Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig, nationaliteit

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig, nationaliteit

Nationaliteit Perioden Caribisch Nederland Inkomend toerisme per vliegtuig (% aantal toeristen)
Nederlands (Europa) 2018 Bonaire 35
Nederlands (Europa) 2019 Bonaire 35
Nederlands (Europa) 2020* Bonaire 43
Nederlands (Europa) 2018 Sint-Eustatius 20
Nederlands (Europa) 2019 Sint-Eustatius 21
Nederlands (Europa) 2020* Sint-Eustatius 22
Nederlands (Europa) 2018 Saba 16
Nederlands (Europa) 2019 Saba 17
Nederlands (Europa) 2020* Saba 19
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het percentage toeristen naar nationaliteit dat Bonaire, St. Eustatius en Saba bezoekt. Het gaat daarbij alleen om toeristen die per vliegtuig naar het eiland komen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per: februari 2021
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Inkomend toerisme per vliegtuig
Toeristen die met het vliegtuig aankwamen op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Een vliegtuigpassagier wordt geteld als toerist, wanneer hij of zij niet ingeschreven staat in het bevolkingsregister van het betreffende eiland. Het gaat dus niet alleen om mensen die reizen voor hun 'plezier', maar ook om mensen die reizen voor andere doeleinden zoals zaken en gezondheid.

N.B. passagiers die op Curaçao, Aruba of St. Maarten wonen, en naar Bonaire, St. Eustatius of Saba vliegen, worden dus ook geteld als toerist. In deze tabel is aangegeven welk deel van de hier weergegeven toeristen personen uit Curaçao, St. Maarten of Aruba betreft.