Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 61.435
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal* 59.280
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 3e kwartaal* 40.870
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 1.065
01 Landbouw 2022 3e kwartaal* 1.050
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 100
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 30
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 3e kwartaal* 45
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 3e kwartaal* 160
015 Gemengd bedrijf 2022 3e kwartaal* 20
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 3e kwartaal* 695
017 Jacht 2022 3e kwartaal* 0
02 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 5
021 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 5
022 Exploitatie van bossen 2022 3e kwartaal* 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 3e kwartaal* 5
03 Visserij 2022 3e kwartaal* 10
031 Visserij 2022 3e kwartaal* 10
032 Viskwekerij 2022 3e kwartaal* 5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 1.860
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 20
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 3e kwartaal* 0
061 Winning van aardolie 2022 3e kwartaal* 0
062 Winning van aardgas 2022 3e kwartaal* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 3e kwartaal* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2022 3e kwartaal* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2022 3e kwartaal* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 20
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022 3e kwartaal* 15
099 Dienstverlening overige winning 2022 3e kwartaal* 0
C Industrie 2022 3e kwartaal* 1.745
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 275
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 225
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022 3e kwartaal* 15
102 Visverwerkende industrie 2022 3e kwartaal* 5
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022 3e kwartaal* 5
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022 3e kwartaal* 0
105 Zuivelindustrie 2022 3e kwartaal* 10
106 Meelindustrie 2022 3e kwartaal* 5
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 135
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 45
109 Diervoederindustrie 2022 3e kwartaal* 0
11 Drankenindustrie 2022 3e kwartaal* 50
110 Drankenindustrie 2022 3e kwartaal* 50
12 Tabaksindustrie 2022 3e kwartaal* 0
120 Tabaksindustrie 2022 3e kwartaal* 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 3e kwartaal* 160
13 Textielindustrie 2022 3e kwartaal* 80
131 Spinnerijen 2022 3e kwartaal* 0
132 Weverijen 2022 3e kwartaal* 0
133 Textielveredelingsindustrie 2022 3e kwartaal* 45
139 Overige textielproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 35
14 Kledingindustrie 2022 3e kwartaal* 60
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022 3e kwartaal* 55
142 Bontartikelenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
143 Gebreide kledingindustrie 2022 3e kwartaal* 5
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 3e kwartaal* 20
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 15
152 Schoenenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 3e kwartaal* 115
16 Houtindustrie 2022 3e kwartaal* 85
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022 3e kwartaal* 10
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 75
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 3e kwartaal* 30
17 Papierindustrie 2022 3e kwartaal* 5
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022 3e kwartaal* 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 5
18 Grafische industrie 2022 3e kwartaal* 25
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 3e kwartaal* 15
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 3e kwartaal* 15
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 3e kwartaal* 55
19 Aardolie-industrie 2022 3e kwartaal* 0
191 Cokesfabrieken 2022 3e kwartaal* 0
192 Aardolie-industrie 2022 3e kwartaal* 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022 3e kwartaal* 35
20 Chemische industrie 2022 3e kwartaal* 35
201 Basischemie 2022 3e kwartaal* 10
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022 3e kwartaal* 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022 3e kwartaal* 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022 3e kwartaal* 25
205 Overige chemische productenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
206 Synthetische vezelindustrie 2022 3e kwartaal* 0
21 Farmaceutische industrie 2022 3e kwartaal* 0
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022 3e kwartaal* 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 3e kwartaal* 20
221 Rubberproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
222 Kunststofproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 20
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 3e kwartaal* 30
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022 3e kwartaal* 5
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022 3e kwartaal* 5
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
234 Overige keramische industrie 2022 3e kwartaal* 5
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022 3e kwartaal* 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 10
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022 3e kwartaal* 5
239 Overige minerale productenindustrie 2022 3e kwartaal* 0
24-30, 33 Metalektro 2022 3e kwartaal* 745
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 3e kwartaal* 325
24 Basismetaalindustrie 2022 3e kwartaal* 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.