Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Perioden Winning materiaalsoorten Totaal winning (mln kg) Invoer materiaalsoorten Totaal invoer (mln kg) Uitvoer materiaalsoorten Totaal uitvoer (mln kg)
2004* 138.587 317.510 274.453
2005* 130.037 330.441 282.293
2006* 127.843 357.640 303.075
2007* 127.027 369.152 305.526
2008* 136.377 377.425 312.309
2009* 131.636 349.272 292.482
2010* 139.753 364.901 316.027
2011* 139.261 366.716 318.503
2012* 135.205 373.260 327.710
2013* 136.363 375.103 339.431
2014* 129.937 375.393 329.939
2015* 115.457 388.213 324.295
2016* 111.572 398.556 345.282
2017* 112.154 417.901 347.388
2018* 104.117 427.191 339.263
2019* 100.446 417.767 331.433
2020* 91.817 393.764 315.862
2021* 89.924 411.553 335.353
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. Het land of regio van bestemming en herkomst wordt ook weergegeven. De materialen worden in kilo's (fysiek) gepresenteerd. Meer cijfers over de materiaalstroomrekening zijn te vinden in tabel 'Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen'. Zie paragraaf 3.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per augustus 2023
De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond augustus.

Toelichting onderwerpen

Winning materiaalsoorten
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Totaal winning
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Totaal invoer
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Totaal uitvoer
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.