Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (%) Impact op de jaarmutatie CPI (%)
124000 Sociale bescherming 2020 april 3,5 1.763 0,06 0,04
124000 Sociale bescherming 2020 mei 3,5 1.763 0,06 0,04
124000 Sociale bescherming 2020 juni 3,5 1.763 0,06 0,04
124000 Sociale bescherming 2020 juli 3,5 1.763 0,06 0,03
124000 Sociale bescherming 2020 augustus 3,5 1.763 0,06 0,05
124000 Sociale bescherming 2020 september 3,5 1.763 0,06 0,04
124000 Sociale bescherming 2020 oktober 3,5 1.763 0,06 0,04
124000 Sociale bescherming 2020 november 3,5 1.763 0,06 0,05
124000 Sociale bescherming 2020 december 3,5 1.763 0,06 0,05
124000 Sociale bescherming 2021 januari 3,1 1.937 0,06 0,03
124000 Sociale bescherming 2021 februari 3,1 1.937 0,06 0,03
124000 Sociale bescherming 2021 maart* 3,0 1.937 0,06 0,02
125000 Verzekeringen 2020 april 3,6 1.867 0,07 0,05
125000 Verzekeringen 2020 mei 3,3 1.867 0,06 0,04
125000 Verzekeringen 2020 juni 3,4 1.867 0,06 0,03
125000 Verzekeringen 2020 juli 3,5 1.867 0,07 0,04
125000 Verzekeringen 2020 augustus 3,5 1.867 0,06 0,05
125000 Verzekeringen 2020 september 3,5 1.867 0,07 0,05
125000 Verzekeringen 2020 oktober 2,5 1.867 0,05 0,02
125000 Verzekeringen 2020 november 3,9 1.867 0,07 0,06
125000 Verzekeringen 2020 december 3,8 1.867 0,07 0,05
125000 Verzekeringen 2021 januari 1,2 2.164 0,03 0,00
125000 Verzekeringen 2021 februari 0,8 2.164 0,02 -0,02
125000 Verzekeringen 2021 maart* 1,0 2.164 0,02 -0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 april 5,3 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 mei 5,3 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 juni 5,3 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 juli 5,2 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 augustus 5,2 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 september 5,2 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 oktober 5,1 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 november 5,1 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 december 5,1 483 0,02 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2021 januari 2,3 569 0,01 0,00
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2021 februari 0,5 569 0,00 -0,01
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2021 maart* 0,5 569 0,00 -0,01
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 april 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 mei 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 juni 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 juli 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 augustus 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 september 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 oktober 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 november 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 december 4,7 612 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2021 januari 2,4 709 0,02 0,01
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2021 februari 2,4 709 0,02 0,01
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2021 maart* 2,4 709 0,02 0,00
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 april 3,5 488 0,02 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 mei 2,6 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 juni 2,8 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 juli 2,7 488 0,01 0,00
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 augustus 2,6 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 september 2,5 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 oktober 2,5 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 november 2,2 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 december 2,1 488 0,01 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2021 januari -0,2 556 0,00 -0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2021 februari 0,0 556 0,00 -0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2021 maart* 0,5 556 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 april -1,7 283 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 mei -1,7 283 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 juni -1,7 283 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 juli -0,2 283 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 augustus -0,2 283 0,00 0,00
125500 Overige verzekeringen 2020 september -0,2 283 0,00 0,00
125500 Overige verzekeringen 2020 oktober -6,7 283 -0,02 -0,02
125500 Overige verzekeringen 2020 november 2,7 283 0,01 0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 december 2,7 283 0,01 0,01
125500 Overige verzekeringen 2021 januari -0,7 330 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2021 februari -0,7 330 0,00 -0,01
125500 Overige verzekeringen 2021 maart* -0,7 330 0,00 -0,01
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 april 2,2 4.650 0,10 0,05
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 mei 2,3 4.650 0,11 0,06
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 juni 2,3 4.650 0,11 0,04
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 juli 2,2 4.650 0,10 0,03
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 augustus 2,3 4.650 0,11 0,08
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 september 2,7 4.650 0,13 0,08
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 oktober 3,4 4.650 0,16 0,11
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 november 2,6 4.650 0,12 0,09
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 december 2,8 4.650 0,13 0,09
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 januari 2,4 4.600 0,11 0,04
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 februari 2,5 4.600 0,11 0,03
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 maart* 2,3 4.600 0,11 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.