Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak, 2011-2016


Deze tabel bevat cijfers over het verbruik van energie bij bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Het verbruik van energie kan op twee manieren worden berekend. De eerste is vanuit de verbruikskant. Hierbij is het verbruik de som van het finaal energieverbruik, het niet-energetisch gebruik en het saldo van inzet en productie van energie. Dit laatste is het verlies van energie bij de omzetting. De tweede manier om het verbruik van energie te berekenen is vanuit de aanbodkant. Hierbij is het totaal energieverbruik gelijk aan de winning van energie plus de aanvoer minus de aflevering plus de voorraadmutatie.
Deze twee berekeningen geven hetzelfde eindresultaat. Behalve het saldo laat de tabel ook de onderliggende cijfers zien over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te maken) en over de productie van energie uit omzetting (de hoeveelheid energie die is gemaakt uit andere energiedragers).

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2014 zijn definitief. Cijfers over 2015 en 2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wijzigingen per 27 december 2017:
Cijfers over 2015 en 2016 zijn bijgesteld.
Cijfers over 2011 t/m 2014 zijn gereviseerd. Meer informatie bij paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak, 2011-2016

Energiedragers Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Opbouw vanuit verbruikTotaal energieverbruik (PJ) Opbouw vanuit verbruikFinaal energieverbruik (PJ) Opbouw vanuit verbruikNiet-energetisch gebruik (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingSaldo inzet-productie energie (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingInzet energie voor omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingProductie energie uit omzetting (-) (PJ) Opbouw vanuit aanbodTotaal energieverbruik (PJ) Opbouw vanuit aanbodWinning (PJ) Opbouw vanuit aanbodEnergie-aanvoer (PJ) Opbouw vanuit aanbodEnergie-aflevering (-) (PJ) Opbouw vanuit aanbodVoorraadmutatie (PJ)
Totaal energiedragers A-U Alle economische activiteiten 2016 2.305,0 1.195,1 565,2 544,7 4.842,3 4.297,6 2.305,1 1.999,3 20.413,4 20.209,3 101,7
Totaal energiedragers A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 167,1 156,8 10,3 84,2 73,9 167,1 13,2 176,6 22,8
Totaal energiedragers B Delfstoffenwinning 2016 39,1 39,0 0,1 0,5 0,4 39,1 1.725,0 15,1 1.699,3 -1,8
Totaal energiedragers C Industrie 2016 1.348,9 659,6 557,0 132,3 3.058,9 2.926,6 1.348,9 84,2 5.976,0 4.744,7 33,4
Totaal energiedragers D Energievoorziening 2016 363,2 29,6 0,0 333,6 752,5 418,9 363,3 75,9 4.824,6 . .
Totaal energiedragers E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 69,6 15,4 54,2 96,5 42,2 69,6 94,5 33,4 58,3 0,1
Totaal energiedragers G-U Dienstverlening 2016 285,2 269,5 1,5 14,2 849,6 835,4 285,2 6,2 9.356,1 . .
Aardgas A-U Alle economische activiteiten 2016 939,5 394,4 81,7 463,4 472,8 9,4 939,5 1.671,3 4.713,0 5.460,9 .
Aardgas A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 126,8 51,1 75,7 75,9 0,1 126,8 127,0 0,1
Aardgas B Delfstoffenwinning 2016 26,6 26,0 0,5 0,5 26,6 1.671,3 2,4 1.647,2
Aardgas C Industrie 2016 352,7 181,1 81,7 89,9 90,7 0,8 352,7 356,6 3,9
Aardgas D Energievoorziening 2016 294,8 1,4 293,4 300,7 7,3 294,8 4.035,8 . .
Aardgas E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 3,1 2,7 0,3 1,3 1,0 3,1 4,0 1,0
Aardgas G-U Dienstverlening 2016 131,1 127,6 3,5 3,7 0,2 131,1 . . .
Totaal hernieuwbare energie A-U Alle economische activiteiten 2016 134,7 12,2 122,5 122,5 134,7 173,8 . .
Totaal hernieuwbare energie A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 13,2 5,6 7,6 7,6 13,2 13,2
Totaal hernieuwbare energie B Delfstoffenwinning 2016
Totaal hernieuwbare energie C Industrie 2016 10,4 4,7 5,7 5,7 10,4 53,8 . .
Totaal hernieuwbare energie D Energievoorziening 2016 40,9 40,9 40,9 40,9 36,6 4,3
Totaal hernieuwbare energie E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 56,4 0,7 55,7 55,7 56,4 65,9 10,8 20,3
Totaal hernieuwbare energie G-U Dienstverlening 2016 13,4 1,1 12,4 12,4 13,4 4,1 . .
Elektriciteit A-U Alle economische activiteiten 2016 -61,6 334,1 -395,7 15,1 410,8 -61,6 677,6 739,2
Elektriciteit A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 -2,2 31,8 -34,0 0,7 34,7 -2,2 20,4 22,6
Elektriciteit B Delfstoffenwinning 2016 10,3 10,5 -0,2 0,0 0,2 10,3 10,5 0,2
Elektriciteit C Industrie 2016 112,3 134,6 -22,3 0,7 23,0 112,3 126,5 14,3
Elektriciteit D Energievoorziening 2016 -298,9 22,6 -321,4 10,5 332,0 -298,9 386,9 685,8
Elektriciteit E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 -6,4 7,8 -14,2 3,2 17,4 -6,4 7,6 14,0
Elektriciteit G-U Dienstverlening 2016 120,2 123,7 -3,5 0,1 3,6 120,2 122,5 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens