Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (aantal) Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (aantal) Werkzame beroepsbevolking Wil niet meer werken of niet beschikbaar (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-werkzame bevolking (aantal) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (aantal) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2022 17.710 12.840 1.630 11.220 4.870 390 4.480 290 30 4.160 250 3.910 350 810 1.750 650 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint-Eustatius 2022 2.480 1.810 110 1.700 670 70 600 130 0 470 10 460 20 140 180 60 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2022 1.510 1.010 90 920 500 30 470 0 10 460 10 450 10 200 170 20 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking, waarbij de laatste groep nog verder wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 april 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
Als gevolg van een programmeerfout waren de cijfers over meer uren willen werken, danwel niet meer uren willen werken in de vorige versie van deze tabel niet juist. Er werden onterecht te weinig mensen aan de groep die meer uren zou willen werken, toebedeeld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Persoon wil binnen zes maanden meer gaan werken, aangenomen dat zijn of haar verdiensten dan ook veranderen en is direct voor werk beschikbaar. De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.

Tot en met 2014 werd aan personen die meer uren zouden willen werken niet gevraagd of ze hiervoor ook direct beschikbaar waren. Deze informatie is nodig om ‘underemployment’ vast te stellen. De vragenlijst is vanaf 2016 aangepast zodat de respondent deze vraag wel krijgt. De gegevens over meer uren willen werken in 2012 en 2014 gaan daarom alleen over degenen die meer uren willen werken. Dit aantal is groter dan vanaf 2016 waar het gaat om de personen die meer uren willen werken en hiervoor ook direct beschikbaar zijn.


Wil niet meer werken of niet beschikbaar
Persoon wil niet binnen zes maanden meer gaan werken of wil wel meer werken, maar is niet direct voor werk beschikbaar.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, maar heeft wel recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Wil werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht, maar wil wel betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Vanwege zorg gezin/huishouden
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor gezin of huishouden.
Vanwege opleiding/studie
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege een opleiding of studie.
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege vut, pensioen of hoge leeftijd.
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Vanwege andere redenen
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege andere redenen.