Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Bewerk tabel

Deze tabel bevat jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking, waarbij de laatste groep nog verder wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
Als gevolg van een programmeerfout waren de cijfers over meer uren willen werken, danwel niet meer uren willen werken in de vorige versie van deze tabel niet juist. Er werden onterecht te weinig mensen aan de groep die meer uren zou willen werken, toebedeeld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Werkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (aantal) Werkzame beroepsbevolkingWil meer uren werken, beschikbaar (aantal) Werkzame beroepsbevolkingWil niet meer werken of niet beschikbaar (aantal) Niet-werkzame bevolkingNiet-werkzame bevolking (aantal) Niet-werkzame bevolkingWerkloze beroepsbevolking (aantal) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingNiet-beroepsbevolking (aantal) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezocht (aantal) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingGezocht, niet beschikbaar (aantal) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (aantal) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (aantal) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (aantal) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (aantal) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (aantal) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (aantal) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (aantal) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2018 15.390 11.240 1.410 9.830 4.150 370 3.780 430 100 3.250 150 3.090 240 840 1.340 410 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint-Eustatius 2018 2.600 1.860 190 1.670 740 80 660 130 10 520 30 490 40 180 230 20 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2018 1.770 1.170 170 1.000 610 30 580 20 10 550 10 540 30 320 140 40 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens