Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
000000 Alle bestedingen 2022 juni 120,13 119,52 9,9 11,6
000000 Alle bestedingen 2022 juli 122,74 123,23 11,6 14,3
000000 Alle bestedingen 2022 augustus 125,63 126,32 13,7 16,6
000000 Alle bestedingen 2022 september 129,20 130,19 17,1 20,3
000000 Alle bestedingen 2022 oktober 130,92 131,88 16,8 20,0
000000 Alle bestedingen 2022 november 125,81 126,41 11,3 14,1
000000 Alle bestedingen 2022 december 126,64 127,23 11,0 13,8
000000 Alle bestedingen 2023 januari 124,23 123,32 8,4 8,5
000000 Alle bestedingen 2023 februari 125,90 125,02 8,9 9,1
000000 Alle bestedingen 2023 maart 126,16 125,30 4,5 4,8
000000 Alle bestedingen 2023 april 128,17 127,32 5,8 5,6
000000 Alle bestedingen 2023 mei* 128,41 6,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juni 122,28 118,74 11,1 11,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juli 124,09 120,49 12,2 12,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 augustus 125,67 122,02 13,0 13,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 september 124,96 121,33 12,7 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 oktober 126,42 122,75 13,8 13,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 november 128,89 125,15 15,4 15,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 december 131,55 127,73 16,8 16,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 januari 133,60 129,72 17,3 17,3
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 februari 136,39 132,43 17,9 17,9
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 maart 136,89 132,92 17,8 17,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 april 136,63 132,66 15,6 15,6
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 mei*
011000 Voedingsmiddelen 2022 juni 122,74 119,36 11,2 11,2
011000 Voedingsmiddelen 2022 juli 124,58 121,15 12,3 12,3
011000 Voedingsmiddelen 2022 augustus 126,21 122,73 13,1 13,1
011000 Voedingsmiddelen 2022 september 125,45 122,00 12,8 12,8
011000 Voedingsmiddelen 2022 oktober 126,99 123,49 14,0 14,0
011000 Voedingsmiddelen 2022 november 129,46 125,90 15,7 15,7
011000 Voedingsmiddelen 2022 december 132,24 128,60 17,0 17,0
011000 Voedingsmiddelen 2023 januari 134,23 130,54 17,7 17,7
011000 Voedingsmiddelen 2023 februari 137,16 133,38 18,4 18,4
011000 Voedingsmiddelen 2023 maart 137,75 133,96 18,4 18,4
011000 Voedingsmiddelen 2023 april 137,50 133,71 16,0 16,0
011000 Voedingsmiddelen 2023 mei*
011100 Brood en granen 2022 juni 112,95 109,84 7,6 7,6
011100 Brood en granen 2022 juli 114,43 111,28 9,2 9,2
011100 Brood en granen 2022 augustus 116,08 112,88 10,5 10,5
011100 Brood en granen 2022 september 115,52 112,34 10,1 10,1
011100 Brood en granen 2022 oktober 116,93 113,71 11,3 11,3
011100 Brood en granen 2022 november 120,38 117,07 14,1 14,1
011100 Brood en granen 2022 december 123,37 119,97 16,4 16,4
011100 Brood en granen 2023 januari 126,55 123,07 18,0 18,0
011100 Brood en granen 2023 februari 129,54 125,97 19,5 19,5
011100 Brood en granen 2023 maart 130,70 127,10 19,5 19,5
011100 Brood en granen 2023 april 130,70 127,10 18,8 18,8
011100 Brood en granen 2023 mei*
011110 Rijst 2022 juni 110,64 107,60 9,4 9,4
011110 Rijst 2022 juli 110,90 107,85 11,2 11,2
011110 Rijst 2022 augustus 112,22 109,13 10,6 10,6
011110 Rijst 2022 september 111,80 108,73 11,2 11,2
011110 Rijst 2022 oktober 112,98 109,87 12,5 12,5
011110 Rijst 2022 november 116,94 113,72 15,5 15,5
011110 Rijst 2022 december 120,97 117,64 18,1 18,1
011110 Rijst 2023 januari 122,61 119,23 17,0 17,0
011110 Rijst 2023 februari 122,21 118,85 20,1 20,1
011110 Rijst 2023 maart 128,50 124,97 21,8 21,8
011110 Rijst 2023 april 132,16 128,52 22,3 22,3
011110 Rijst 2023 mei*
011120 Bloem en andere granen 2022 juni 121,34 118,00 14,6 14,6
011120 Bloem en andere granen 2022 juli 122,82 119,44 15,8 15,8
011120 Bloem en andere granen 2022 augustus 122,17 118,81 12,8 12,8
011120 Bloem en andere granen 2022 september 121,71 118,36 13,3 13,3
011120 Bloem en andere granen 2022 oktober 121,46 118,12 14,6 14,6
011120 Bloem en andere granen 2022 november 128,13 124,60 19,7 19,7
011120 Bloem en andere granen 2022 december 126,38 122,90 13,5 13,5
011120 Bloem en andere granen 2023 januari 131,67 128,05 15,4 15,4
011120 Bloem en andere granen 2023 februari 137,13 133,36 19,2 19,2
011120 Bloem en andere granen 2023 maart 135,59 131,86 18,4 18,4
011120 Bloem en andere granen 2023 april 139,13 135,30 20,0 20,0
011120 Bloem en andere granen 2023 mei*
011130 Brood 2022 juni 113,05 109,94 8,1 8,1
011130 Brood 2022 juli 114,05 110,91 8,8 8,8
011130 Brood 2022 augustus 114,70 111,55 9,6 9,7
011130 Brood 2022 september 115,07 111,90 9,4 9,4
011130 Brood 2022 oktober 115,69 112,50 10,0 10,0
011130 Brood 2022 november 120,79 117,47 15,4 15,4
011130 Brood 2022 december 123,69 120,28 17,4 17,4
011130 Brood 2023 januari 128,53 125,00 19,3 19,3
011130 Brood 2023 februari 133,07 129,41 21,7 21,7
011130 Brood 2023 maart 132,63 128,98 20,6 20,6
011130 Brood 2023 april 130,75 127,16 17,5 17,5
011130 Brood 2023 mei*
011140 Overige bakkerijproducten 2022 juni 111,80 108,72 5,8 5,8
011140 Overige bakkerijproducten 2022 juli 113,61 110,48 8,0 7,9
011140 Overige bakkerijproducten 2022 augustus 115,01 111,85 8,6 8,6
011140 Overige bakkerijproducten 2022 september 115,49 112,31 8,9 8,9
011140 Overige bakkerijproducten 2022 oktober 117,62 114,38 10,4 10,4
011140 Overige bakkerijproducten 2022 november 120,02 116,72 12,4 12,4
011140 Overige bakkerijproducten 2022 december 122,72 119,34 15,3 15,3
011140 Overige bakkerijproducten 2023 januari 126,03 122,56 18,4 18,4
011140 Overige bakkerijproducten 2023 februari 128,43 124,90 19,5 19,5
011140 Overige bakkerijproducten 2023 maart 130,37 126,78 20,4 20,4
011140 Overige bakkerijproducten 2023 april 131,02 127,42 20,7 20,7
011140 Overige bakkerijproducten 2023 mei*
011150 Pizza en quiche 2022 juni 110,10 107,07 6,5 6,5
011150 Pizza en quiche 2022 juli 114,97 111,80 10,4 10,4
011150 Pizza en quiche 2022 augustus 117,30 114,07 10,2 10,2
011150 Pizza en quiche 2022 september 116,34 113,14 12,5 12,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 325 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van het hoofdniveau van de HICP en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De uitkomsten van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Bij de tweede publicatie over dezelfde verslagmaand zijn de cijfers in de meeste gevallen definitief. Verschillen tussen de snelle raming en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de brongegevens die na de snelle raming beschikbaar zijn gekomen. Uitkomsten van de HICP worden bij de tweede publicatie uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In dat geval worden de cijfers een maand later definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De definitieve cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.