Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsf. 2008-2016

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsf. 2008-2016

Beleggingen Perioden Beleggingen na consolidatie (mld euro) Beleggingen na consolidatie, relatief (%) Beleggingen voor consolidatie (mld euro) Beleggingen voor consolidatie, relatief (%)
Totaal beleggingen 2008 695,1 100,0 695,1 100,0
Totaal beleggingen 2009 729,5 100,0 729,5 100,0
Totaal beleggingen 2010 777,4 100,0 777,4 100,0
Totaal beleggingen 2011 848,1 100,0 848,1 100,0
Totaal beleggingen 2012 984,5 100,0 984,5 100,0
Totaal beleggingen 2013 1.000,6 100,0 1.000,6 100,0
Totaal beleggingen 2014 1.221,4 100,0 1.221,4 100,0
Totaal beleggingen 2015 1.239,5 100,0 1.239,5 100,0
Totaal beleggingen 2016* 1.356,4 100,0 1.356,4 100,0
Direct vastgoed 2008 19,1 2,7 16,4 2,4
Direct vastgoed 2009 18,9 2,6 15,8 2,2
Direct vastgoed 2010 19,5 2,5 9,5 1,2
Direct vastgoed 2011 24,5 2,9 9,3 1,1
Direct vastgoed 2012 24,8 2,5 8,8 0,9
Direct vastgoed 2013 24,1 2,4 8,5 0,9
Direct vastgoed 2014 22,4 1,8 7,7 0,6
Direct vastgoed 2015 22,9 1,8 7,5 0,6
Direct vastgoed 2016* 25,1 1,9 8,0 0,6
Aandelen en overige deelnemingen 2008 271,5 39,1 319,1 45,9
Aandelen en overige deelnemingen 2009 317,9 43,6 482,0 66,1
Aandelen en overige deelnemingen 2010 364,6 46,9 527,7 67,9
Aandelen en overige deelnemingen 2011 369,3 43,5 552,4 65,1
Aandelen en overige deelnemingen 2012 417,7 42,4 641,5 65,2
Aandelen en overige deelnemingen 2013 452,3 45,2 688,9 68,9
Aandelen en overige deelnemingen 2014 548,8 44,9 805,0 65,9
Aandelen en overige deelnemingen 2015 562,0 45,3 836,8 67,5
Aandelen en overige deelnemingen 2016* 635,3 46,8 928,9 68,5
Schuldbewijzen 2008 290,6 41,8 251,0 36,1
Schuldbewijzen 2009 292,2 40,1 175,7 24,1
Schuldbewijzen 2010 294,7 37,9 176,4 22,7
Schuldbewijzen 2011 334,2 39,4 200,5 23,6
Schuldbewijzen 2012 395,1 40,1 234,4 23,8
Schuldbewijzen 2013 402,4 40,2 242,2 24,2
Schuldbewijzen 2014 485,8 39,8 303,0 24,8
Schuldbewijzen 2015 520,7 42,0 318,3 25,7
Schuldbewijzen 2016* 552,4 40,7 340,0 25,1
Financiële derivaten 2008 38,4 5,5 35,8 5,1
Financiële derivaten 2009 9,5 1,3 8,1 1,1
Financiële derivaten 2010 15,0 1,9 11,1 1,4
Financiële derivaten 2011 47,4 5,6 44,4 5,2
Financiële derivaten 2012 57,7 5,9 53,6 5,4
Financiële derivaten 2013 25,8 2,6 24,1 2,4
Financiële derivaten 2014 63,4 5,2 61,7 5,0
Financiële derivaten 2015 42,4 3,4 40,6 3,3
Financiële derivaten 2016* 43,3 3,2 42,0 3,1
Langlopende leningen 2008 24,4 3,5 24,2 3,5
Langlopende leningen 2009 22,2 3,0 21,5 2,9
Langlopende leningen 2010 22,8 2,9 20,7 2,7
Langlopende leningen 2011 20,5 2,4 18,1 2,1
Langlopende leningen 2012 27,5 2,8 17,6 1,8
Langlopende leningen 2013 26,7 2,7 15,7 1,6
Langlopende leningen 2014 29,5 2,4 15,5 1,3
Langlopende leningen 2015 34,2 2,8 15,5 1,2
Langlopende leningen 2016* 40,7 3,0 16,0 1,2
Overige beleggingen 2008 51,1 7,4 48,7 7,0
Overige beleggingen 2009 68,8 9,4 26,5 3,6
Overige beleggingen 2010 61,0 7,8 32,1 4,1
Overige beleggingen 2011 52,1 6,1 23,5 2,8
Overige beleggingen 2012 61,9 6,3 28,7 2,9
Overige beleggingen 2013 69,3 6,9 21,2 2,1
Overige beleggingen 2014 71,6 5,9 28,5 2,3
Overige beleggingen 2015 57,3 4,6 20,9 1,7
Overige beleggingen 2016* 59,6 4,4 21,5 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de beleggingen van pensioenfondsen voor en na consolidatie van het aandelenbezit in Nederlandse beleggingsfondsen. Vanaf 2009 is dit bezit sterk toegenomen doordat diverse grote pensioenfondsen hun beleggingen hebben omgezet in aandelen in door hen opgerichte beleggingsfondsen. Met als gevolg dat pensioenfondsen in de jaren vanaf 2009 een veel groter deel van hun beleggingen uit aandelen bestaan, en een veel kleiner deel uit schuldbewijzen zoals obligaties. Door de consolidatie met de beleggingsfondsen ontstaat een meer evenwichtig beeld van de verdeling van de beleggingen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 2008 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Toelichting onderwerpen

Beleggingen na consolidatie
De beleggingen na consolidatie betreft de totale beleggingen waarbij de aandelen in Nederlandse beleggingsfondsen zijn vervangen door de beleggingen van die beleggingsfondsen. Vanwege beschikbaarheid van bronnen zijn alleen voor pensioenfondsen beleggingen na consolidatie beschikbaar.
Beleggingen na consolidatie, relatief
De beleggingen na consolidatie betreft de totale beleggingen waarbij de aandelen in Nederlandse beleggingsfondsen zijn vervangen door de beleggingen van die beleggingsfondsen. Vanwege beschikbaarheid van bronnen zijn alleen voor pensioenfondsen beleggingen na consolidatie beschikbaar.
Beleggingen voor consolidatie
De beleggingen voor consolidatie betreft de totale beleggingen conform de richtlijnen en concepten uit het nieuwe Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Dit is inclusief de aandelen in Nederlandse beleggingsfondsen.
Beleggingen voor consolidatie, relatief
De beleggingen voor consolidatie betreft de totale beleggingen conform de richtlijnen en concepten uit het nieuwe Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Dit is inclusief de aandelen in Nederlandse beleggingsfondsen.