Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2015


Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2015), inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 september 2017:
De cijfers van de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn als gevolg van een verbetering in de methodiek opnieuw berekend voor 2015. Bovendien zijn met ingang van 2015 de cijfers van de nieuwe regeling Wajong 2015 opgenomen. De revisie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers van de personen met een uitkering.

Wijzigingen per 18 mei 2017:
Voor 2015 zijn de cijfers van de personen met een WW-uitkering gereviseerd. Bij de revisie is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor kunnen ook bij de andere uitkeringen kleine verschillen optreden ten opzichte van de laatst gepubliceerde cijfers. Verwachting is dat bij de volgende publicatie in juli 2017 de cijfers over de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden gereviseerd.

De codering voor de regiocode is aangepast met letters voor de wijken en buurten. Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers.

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2015

Perioden Wijken en buurten RegioaanduidingGemeentenaam (naam) RegioaanduidingSoort regio (omschrijving) RegioaanduidingCodering (code) RegioaanduidingIndelingswijziging wijken en buurten (code) Personen per soort uitkeringWerkloosheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringBijstandsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringAOW-uitkering (aantal) Personen per soort uitkering, relatiefWerkloosheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefBijstandsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefArbeidsongeschiktheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefAOW-uitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) InwonersInwoners vanaf 15 jaar (aantal) InwonersInwoners vanaf 15 jr tot AOW-leeftijd (aantal) InwonersInwoners vanaf de AOW-leeftijd (aantal)
2015 maart* Totaal NL00 389.040 441.980 772.160 3.298.070
2015 juni* Totaal NL00 376.810 442.430 764.850 3.321.680
2015 september* Totaal NL00 362.980 440.060 761.140 3.347.090
2015 december* Totaal NL00 393.020 448.730 757.890 3.370.730
2015 maart* Nederland NL01 384.160 441.410 748.890 2.963.180 2,5 3,0 5,5 21,0 14.091.920 11.119.780 2.972.140
2015 juni* Nederland NL01 371.420 441.950 741.630 2.986.050 2,5 3,0 5,5 21,0 14.110.260 11.115.450 2.994.810
2015 september* Nederland NL01 358.220 439.530 738.060 3.008.490 2,5 3,0 5,0 21,5 14.151.380 11.134.010 3.017.370
2015 december* Nederland NL01 386.310 448.290 734.960 3.028.330 2,5 3,0 5,0 21,5 14.179.750 11.142.350 3.037.400
2015 maart* Buitenland en onbekend NL98 4.880 580 23.270 334.890
2015 juni* Buitenland en onbekend NL98 5.390 480 23.220 335.630
2015 september* Buitenland en onbekend NL98 4.760 530 23.090 338.610
2015 december* Buitenland en onbekend NL98 6.720 440 22.940 342.400
2015 maart* Appingedam Appingedam Gemeente GM0003 . 350 470 710 2.710 3,5 4,5 7,0 27,0 10.120 7.410 2.710
2015 juni* Appingedam Appingedam Gemeente GM0003 . 340 480 710 2.710 3,5 4,5 7,0 27,0 10.120 7.410 2.720
2015 september* Appingedam Appingedam Gemeente GM0003 . 310 470 710 2.750 3,0 4,5 7,0 27,0 10.150 7.390 2.750
2015 december* Appingedam Appingedam Gemeente GM0003 . 340 490 710 2.780 3,5 5,0 7,0 27,5 10.180 7.390 2.780
2015 maart* Wijk 00 Appingedam Wijk WK000300 1 350 470 710 2.710 3,5 4,5 7,0 27,0 10.120 7.410 2.710
2015 juni* Wijk 00 Appingedam Wijk WK000300 1 340 480 710 2.710 3,5 4,5 7,0 27,0 10.120 7.410 2.720
2015 september* Wijk 00 Appingedam Wijk WK000300 1 310 470 710 2.750 3,0 4,5 7,0 27,0 10.150 7.390 2.750
2015 december* Wijk 00 Appingedam Wijk WK000300 1 340 490 710 2.780 3,5 5,0 7,0 27,5 10.180 7.390 2.780
2015 maart* Appingedam-Centrum Appingedam Buurt BU00030000 1 70 80 180 700 3,0 4,0 8,5 33,5 2.080 1.380 700
2015 juni* Appingedam-Centrum Appingedam Buurt BU00030000 1 60 80 180 700 3,0 4,0 8,5 33,5 2.080 1.380 700
2015 september* Appingedam-Centrum Appingedam Buurt BU00030000 1 60 80 180 700 3,0 3,5 8,5 34,0 2.080 1.380 710
2015 december* Appingedam-Centrum Appingedam Buurt BU00030000 1 60 90 180 710 3,0 4,0 8,5 33,5 2.110 1.400 710
2015 maart* Appingedam-West Appingedam Buurt BU00030001 1 80 60 120 570 3,0 2,5 5,0 22,5 2.550 1.980 570
2015 juni* Appingedam-West Appingedam Buurt BU00030001 1 70 70 120 570 3,0 2,5 4,5 22,0 2.550 1.990 570
2015 september* Appingedam-West Appingedam Buurt BU00030001 1 70 60 120 570 3,0 2,5 5,0 22,5 2.560 1.990 570
2015 december* Appingedam-West Appingedam Buurt BU00030001 1 90 60 130 570 3,5 2,0 5,0 22,5 2.560 1.990 570
2015 maart* Appingedam-Oost Appingedam Buurt BU00030002 1 180 320 380 1.370 3,5 6,5 7,5 27,0 5.020 3.650 1.370
2015 juni* Appingedam-Oost Appingedam Buurt BU00030002 1 190 330 370 1.370 3,5 6,5 7,5 27,5 5.010 3.640 1.370
2015 september* Appingedam-Oost Appingedam Buurt BU00030002 1 160 330 370 1.400 3,0 6,5 7,5 28,0 5.020 3.630 1.400
2015 december* Appingedam-Oost Appingedam Buurt BU00030002 1 170 340 370 1.420 3,5 7,0 7,5 28,5 5.030 3.610 1.430
2015 maart* Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 3,5 0,0 8,0 11,0 270 240 30
2015 juni* Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 2,5 0,0 8,0 11,5 270 240 30
2015 september* Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 2,0 0,0 8,5 11,5 270 240 30
2015 december* Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 2,5 0,0 8,0 11,5 270 240 30
2015 maart* Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 10 20 3,5 2,5 6,0 18,5 90 70 20
2015 juni* Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 10 20 2,5 1,0 6,0 18,0 80 70 20
2015 september* Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 10 20 5,0 1,0 7,0 19,5 80 70 20
2015 december* Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal Appingedam Buurt BU00030008 1 10 0 10 20 6,0 1,0 8,0 19,0 90 70 20
2015 maart* Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep Appingedam Buurt BU00030009 1 0 0 0 30 2,5 2,5 3,5 25,0 120 90 30
2015 juni* Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep Appingedam Buurt BU00030009 1 10 0 0 30 4,0 2,5 3,0 24,0 130 100 30
2015 september* Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep Appingedam Buurt BU00030009 1 10 0 0 30 6,5 2,5 3,0 23,5 130 100 30
2015 december* Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep Appingedam Buurt BU00030009 1 10 0 0 30 6,5 2,5 3,0 24,0 130 100 30
2015 maart* Amsterdam Amsterdam Gemeente GM0363 . 19.380 42.710 36.350 95.450 3,0 6,0 5,0 13,5 697.960 601.850 96.100
2015 juni* Amsterdam Amsterdam Gemeente GM0363 . 19.020 42.360 35.890 96.190 2,5 6,0 5,0 14,0 699.060 602.190 96.870
2015 september* Amsterdam Amsterdam Gemeente GM0363 . 17.880 41.550 35.520 96.840 2,5 6,0 5,0 14,0 702.930 605.420 97.510
2015 december* Amsterdam Amsterdam Gemeente GM0363 . 18.340 41.730 35.180 97.670 2,5 6,0 5,0 14,0 706.420 608.060 98.370
2015 maart* 's-Gravenhage 's-Gravenhage (gemeente) Gemeente GM0518 . 11.920 26.660 23.220 70.280 3,0 6,5 5,5 16,5 424.550 353.800 70.750
2015 juni* 's-Gravenhage 's-Gravenhage (gemeente) Gemeente GM0518 . 11.490 26.800 23.070 70.780 2,5 6,5 5,5 16,5 424.740 353.480 71.260
2015 september* 's-Gravenhage 's-Gravenhage (gemeente) Gemeente GM0518 . 11.120 26.700 23.000 71.200 2,5 6,5 5,5 16,5 427.050 355.350 71.690
2015 december* 's-Gravenhage 's-Gravenhage (gemeente) Gemeente GM0518 . 12.460 27.150 23.030 71.600 3,0 6,5 5,5 16,5 428.440 356.330 72.110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens