaçao, St. Maarten) 2020* Bonaire 23
Nederlands (Aruba, Curaçao, St. Maarten) 2021* Bonaire 24
Nederlands (Europa) 2019 Bonaire 35
Nederlands (Europa) 2020* Bonaire 43
Nederlands (Europa) 2021* Bonaire 53
Amerikaans 2019 Bonaire 25
Amerikaans 2020* Bonaire 16
Amerikaans 2021* Bonaire 5
Braziliaans 2019 Bonaire 1
Braziliaans 2020* Bonaire 0
Braziliaans 2021* Bonaire 0
Brits 2019 Bonaire 1
Brits 2020* Bonaire 1
Brits 2021* Bonaire 0
Canadees 2019 Bonaire 3
Canadees 2020* Bonaire 4
Canadees 2021* Bonaire 0
Colombiaans 2019 Bonaire 1
Colombiaans 2020* Bonaire 1
Colombiaans 2021* Bonaire 2
Dominicaans 2019 Bonaire 1
Dominicaans 2020* Bonaire 1
Dominicaans 2021* Bonaire 1
Duits 2019 Bonaire 3
Duits 2020* Bonaire 3
Duits 2021* Bonaire 3
Frans 2019 Bonaire 1
Frans 2020* Bonaire 1
Frans 2021* Bonaire 1
Venezolaans 2019 Bonaire 1
Venezolaans 2020* Bonaire 1
Venezolaans 2021* Bonaire 1
Overige Europa (exclusief Nederlands) 2019 Bonaire 4
Overige Europa (exclusief Nederlands) 2020* Bonaire 4
Overige Europa (exclusief Nederlands) 2021* Bonaire 6
Overige nationaliteiten 2019 Bonaire 2
Overige nationaliteiten 2020* Bonaire 2
Overige nationaliteiten 2021* Bonaire 2
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het percentage toeristen naar nationaliteit dat Bonaire, St. Eustatius en Saba bezoekt. Het gaat daarbij alleen om toeristen die per vliegtuig naar het eiland komen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per: mei 2021
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd. Deze schattingen zijn alleen gebaseerd op de cijfers van het eerste kwartaal 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Inkomend toerisme per vliegtuig
Toeristen die met het vliegtuig aankwamen op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Een vliegtuigpassagier wordt geteld als toerist, wanneer hij of zij niet ingeschreven staat in het bevolkingsregister van het betreffende eiland. Het gaat dus niet alleen om mensen die reizen voor hun 'plezier', maar ook om mensen die reizen voor andere doeleinden zoals zaken en gezondheid.

N.B. passagiers die op Curaçao, Aruba of St. Maarten wonen, en naar Bonaire, St. Eustatius of Saba vliegen, worden dus ook geteld als toerist. In deze tabel is aangegeven welk deel van de hier weergegeven toeristen personen uit Curaçao, St. Maarten of Aruba betreft.