Inst. beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen 1998-2017

Inst. beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen 1998-2017

Perioden Totaal beleggingen Totaal institutionele beleggers (mld euro) Totaal beleggingen Pensioenfondsen (mld euro) Totaal beleggingen Verzekeringsinstellingen (mld euro) Totaal beleggingen Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsen Totaal institutionele beleggers (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsen Pensioenfondsen (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsen Verzekeringsinstellingen (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsen Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen (mld euro) Beleggingen excl. aandelen in fondsen (mld euro)
1998 684,2 383,8 236,8 63,6 19,3 10,3 8,1 1,0 664,9
1999 795,7 450,3 258,6 86,7 21,2 10,9 9,4 0,9 774,5
2000 830,1 461,8 266,3 102,0 27,5 16,1 9,7 1,8 802,5
2001 831,2 458,2 273,8 99,2 25,9 14,5 10,2 1,1 805,3
2002 779,4 436,6 261,9 81,0 25,9 13,5 11,1 1,3 753,6
2003 854,9 488,3 279,0 87,5 31,4 15,9 14,1 1,4 823,5
2004 933,0 547,1 299,4 86,5 36,6 18,1 15,6 2,9 896,3
2005 1.069,9 635,9 340,5 93,5 43,6 20,0 22,1 1,5 1.026,4
2006 1.156,4 710,0 347,7 98,8 49,4 22,6 24,8 1,9 1.107,0
2007 1.170,3 720,0 360,4 89,9 43,4 18,6 22,2 2,6 1.127,0
2008 voor revisie 1.043,9 622,8 353,5 67,7 33,0 15,3 16,4 1,3 1.010,9
2008 na revisie 1.218,6 695,1 327,4 196,1 140,5 95,1 23,9 21,4 1.078,1
2009 1.517,9 729,5 337,1 451,4 365,6 310,6 27,5 27,5 1.152,3
2010 1.629,8 777,4 365,2 487,1 416,5 343,9 41,9 30,8 1.213,3
2011 1.740,9 848,1 387,4 505,4 451,0 377,9 46,4 26,8 1.289,9
2012 1.979,1 984,5 410,8 583,7 523,4 447,0 48,4 28,0 1.455,7
2013 2.028,1 1.000,6 395,0 632,5 578,3 486,2 65,0 27,1 1.449,8
2014 2.408,3 1.221,4 446,3 740,6 668,8 562,1 79,0 27,7 1.739,5
2015 2.426,1 1.239,5 431,8 754,9 686,8 588,5 72,1 26,2 1.739,4
2016 1e kwartaal* 2.516,7 1.309,4 451,6 755,8 691,9 596,8 68,9 26,1 1.824,9
2016 2e kwartaal* 2.607,9 1.352,2 465,0 790,7 721,5 624,4 70,4 26,6 1.886,4
2016 3e kwartaal* 2.671,6 1.391,7 468,0 811,9 743,7 645,2 71,3 27,1 1.928,0
2016 4e kwartaal* 2.619,6 1.356,4 446,0 817,1 755,0 660,5 67,1 27,4 1.864,6
2016* 2.619,6 1.356,4 446,0 817,1 755,0 660,5 67,1 27,4 1.864,6
2017 1e kwartaal* 2.639,9 1.376,0 435,2 828,7 761,6 671,7 63,1 26,8 1.878,3
2017 2e kwartaal* 2.644,6 1.375,8 431,7 837,2 766,9 667,8 63,7 35,5 1.877,8
2017 3e kwartaal* 2.673,5 1.383,1 430,2 860,3 786,8 683,7 65,2 38,0 1.886,7
2017 4e kwartaal* 2.735,5 1.442,8 430,8 861,9 788,0 683,7 66,7 37,6 1.947,4
2017* 2.735,5 1.442,8 430,8 861,9 788,0 683,7 66,7 37,6 1.947,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aandeel van de beleggingen in Nederlandse beleggingsfondsen door institutionele beleggers. Vanaf 2009 is sprake van een enorme groei van de beleggingsfondsen als gevolg van het omzetten door pensioenfondsen van hun beleggingen in door hen opgerichte beleggingsfondsen. De omzetting betekent dat deze beleggingen twee keer meetellen: bij pensioenfondsen als aandelen in beleggingsfondsen en bij beleggingsfondsen als aandelen, obligaties en vastgoed. Vanaf 2013 is dit verschijnsel ook te zien bij verzekeraars. Door het elimineren van de aandelen in beleggingsfondsen wordt de dubbeltelling voorkomen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1998 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Toelichting onderwerpen

Totaal beleggingen
Het totaal van de beleggingen van de institutionele beleggers conform de richtlijnen en concepten uit het nieuwe Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Dit is inclusief de aandelen in Nederlandse beleggingsfondsen.
Totaal institutionele beleggers
Institutionele beleggers zijn instellingen die door hun activiteiten de beschikking krijgen over gelden die ze moeten beleggen. Deze activiteiten liggen voor een belangrijk deel op het gebied van verzekeren van pensioenen en het aan particuliere beleggers bieden van mogelijkheden tot beleggen met een gewenst risicoprofiel. Tot de institutionele beleggers worden gerekend: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen.
Pensioenfondsen
Pensioenfondsen bestaan uit financiële instellingen met als hoofdfunctie financiële intermediatie door middel van het poolen van sociale risico's en behoeften van de verzekerden (sociale verzekering). Pensioenfondsen en socialeverzekeringsregelingen verschaffen een inkomen aan gepensioneerden en vaak uitkeringen bij overlijden en invaliditeit.
Verzekeringsinstellingen
Verzekeringsinstellingen bestaan uit financiële instellingen met als hoofdfunctie financiële intermediatie door middel van het poolen van risico's, hoofdzakelijk in de vorm van directe verzekering of herverzekering.
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen
Beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen bestaan uit collectieve-beleggingsprogramma'sdie zich hoofdzakelijk bezighouden met het uitgeven van aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen en voor eigen rekening beleggingen te verrichten, vooral in langlopende financiële activa (zoals obligaties en aandelen) en in niet-financiële activa (gewoonlijk onroerend goed).
Aandelen in Nederl. beleggingsfondsen
Aandelen in Nederlandse beleggingsfondsen.
Aandelen in beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
Totaal institutionele beleggers
Institutionele beleggers zijn instellingen die door hun activiteiten de beschikking krijgen over gelden die ze moeten beleggen. Deze activiteiten liggen voor een belangrijk deel op het gebied van verzekeren van pensioenen en het aan particuliere beleggers bieden van mogelijkheden tot beleggen met een gewenst risicoprofiel. Tot de institutionele beleggers worden gerekend: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen.
Pensioenfondsen
Pensioenfondsen bestaan uit financiële instellingen met als hoofdfunctie financiële intermediatie door middel van het poolen van sociale risico's en behoeften van de verzekerden (sociale verzekering). Pensioenfondsen en socialeverzekeringsregelingen verschaffen een inkomen aan gepensioneerden en vaak uitkeringen bij overlijden en invaliditeit.
Verzekeringsinstellingen
Verzekeringsinstellingen bestaan uit financiële instellingen met als hoofdfunctie financiële intermediatie door middel van het poolen van risico's, hoofdzakelijk in de vorm van directe verzekering of herverzekering.
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen
Beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen bestaan uit collectieve-beleggingsprogramma'sdie zich hoofdzakelijk bezighouden met het uitgeven van aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen en voor eigen rekening beleggingen te verrichten, vooral in langlopende financiële activa (zoals obligaties en aandelen) en in niet-financiële activa (gewoonlijk onroerend goed).
Beleggingen excl. aandelen in fondsen
Totale beleggingen exclusief aandelen in beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
De uitkomsten van de totale beleggingen exclusief de aandelen in beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen wordt alleen gegeven voor het totaal van de institutionele beleggers. De dubbeltelling is namelijk alleen relevant voor het totaal van de institutionele beleggers, en niet voor de afzonderlijke groepen van institutionele beleggers.