Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Perioden Winning materiaalsoorten Totaal winning (mln kg) Invoer materiaalsoorten Totaal invoer (mln kg) Uitvoer materiaalsoorten Totaal uitvoer (mln kg)
2004* 138.603 331.607 285.921
2005* 129.992 344.227 293.478
2006* 127.775 372.097 316.353
2007* 127.040 385.042 319.721
2008* 136.361 392.081 324.456
2009* 131.559 363.592 304.064
2010* 139.793 379.776 328.778
2011* 139.143 382.488 334.830
2012* 134.636 391.245 347.316
2013* 136.307 393.080 359.786
2014* 129.866 392.459 347.966
2015* 114.477 406.433 333.764
2016* 115.592 418.635 365.116
2017* 113.462 419.052 375.859
2018* 102.104 428.820 369.440
2019* 97.760 427.114 372.536
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. Het land of regio van bestemming en herkomst wordt ook weergegeven. De materialen worden in kilo's (fysiek) gepresenteerd. Meer cijfers over de materiaalstroomrekening zijn te vinden in tabel 'Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen'. Zie paragraaf 3.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per februari 2021:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond januari.

Toelichting onderwerpen

Winning materiaalsoorten
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Totaal winning
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Totaal invoer
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Totaal uitvoer
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.