Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14


Deze tabel bevat cijfers over uitstromers uit het hoger beroepsonderwijs en de branche/bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn op verschillende peilmomenten. De gegevens zijn jaarlijks gemeten op 1 oktober. Verder is een uitsplitsing mogelijk naar persoons- en studiekenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07 tot en met 2013/'14.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Geslacht Bedrijfstakken/branches Peilmoment Studiekenmerken Persoonskenmerken Perioden Uitstromers hbo met werkHbo totaal (aantal)
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 71.670
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 13.930
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 1.460
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 10.730
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 8.180
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 23.140
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 11.930
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 2.300
Mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 620
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 50
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 200
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 100
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 40
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 150
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 70
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 60
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 40
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 2.520
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 150
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 110
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 1.230
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 80
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 740
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 170
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 50
Mannen en vrouwen C Industrie Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 130
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 60
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 50
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 10
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen D Energievoorziening Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 70
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 30
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 30
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 1.050
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 50
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 30
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 670
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 10
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 240
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 50
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 11.520
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 1.320
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 230
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 1.770
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 850
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 5.250
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 1.770
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 340
Mannen en vrouwen G Handel Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 1.550
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 160
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 40
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 370
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 70
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 710
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 170
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 30
Mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 5.350
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 620
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 80
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 580
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 420
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 2.530
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 850
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 280
Mannen en vrouwen I Horeca Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 3.150
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 110
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 10
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 1.410
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 40
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 1.310
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 120
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 140
Mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 1.180
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 70
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 10
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 80
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 20
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 880
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 110
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 410
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 20
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 60
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 260
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 50
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 5.320
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 300
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 130
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 1.430
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 120
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 2.570
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 350
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 410
Mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 11.900
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 1.140
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 300
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 1.960
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 690
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 5.430
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 2.080
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 300
Mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 1.820
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 150
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 70
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 260
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 60
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 850
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 430
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 20
Mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 9.670
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 8.330
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 130
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 160
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 100
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 290
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 570
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 100
Mannen en vrouwen P Onderwijs Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 12.080
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 930
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 40
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 310
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 5.350
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 730
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 4.640
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 80
Mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 2.320
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 360
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 40
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 130
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 200
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 800
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 290
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 480
Mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 780
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 150
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 20
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 80
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 90
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 280
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 140
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 30
Mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 160
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 20
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 10
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 10
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 30
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 80
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen T Huishoudens Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Totaal uitstromers Totaal uitstromers 2013/'14 20
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Onderwijs Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Landbouw Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Natuur Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Techniek Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Gezondheidszorg Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Economie Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Recht Totaal uitstromers 2013/'14 0
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Gedrag en maatschappij Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Taal en cultuur Totaal uitstromers 2013/'14 .
Mannen en vrouwen SBI-code onbekend Direct na uitstroom Studierichting: Sectoroverstijgend Totaal uitstromers 2013/'14 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens