Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden CPI (2015 = 100) Jaarmutatie CPI (%)
000000 Alle bestedingen 2021 januari 107,62 1,6
000000 Alle bestedingen 2021 februari 108,57 1,8
000000 Alle bestedingen 2021 maart 108,87 1,9
000000 Alle bestedingen 2021 april 109,36 1,9
000000 Alle bestedingen 2021 mei 109,46 2,1
000000 Alle bestedingen 2021 juni 109,67 2,0
000000 Alle bestedingen 2021 juli 110,23 1,4
000000 Alle bestedingen 2021 augustus 110,71 2,4
000000 Alle bestedingen 2021 september 110,79 2,7
000000 Alle bestedingen 2021 oktober 112,18 3,4
000000 Alle bestedingen 2021 november 113,17 5,2
000000 Alle bestedingen 2021 december 114,01 5,7
000000 Alle bestedingen 2021 110,39 2,7
000000 Alle bestedingen 2022 januari 114,53 6,4
000000 Alle bestedingen 2022 februari 115,27 6,2
000000 Alle bestedingen 2022 maart 119,46 9,7
000000 Alle bestedingen 2022 april 119,81 9,6
000000 Alle bestedingen 2022 mei 119,05 8,8
000000 Alle bestedingen 2022 juni 119,05 8,6
000000 Alle bestedingen 2022 juli 121,57 10,3
000000 Alle bestedingen 2022 augustus 123,95 12,0
000000 Alle bestedingen 2022 september 126,89 14,5
000000 Alle bestedingen 2022 oktober 128,25 14,3
000000 Alle bestedingen 2022 november 124,35 9,9
000000 Alle bestedingen 2022 december 124,94 9,6
000000 Alle bestedingen 2022 121,43 10,0
000000 Alle bestedingen 2023 januari 123,21 7,6
000000 Alle bestedingen 2023 februari 124,45 8,0
SA19 Totaal exclusief energie 2021 januari 107,85 2,1
SA19 Totaal exclusief energie 2021 februari 108,65 2,0
SA19 Totaal exclusief energie 2021 maart 108,81 1,7
SA19 Totaal exclusief energie 2021 april 109,28 1,3
SA19 Totaal exclusief energie 2021 mei 109,31 1,5
SA19 Totaal exclusief energie 2021 juni 109,42 1,4
SA19 Totaal exclusief energie 2021 juli 109,72 0,5
SA19 Totaal exclusief energie 2021 augustus 110,17 1,5
SA19 Totaal exclusief energie 2021 september 109,97 1,5
SA19 Totaal exclusief energie 2021 oktober 110,71 1,6
SA19 Totaal exclusief energie 2021 november 110,58 2,3
SA19 Totaal exclusief energie 2021 december 110,84 2,4
SA19 Totaal exclusief energie 2021 109,61 1,6
SA19 Totaal exclusief energie 2022 januari 110,76 2,7
SA19 Totaal exclusief energie 2022 februari 111,75 2,9
SA19 Totaal exclusief energie 2022 maart 112,22 3,1
SA19 Totaal exclusief energie 2022 april 113,79 4,1
SA19 Totaal exclusief energie 2022 mei 114,11 4,4
SA19 Totaal exclusief energie 2022 juni 114,54 4,7
SA19 Totaal exclusief energie 2022 juli 116,02 5,7
SA19 Totaal exclusief energie 2022 augustus 116,78 6,0
SA19 Totaal exclusief energie 2022 september 117,17 6,5
SA19 Totaal exclusief energie 2022 oktober 118,40 6,9
SA19 Totaal exclusief energie 2022 november 118,13 6,8
SA19 Totaal exclusief energie 2022 december 119,16 7,5
SA19 Totaal exclusief energie 2022 115,24 5,1
SA19 Totaal exclusief energie 2023 januari 119,31 7,7
SA19 Totaal exclusief energie 2023 februari 120,81 8,1
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 januari 107,25 2,0
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 februari 108,01 2,0
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 maart 108,32 1,8
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 april 108,93 1,6
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 mei 108,86 1,9
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 juni 108,96 1,9
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 juli 109,16 0,6
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 augustus 109,58 1,6
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 september 109,39 1,7
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 oktober 110,25 1,8
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 november 110,00 2,5
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 december 110,18 2,4
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2021 109,07 1,8
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 januari 109,81 2,4
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 februari 110,71 2,5
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 maart 111,18 2,6
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 april 112,74 3,5
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 mei 112,83 3,6
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 juni 112,96 3,7
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 juli 114,45 4,8
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 augustus 115,08 5,0
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 september 115,66 5,7
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 oktober 116,89 6,0
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 november 116,14 5,6
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 december 116,96 6,2
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2022 113,78 4,3
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2023 januari 116,80 6,4
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2023 februari 118,13 6,7
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 januari 107,65 2,1
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 februari 108,42 2,0
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 maart 108,65 1,8
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 april 109,17 1,5
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 mei 109,20 1,7
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 juni 109,31 1,5
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 juli 109,62 0,6
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 augustus 110,04 1,5
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 september 109,83 1,6
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 oktober 110,55 1,7
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 november 110,41 2,4
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 december 110,60 2,4
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2021 109,45 1,7
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 januari 110,50 2,6
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 februari 111,48 2,8
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 maart 111,92 3,0
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 april 113,43 3,9
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 mei 113,73 4,1
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 juni 114,13 4,4
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 juli 115,65 5,5
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 augustus 116,38 5,8
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 september 116,78 6,3
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 oktober 118,00 6,7
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 november 117,68 6,6
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 december 118,68 7,3
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2022 114,86 4,9
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2023 januari 118,83 7,5
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2023 februari 120,25 7,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de CPI zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 337 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van de jaarmutaties van het hoofdniveau van de CPI en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Deze cijfers zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De jaarmutaties van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van alle indexcijfers en mutaties over de verslagmaand. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve indexcijfers komen door nagekomen brongegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.

Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting

Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De indexcijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie van de CPI t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.