Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen, 1990-2012

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen, 1990-2012

Herkomst-bestemming Perioden Totaal afval (1000 ton)
Totaal verwerking producenten 1990 52.946
Totaal verwerking producenten 1992 53.287
Totaal verwerking producenten 1994 52.859
Totaal verwerking producenten 1996 56.825
Totaal verwerking producenten 1998 61.704
Totaal verwerking producenten 2000 64.483
Totaal verwerking producenten 2002 64.295
Totaal verwerking producenten 2004 60.056
Totaal verwerking producenten 2006 62.023
Totaal verwerking producenten 2008 66.089
Totaal verwerking producenten 2010 63.159
Totaal verwerking producenten 2012 65.327
Hergebruik 1990 33.080
Hergebruik 1992 36.043
Hergebruik 1994 37.701
Hergebruik 1996 42.604
Hergebruik 1998 47.661
Hergebruik 2000 52.074
Hergebruik 2002 51.913
Hergebruik 2004 49.639
Hergebruik 2006 49.505
Hergebruik 2008 53.485
Hergebruik 2010 50.511
Hergebruik 2012 53.056
Verbranding 1990 3.820
Verbranding 1992 4.002
Verbranding 1994 4.345
Verbranding 1996 5.696
Verbranding 1998 6.863
Verbranding 2000 7.017
Verbranding 2002 7.939
Verbranding 2004 8.370
Verbranding 2006 8.918
Verbranding 2008 10.175
Verbranding 2010 10.817
Verbranding 2012 10.801
Storten en lozen 1990 16.047
Storten en lozen 1992 13.243
Storten en lozen 1994 10.812
Storten en lozen 1996 8.525
Storten en lozen 1998 7.180
Storten en lozen 2000 5.392
Storten en lozen 2002 4.442
Storten en lozen 2004 2.047
Storten en lozen 2006 3.600
Storten en lozen 2008 2.429
Storten en lozen 2010 1.831
Storten en lozen 2012 1.470
Totaal naar het buitenland 1990 4.232
Totaal naar het buitenland 1992 4.676
Totaal naar het buitenland 1994 5.200
Totaal naar het buitenland 1996 5.841
Totaal naar het buitenland 1998 6.368
Totaal naar het buitenland 2000 7.536
Totaal naar het buitenland 2002 12.463
Totaal naar het buitenland 2004 16.000
Totaal naar het buitenland 2006 15.062
Totaal naar het buitenland 2008 15.542
Totaal naar het buitenland 2010 15.834
Totaal naar het buitenland 2012 15.314
Totaal bestemming 1990 57.178
Totaal bestemming 1992 57.964
Totaal bestemming 1994 58.059
Totaal bestemming 1996 62.667
Totaal bestemming 1998 68.072
Totaal bestemming 2000 72.019
Totaal bestemming 2002 76.757
Totaal bestemming 2004 76.056
Totaal bestemming 2006 77.085
Totaal bestemming 2008 81.631
Totaal bestemming 2010 78.993
Totaal bestemming 2012 80.641
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrij komt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is de uitkomst van de afvalrekeningen opgesteld in het kader van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar van: 1990 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal afval
Het totaal van de verschillende soorten afval.
Bij de indeling naar afvalsoorten is aangesloten bij de indeling in de internationale verordening met betrekking tot afvalstofstatistieken: System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), 2012.