Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gem. inkomen en arbeidspositie 2005-2014


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2005-2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 december 2017:
In de vorige versie van deze tabel ontbraken de gegevens over alleenstaanden in 2014. De oorzaak hiervan is een verandering in de onderliggende codering die vanaf 2014 is toegepast. Voor de alleenstaanden was deze nieuwe code niet gebruikt waardoor deze gegevens niet werden getoond. Dit is nu aangepast waardoor ook de gegevens over alleenstaanden beschikbaar zijn in de tabel.

Wijzigingen per 7 april 2017:
De voorlopige cijfers over 2014 zijn vervangen door definitieve cijfers 2014. Daarnaast zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties aangepast. Deze sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Op 8 februari 2017 zijn de gegevens over inkomen gereviseerd. De gereviseerde gegevens komen beschikbaar vanaf 2011, hiervoor worden nieuwe tabellen gestart. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gem. inkomen en arbeidspositie 2005-2014

Geslacht Arbeidspositie Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000 ) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenBeroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen (x 1 000) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen (x 1 000 euro) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Beroeps- niet-beroepsbev. inkomen onb. (x 1 000 )
Totaal mannen en vrouwen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2014 12.665 12.145 27,7 6,7 29,4 26,7 520
Totaal mannen en vrouwen Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2014 8.214 7.898 41,4 2,4 36,5 29,0 317
Totaal mannen en vrouwen Wil meer uren werken, beschikbaar Totaal personen 2014 583 563 17,4 3,8 18,6 23,2 21
Totaal mannen en vrouwen Wil niet meer werken of niet beschikbaar Totaal personen 2014 7.631 7.335 43,3 2,3 37,9 29,4 296
Totaal mannen en vrouwen Niet-werkzame bevolking Totaal personen 2014 4.451 4.247 2,0 14,8 16,3 22,5 203
Totaal mannen en vrouwen Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2014 660 625 6,0 12,6 17,0 20,6 34
Totaal mannen en vrouwen Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2014 3.791 3.622 1,3 15,2 16,1 22,8 169
Totaal mannen en vrouwen Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2014 363 346 1,8 10,2 11,6 20,9 17
Totaal mannen en vrouwen Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2014 99 95 1,6 11,3 12,4 19,1 5
Totaal mannen en vrouwen Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2014 263 251 1,9 9,8 11,3 21,6 13
Totaal mannen en vrouwen Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2014 143 134 6,1 11,8 16,4 20,2 10
Totaal mannen en vrouwen Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2014 3.285 3.143 1,1 15,9 16,6 23,1 142
Totaal mannen en vrouwen Wil werken Totaal personen 2014 208 196 1,8 12,2 13,4 19,4 12
Totaal mannen en vrouwen Wil of kan niet werken Totaal personen 2014 3.076 2.947 1,0 16,2 16,8 23,4 130
Totaal mannen en vrouwen Vanwege zorg gezin/huishouden Totaal personen 2014 232 223 1,0 3,5 4,4 23,9 9
Totaal mannen en vrouwen Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2014 415 382 1,5 1,9 3,3 22,7 33
Totaal mannen en vrouwen Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2014 1.482 1.441 1,0 22,2 23,0 25,1 41
Totaal mannen en vrouwen Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2014 699 673 0,7 18,0 17,6 19,5 26
Totaal mannen en vrouwen Vanwege andere redenen Totaal personen 2014 248 228 1,7 8,9 10,2 24,6 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens