Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 1e kwartaal* 30
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 1e kwartaal* 185
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2022 1e kwartaal* 50
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 10.325
69 Juridische diensten en administratie 2022 1e kwartaal* 785
701 Holdings en interne concerndiensten 2022 1e kwartaal* 765
712 Keurings- en controlediensten 2022 1e kwartaal* 45
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 1e kwartaal* 3.480
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 3.730
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022 1e kwartaal* 420
801 Particuliere beveiligingdiensten 2022 1e kwartaal* 405
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2022 1e kwartaal* 595
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 10
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 10
842 Overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 6.990
982 Huishoudproductie eigen diensten 2022 1e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 mei 2022:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.