Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie HICP (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficient) Bijdrage aan de jaarmutatie HICP (%) Impact op de jaarmutatie HICP (%)
000000 Alle bestedingen 2020 oktober 1,2 100.000
000000 Alle bestedingen 2020 november 0,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2020 december 0,9 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 januari 1,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 februari 1,9 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 maart 1,9 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 april 1,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 mei 2,0 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 juni 1,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 juli 1,4 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 augustus 2,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 september 3,0 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 oktober 1,1 14.356 0,15 -0,01
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 november 0,8 14.356 0,11 0,01
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 december 0,6 14.356 0,09 -0,05
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 januari 0,5 16.050 0,07 -0,18
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 februari 0,3 16.050 0,05 -0,27
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 maart -1,3 16.050 -0,20 -0,58
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 april -2,1 16.050 -0,31 -0,70
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 mei -1,5 16.050 -0,21 -0,64
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 juni -1,5 16.050 -0,22 -0,59
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 juli -0,9 16.050 -0,11 -0,43
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 augustus 0,1 16.050 0,04 -0,48
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 september 0,0 16.050 0,01 -0,55
011000 Voedingsmiddelen 2020 oktober 1,2 13.191 0,16 0,01
011000 Voedingsmiddelen 2020 november 0,8 13.191 0,11 0,02
011000 Voedingsmiddelen 2020 december 0,7 13.191 0,09 -0,04
011000 Voedingsmiddelen 2021 januari 0,6 14.768 0,07 -0,15
011000 Voedingsmiddelen 2021 februari 0,4 14.768 0,06 -0,23
011000 Voedingsmiddelen 2021 maart -1,3 14.768 -0,18 -0,52
011000 Voedingsmiddelen 2021 april -2,2 14.768 -0,30 -0,65
011000 Voedingsmiddelen 2021 mei -1,4 14.768 -0,19 -0,58
011000 Voedingsmiddelen 2021 juni -1,5 14.768 -0,20 -0,54
011000 Voedingsmiddelen 2021 juli -0,9 14.768 -0,11 -0,39
011000 Voedingsmiddelen 2021 augustus 0,2 14.768 0,05 -0,42
011000 Voedingsmiddelen 2021 september 0,0 14.768 0,02 -0,50
011100 Brood en granen 2020 oktober -0,2 2.831 0,00 -0,04
011100 Brood en granen 2020 november 0,4 2.831 0,01 -0,01
011100 Brood en granen 2020 december 0,8 2.831 0,02 0,00
011100 Brood en granen 2021 januari 0,6 3.096 0,01 -0,03
011100 Brood en granen 2021 februari 0,6 3.096 0,02 -0,04
011100 Brood en granen 2021 maart 0,2 3.096 0,00 -0,05
011100 Brood en granen 2021 april -1,5 3.096 -0,04 -0,10
011100 Brood en granen 2021 mei -0,5 3.096 -0,02 -0,08
011100 Brood en granen 2021 juni 0,1 3.096 0,00 -0,05
011100 Brood en granen 2021 juli 0,1 3.096 0,00 -0,04
011100 Brood en granen 2021 augustus 0,2 3.096 0,01 -0,08
011100 Brood en granen 2021 september 0,1 3.096 0,00 -0,09
011200 Vlees 2020 oktober 3,6 2.794 0,10 0,07
011200 Vlees 2020 november 3,0 2.794 0,08 0,07
011200 Vlees 2020 december 2,2 2.794 0,06 0,04
011200 Vlees 2021 januari 2,0 3.063 0,06 0,01
011200 Vlees 2021 februari 0,1 3.063 0,00 -0,05
011200 Vlees 2021 maart -1,7 3.063 -0,05 -0,11
011200 Vlees 2021 april -2,0 3.063 -0,06 -0,11
011200 Vlees 2021 mei -1,5 3.063 -0,04 -0,11
011200 Vlees 2021 juni -1,6 3.063 -0,05 -0,10
011200 Vlees 2021 juli -1,3 3.063 -0,04 -0,09
011200 Vlees 2021 augustus -0,3 3.063 -0,01 -0,09
011200 Vlees 2021 september -1,0 3.063 -0,03 -0,12
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 oktober 1,7 466 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 november 0,3 466 0,00 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 december 0,1 466 0,00 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 januari 0,6 566 0,00 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 februari 4,1 566 0,02 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 maart 1,0 566 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 april -0,1 566 0,00 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 mei -0,4 566 0,00 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 juni 2,1 566 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 juli 0,8 566 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 augustus -1,1 566 0,00 -0,02
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 september 1,6 566 0,01 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2020 oktober 0,9 1.647 0,01 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2020 november 0,0 1.647 0,00 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2020 december 0,6 1.647 0,01 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2021 januari -0,3 1.917 -0,01 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 februari 0,1 1.917 0,00 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 maart 0,3 1.917 0,01 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 april -0,6 1.917 -0,01 -0,04
011400 Melk, kaas en eieren 2021 mei 0,2 1.917 0,01 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 juni 0,3 1.917 0,01 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 juli 0,8 1.917 0,02 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2021 augustus 1,3 1.917 0,03 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 september 0,8 1.917 0,02 -0,04
011500 Oliën en vetten 2020 oktober -1,1 402 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2020 november -0,8 402 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2020 december 0,0 402 0,00 0,00
011500 Oliën en vetten 2021 januari -1,4 475 -0,01 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 februari -1,4 475 -0,01 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 maart -2,5 475 -0,01 -0,02
011500 Oliën en vetten 2021 april -2,2 475 -0,01 -0,02
011500 Oliën en vetten 2021 mei -1,1 475 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 juni -1,2 475 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 juli -3,2 475 -0,01 -0,02
011500 Oliën en vetten 2021 augustus 0,1 475 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 september 0,4 475 0,00 -0,01
011600 Fruit 2020 oktober 5,3 1.029 0,06 0,04
011600 Fruit 2020 november 4,8 1.029 0,05 0,04
011600 Fruit 2020 december 4,0 1.029 0,04 0,03
011600 Fruit 2021 januari 1,5 1.141 0,01 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van bestedingscategorieën van de HICP zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie HICP en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie HICP. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie HICP zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie HICP gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 141 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie HICP
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie HICP.
Impact op de jaarmutatie HICP
De impact meet hoeveel de jaarmutatie HICP hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.