Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal fusies en overnames (aantal)
651 Verzekeringen, geen herverzekering 2020* 5
652 Herverzekeringen 2020* 0
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2020* 55
843 Verplichte sociale verzekeringen 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal fusies en het aantal overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over fusies en overnames zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 februari 2021:
De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2020 en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal fusies en overnames