Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt)
000000 Alle bestedingen 2022 mei 8,8 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 juni 8,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 juli 10,3 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 augustus 12,0 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 september 14,5 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 oktober 14,3 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 november 9,9 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 december 9,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2023 januari 7,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2023 februari 8,0 100.000
000000 Alle bestedingen 2023 maart 4,4 100.000
000000 Alle bestedingen 2023 april* 5,2 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 mei 9,2 12.434 1,17 0,06
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juni 11,1 12.434 1,41 0,37
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juli 12,2 12.434 1,55 0,28
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 augustus 13,0 12.434 1,65 0,15
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 september 12,7 12.434 1,60 -0,27
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 oktober 13,8 12.434 1,73 -0,07
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 november 15,4 12.434 1,92 0,79
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 december 16,8 12.434 2,09 1,02
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 januari 17,3 12.044 2,14 1,34
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 februari 17,9 12.044 2,22 1,37
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 maart 17,8 12.044 2,13 1,80
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2023 april* 15,6 12.044 1,89 1,43
011000 Voedingsmiddelen 2022 mei 9,1 11.479 1,07 0,05
011000 Voedingsmiddelen 2022 juni 11,2 11.479 1,31 0,35
011000 Voedingsmiddelen 2022 juli 12,3 11.479 1,44 0,27
011000 Voedingsmiddelen 2022 augustus 13,1 11.479 1,53 0,14
011000 Voedingsmiddelen 2022 september 12,8 11.479 1,49 -0,23
011000 Voedingsmiddelen 2022 oktober 14,0 11.479 1,61 -0,04
011000 Voedingsmiddelen 2022 november 15,7 11.479 1,80 0,76
011000 Voedingsmiddelen 2022 december 17,0 11.479 1,96 0,97
011000 Voedingsmiddelen 2023 januari 17,6 11.130 2,02 1,27
011000 Voedingsmiddelen 2023 februari 18,4 11.130 2,09 1,31
011000 Voedingsmiddelen 2023 maart 18,4 11.130 2,02 1,71
011000 Voedingsmiddelen 2023 april* 15,9 11.130 1,78 1,35
011100 Brood en granen 2022 mei 6,5 2.381 0,16 -0,06
011100 Brood en granen 2022 juni 7,6 2.381 0,19 -0,02
011100 Brood en granen 2022 juli 9,2 2.381 0,22 -0,03
011100 Brood en granen 2022 augustus 10,5 2.381 0,26 -0,04
011100 Brood en granen 2022 september 10,1 2.381 0,24 -0,11
011100 Brood en granen 2022 oktober 11,3 2.381 0,27 -0,07
011100 Brood en granen 2022 november 14,1 2.381 0,34 0,10
011100 Brood en granen 2022 december 16,4 2.381 0,39 0,17
011100 Brood en granen 2023 januari 18,0 2.342 0,43 0,25
011100 Brood en granen 2023 februari 19,5 2.342 0,46 0,27
011100 Brood en granen 2023 maart 19,5 2.342 0,45 0,35
011100 Brood en granen 2023 april* 18,8 2.342 0,43 0,32
011200 Vlees 2022 mei 13,9 2.455 0,35 0,13
011200 Vlees 2022 juni 16,1 2.455 0,40 0,20
011200 Vlees 2022 juli 16,1 2.455 0,40 0,15
011200 Vlees 2022 augustus 17,0 2.455 0,42 0,13
011200 Vlees 2022 september 16,6 2.455 0,42 0,06
011200 Vlees 2022 oktober 17,3 2.455 0,43 0,08
011200 Vlees 2022 november 18,8 2.455 0,46 0,22
011200 Vlees 2022 december 18,5 2.455 0,45 0,22
011200 Vlees 2023 januari 17,7 2.373 0,44 0,25
011200 Vlees 2023 februari 17,1 2.373 0,42 0,23
011200 Vlees 2023 maart 15,9 2.373 0,38 0,28
011200 Vlees 2023 april* 11,2 2.373 0,28 0,15
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 mei 6,9 445 0,03 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juni 10,3 445 0,05 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juli 12,5 445 0,06 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 augustus 13,9 445 0,07 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 september 11,7 445 0,06 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 oktober 14,2 445 0,07 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 november 15,2 445 0,07 0,03
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 december 17,9 445 0,08 0,04
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2023 januari 19,9 431 0,09 0,05
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2023 februari 22,0 431 0,10 0,06
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2023 maart 17,8 431 0,08 0,06
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2023 april* 17,8 431 0,08 0,05
011400 Melk, kaas en eieren 2022 mei 10,6 1.464 0,16 0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2022 juni 15,0 1.464 0,22 0,10
011400 Melk, kaas en eieren 2022 juli 17,3 1.464 0,26 0,11
011400 Melk, kaas en eieren 2022 augustus 18,3 1.464 0,27 0,10
011400 Melk, kaas en eieren 2022 september 20,3 1.464 0,30 0,09
011400 Melk, kaas en eieren 2022 oktober 22,2 1.464 0,33 0,12
011400 Melk, kaas en eieren 2022 november 24,2 1.464 0,36 0,21
011400 Melk, kaas en eieren 2022 december 28,4 1.464 0,42 0,28
011400 Melk, kaas en eieren 2023 januari 28,0 1.496 0,41 0,30
011400 Melk, kaas en eieren 2023 februari 27,8 1.496 0,41 0,29
011400 Melk, kaas en eieren 2023 maart 27,1 1.496 0,39 0,33
011400 Melk, kaas en eieren 2023 april* 23,8 1.496 0,35 0,28
011500 Oliën en vetten 2022 mei 18,6 342 0,07 0,03
011500 Oliën en vetten 2022 juni 24,9 342 0,09 0,06
011500 Oliën en vetten 2022 juli 31,4 342 0,11 0,07
011500 Oliën en vetten 2022 augustus 33,6 342 0,12 0,07
011500 Oliën en vetten 2022 september 31,9 342 0,11 0,06
011500 Oliën en vetten 2022 oktober 35,1 342 0,12 0,07
011500 Oliën en vetten 2022 november 35,2 342 0,12 0,09
011500 Oliën en vetten 2022 december 35,7 342 0,12 0,09
011500 Oliën en vetten 2023 januari 31,6 344 0,11 0,08
011500 Oliën en vetten 2023 februari 27,8 344 0,10 0,07
011500 Oliën en vetten 2023 maart 25,1 344 0,09 0,07
011500 Oliën en vetten 2023 april* 21,6 344 0,08 0,06
011600 Fruit 2022 mei 5,2 900 0,05 -0,03
011600 Fruit 2022 juni 7,0 900 0,06 -0,01
011600 Fruit 2022 juli 6,7 900 0,06 -0,03
011600 Fruit 2022 augustus 6,1 900 0,05 -0,05
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 151 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.