Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
A-U Alle economische activiteiten 2014 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2015 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2016 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2017 4,0
A-U Alle economische activiteiten 2018 4,0
A-U Alle economische activiteiten 2019 4,1
A-U Alle economische activiteiten 2020 4,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 1,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 1,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 1,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 1,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 1,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1,7
B Delfstoffenwinning 2014 .
B Delfstoffenwinning 2015 5,8
B Delfstoffenwinning 2016 .
B Delfstoffenwinning 2017 6,0
B Delfstoffenwinning 2018 5,6
B Delfstoffenwinning 2019 .
B Delfstoffenwinning 2020 6,0
C Industrie 2014 3,5
C Industrie 2015 3,6
C Industrie 2016 3,6
C Industrie 2017 3,6
C Industrie 2018 3,7
C Industrie 2019 3,8
C Industrie 2020 4,0
D Energievoorziening 2014 .
D Energievoorziening 2015 5,7
D Energievoorziening 2016 6,2
D Energievoorziening 2017 6,1
D Energievoorziening 2018 5,9
D Energievoorziening 2019 5,6
D Energievoorziening 2020 6,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 4,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 4,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 3,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 4,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 4,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 4,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 4,2
F Bouwnijverheid 2014 3,2
F Bouwnijverheid 2015 3,3
F Bouwnijverheid 2016 3,3
F Bouwnijverheid 2017 3,5
F Bouwnijverheid 2018 3,4
F Bouwnijverheid 2019 3,4
F Bouwnijverheid 2020 3,7
G Handel 2014 3,2
G Handel 2015 3,2
G Handel 2016 3,2
G Handel 2017 3,3
G Handel 2018 3,3
G Handel 2019 3,4
G Handel 2020 3,5
H Vervoer en opslag 2014 3,0
H Vervoer en opslag 2015 3,3
H Vervoer en opslag 2016 3,3
H Vervoer en opslag 2017 3,3
H Vervoer en opslag 2018 3,4
H Vervoer en opslag 2019 3,4
H Vervoer en opslag 2020 3,7
I Horeca 2014 1,5
I Horeca 2015 1,6
I Horeca 2016 1,6
I Horeca 2017 1,6
I Horeca 2018 1,7
I Horeca 2019 1,7
I Horeca 2020 1,9
J Informatie en communicatie 2014 6,9
J Informatie en communicatie 2015 6,8
J Informatie en communicatie 2016 6,8
J Informatie en communicatie 2017 6,9
J Informatie en communicatie 2018 6,9
J Informatie en communicatie 2019 7,0
J Informatie en communicatie 2020 7,4
K Financiële dienstverlening 2014 6,5
K Financiële dienstverlening 2015 6,5
K Financiële dienstverlening 2016 6,5
K Financiële dienstverlening 2017 6,6
K Financiële dienstverlening 2018 6,5
K Financiële dienstverlening 2019 6,6
K Financiële dienstverlening 2020 7,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 5,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 5,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 5,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 5,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 5,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 5,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 6,1
M Specialistische zakelijke diensten 2014 6,2
M Specialistische zakelijke diensten 2015 6,1
M Specialistische zakelijke diensten 2016 6,1
M Specialistische zakelijke diensten 2017 6,2
M Specialistische zakelijke diensten 2018 6,3
M Specialistische zakelijke diensten 2019 6,2
M Specialistische zakelijke diensten 2020 6,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 3,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 3,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 3,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 3,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 3,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014 5,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015 5,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 5,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 5,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 5,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 5,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 6,3
P Onderwijs 2014 4,0
P Onderwijs 2015 4,1
P Onderwijs 2016 4,1
P Onderwijs 2017 4,1
P Onderwijs 2018 4,2
P Onderwijs 2019 4,1
P Onderwijs 2020 4,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 3,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 3,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 3,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 3,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 3,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 3,6
R Cultuur, sport en recreatie 2014 3,5
R Cultuur, sport en recreatie 2015 3,5
R Cultuur, sport en recreatie 2016 3,4
R Cultuur, sport en recreatie 2017 3,5
R Cultuur, sport en recreatie 2018 3,5
R Cultuur, sport en recreatie 2019 3,3
R Cultuur, sport en recreatie 2020 4,0
S Overige dienstverlening 2014 3,8
S Overige dienstverlening 2015 3,7
S Overige dienstverlening 2016 4,0
S Overige dienstverlening 2017 4,4
S Overige dienstverlening 2018 4,0
S Overige dienstverlening 2019 4,2
S Overige dienstverlening 2020 4,7
T Huishoudens 2014 .
T Huishoudens 2015 .
T Huishoudens 2016 .
T Huishoudens 2017 .
T Huishoudens 2018 .
T Huishoudens 2019 .
T Huishoudens 2020 .
U Extraterritoriale organisaties 2014 .
U Extraterritoriale organisaties 2015 .
U Extraterritoriale organisaties 2016 .
U Extraterritoriale organisaties 2017 .
U Extraterritoriale organisaties 2018 .
U Extraterritoriale organisaties 2019 .
U Extraterritoriale organisaties 2020 .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werkhouding
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.