Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal opheffingen van bedrijven (aantal)
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 1e kwartaal* 55
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 1e kwartaal* 315
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2022 1e kwartaal* 110
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 9.055
69 Juridische diensten en administratie 2022 1e kwartaal* 1.040
701 Holdings en interne concerndiensten 2022 1e kwartaal* 525
712 Keurings- en controlediensten 2022 1e kwartaal* 45
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 1e kwartaal* 2.975
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 2.440
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022 1e kwartaal* 150
801 Particuliere beveiligingdiensten 2022 1e kwartaal* 130
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2022 1e kwartaal* 265
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 10
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 10
842 Overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 4.815
982 Huishoudproductie eigen diensten 2022 1e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal opheffingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over opheffingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers van 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 mei 2022:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal opheffingen van bedrijven
Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf.

Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Het bekendste voorbeeld hiervan is het faillissement.

Er is geen sprake van een opheffing bij:
- bedrijven die verdwijnen als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.