Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal fusies en overnames (aantal)
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 1e kwartaal* 10
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 1e kwartaal* 10
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2022 1e kwartaal* 15
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 395
69 Juridische diensten en administratie 2022 1e kwartaal* 65
701 Holdings en interne concerndiensten 2022 1e kwartaal* 5
712 Keurings- en controlediensten 2022 1e kwartaal* 0
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 1e kwartaal* 85
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 155
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022 1e kwartaal* 5
801 Particuliere beveiligingdiensten 2022 1e kwartaal* 0
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2022 1e kwartaal* 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 0
842 Overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 70
982 Huishoudproductie eigen diensten 2022 1e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal fusies en het aantal overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over fusies en overnames zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 mei 2022:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal fusies en overnames