Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
021300 Bier 2022 maart 116,49 115,98 12,1 12,0
021300 Bier 2022 april 114,92 114,42 13,2 13,2
021300 Bier 2022 mei 114,71 114,21 12,8 12,8
021300 Bier 2022 juni 116,87 116,37 17,9 17,9
021300 Bier 2022 juli 115,82 115,32 5,6 5,6
021300 Bier 2022 augustus 116,86 116,36 5,6 5,6
021300 Bier 2022 september 118,85 118,34 8,1 8,1
021300 Bier 2022 oktober 119,66 119,15 7,9 8,0
021300 Bier 2022 november 120,24 119,73 8,0 8,0
021300 Bier 2022 december 120,71 120,19 9,5 9,5
021300 Bier 2023 januari 123,76 123,22 10,0 9,9
021300 Bier 2023 februari 127,86 127,31 9,9 9,9
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 maart 107,82 107,82 9,7 9,7
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 april 105,96 105,96 8,8 8,8
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 mei 106,92 106,92 9,2 9,2
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 juni 107,53 107,53 10,2 10,2
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 juli 106,20 106,20 2,5 2,5
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 augustus 106,19 106,19 3,3 3,3
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 september 107,60 107,60 2,9 2,9
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 oktober 109,69 109,69 5,1 5,1
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 november 110,92 110,92 6,6 6,6
021320 Overig alcoholhoudend bier 2022 december 109,82 109,82 6,3 6,3
021320 Overig alcoholhoudend bier 2023 januari 116,88 116,88 10,1 10,1
021320 Overig alcoholhoudend bier 2023 februari 114,93 114,93 5,8 5,8
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 maart 107,15 103,46 6,7 6,7
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 april 106,12 102,47 7,9 7,9
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 mei 99,98 96,54 0,2 0,2
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 juni 109,26 105,50 17,6 17,6
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 juli 105,62 101,99 6,8 6,9
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 augustus 107,19 103,50 11,9 11,9
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 september 110,78 106,97 21,8 21,8
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 oktober 107,79 104,08 10,1 10,1
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 november 110,81 107,00 10,8 10,8
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2022 december 107,73 104,02 13,5 13,5
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2023 januari 96,21 92,90 11,0 11,0
021330 Licht alcoholisch en malt bier 2023 februari 119,55 115,43 10,2 10,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de eurozone. Dit indexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de eurozone. Verder staat ook de Europese consumentenprijsindex in de tabel. Dit is de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast laat de tabel de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De HICP-uitkomsten van Nederland in deze tabel zijn bij publicatie in de meeste gevallen direct definitief. De uitkomsten van de eurozone zijn op dat moment nog op basis van de snelle raming en worden als voorlopig gekenmerkt. Een maand later worden deze cijfers definitief.

Uitkomsten van de HICP van Nederland worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie van de indexcijfers als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.