Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen, 2008-2012

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen, 2008-2012

Herkomst-bestemming Perioden Chemisch afval (1000 ton) Recyclebaar afval IJzerafval (1000 ton) Recyclebaar afval Ander metaalafval (1000 ton) Recyclebaar afval Gemengd metaalafval (1000 ton) Recyclebaar afval Glasafval (1000 ton) Recyclebaar afval Houtafval (1000 ton) Recyclebaar afval Papierafval (1000 ton) Recyclebaar afval Plasticafval (1000 ton) Recyclebaar afval Rubberafval (1000 ton) Recyclebaar afval Textielafval (1000 ton) Recyclebaar afval Overig recyclebaar afval (1000 ton)
Totaal particuliere huishoudens 2008 18 662 0 71 356 317 1.242 13 65 82 0
Totaal particuliere huishoudens 2010 17 153 0 64 358 299 1.128 90 35 79 0
Totaal particuliere huishoudens 2012 17 550 0 57 357 297 998 118 55 75 0
A-U Alle economische activiteiten 2008 1.890 1.836 204 594 256 1.733 1.605 385 44 45 0
A-U Alle economische activiteiten 2010 2.062 1.166 239 554 255 1.945 1.470 367 40 28 0
A-U Alle economische activiteiten 2012 2.058 1.667 232 378 238 1.961 1.306 388 40 33 0
Totaal Nederlandse economie 2008 1.909 2.498 204 665 613 2.050 2.848 398 109 127 0
Totaal Nederlandse economie 2010 2.079 1.319 239 618 613 2.244 2.597 456 75 107 0
Totaal Nederlandse economie 2012 2.075 2.217 232 435 595 2.258 2.304 506 95 108 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Op basis hiervan zijn de stromen van verschillende afvalstoffen te volgen. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is de uitkomst van de afvalrekeningen opgesteld in het kader van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.


Gegevens beschikbaar van: 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Chemisch afval
Hieronder vallen onder meer afgewerkte oplosmiddelen, zure, base en zoute afvalstoffen, afgewerkte oliën, afval van verf, inkt en lijm, slib van industriële processen en afval uit de gezondheidszorg.
Recyclebaar afval
IJzerafval
Ander metaalafval
non ferro metalen (bv koper, zink)
Gemengd metaalafval
Ferro en non ferro metalen niet uitgesplitst.
Glasafval
Zoals verpakkingsafval van glas (flessen en potten) en vlakglas.
Houtafval
Zoals houten platen, planken, zaagsel, krullen en pallets.
Papierafval
Plasticafval
Onder meer verpakkingsmateriaal van plastic.
Rubberafval
Zoals autobanden en rubberfolie.
Textielafval
Zoals snijrestanten van textiel.
Overig recyclebaar afval
Afval van andere materialen dat hergebruikt kan worden.