Inst. beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen 1998-2017


Deze tabel toont het aandeel van de beleggingen in Nederlandse beleggingsfondsen door institutionele beleggers. Vanaf 2009 is sprake van een enorme groei van de beleggingsfondsen als gevolg van het omzetten door pensioenfondsen van hun beleggingen in door hen opgerichte beleggingsfondsen. De omzetting betekent dat deze beleggingen twee keer meetellen: bij pensioenfondsen als aandelen in beleggingsfondsen en bij beleggingsfondsen als aandelen, obligaties en vastgoed. Vanaf 2013 is dit verschijnsel ook te zien bij verzekeraars. Door het elimineren van de aandelen in beleggingsfondsen wordt de dubbeltelling voorkomen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1998 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Inst. beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen 1998-2017

Perioden Totaal beleggingenTotaal institutionele beleggers (mld euro) Totaal beleggingenPensioenfondsen (mld euro) Totaal beleggingenVerzekeringsinstellingen (mld euro) Totaal beleggingenBeleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsenTotaal institutionele beleggers (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsenPensioenfondsen (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsenVerzekeringsinstellingen (mld euro) Aandelen in Nederl. beleggingsfondsenBeleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen (mld euro) Beleggingen excl. aandelen in fondsen (mld euro)
1998 684,2 383,8 236,8 63,6 19,3 10,3 8,1 1,0 664,9
1999 795,7 450,3 258,6 86,7 21,2 10,9 9,4 0,9 774,5
2000 830,1 461,8 266,3 102,0 27,5 16,1 9,7 1,8 802,5
2001 831,2 458,2 273,8 99,2 25,9 14,5 10,2 1,1 805,3
2002 779,4 436,6 261,9 81,0 25,9 13,5 11,1 1,3 753,6
2003 854,9 488,3 279,0 87,5 31,4 15,9 14,1 1,4 823,5
2004 933,0 547,1 299,4 86,5 36,6 18,1 15,6 2,9 896,3
2005 1.069,9 635,9 340,5 93,5 43,6 20,0 22,1 1,5 1.026,4
2006 1.156,4 710,0 347,7 98,8 49,4 22,6 24,8 1,9 1.107,0
2007 1.170,3 720,0 360,4 89,9 43,4 18,6 22,2 2,6 1.127,0
2008 voor revisie 1.043,9 622,8 353,5 67,7 33,0 15,3 16,4 1,3 1.010,9
2008 na revisie 1.218,6 695,1 327,4 196,1 140,5 95,1 23,9 21,4 1.078,1
2009 1.517,9 729,5 337,1 451,4 365,6 310,6 27,5 27,5 1.152,3
2010 1.629,8 777,4 365,2 487,1 416,5 343,9 41,9 30,8 1.213,3
2011 1.740,9 848,1 387,4 505,4 451,0 377,9 46,4 26,8 1.289,9
2012 1.979,1 984,5 410,8 583,7 523,4 447,0 48,4 28,0 1.455,7
2013 2.028,1 1.000,6 395,0 632,5 578,3 486,2 65,0 27,1 1.449,8
2014 2.408,3 1.221,4 446,3 740,6 668,8 562,1 79,0 27,7 1.739,5
2015 2.426,1 1.239,5 431,8 754,9 686,8 588,5 72,1 26,2 1.739,4
2016 1e kwartaal* 2.516,7 1.309,4 451,6 755,8 691,9 596,8 68,9 26,1 1.824,9
2016 2e kwartaal* 2.607,9 1.352,2 465,0 790,7 721,5 624,4 70,4 26,6 1.886,4
2016 3e kwartaal* 2.671,6 1.391,7 468,0 811,9 743,7 645,2 71,3 27,1 1.928,0
2016 4e kwartaal* 2.619,6 1.356,4 446,0 817,1 755,0 660,5 67,1 27,4 1.864,6
2016* 2.619,6 1.356,4 446,0 817,1 755,0 660,5 67,1 27,4 1.864,6
2017 1e kwartaal* 2.639,9 1.376,0 435,2 828,7 761,6 671,7 63,1 26,8 1.878,3
2017 2e kwartaal* 2.644,6 1.375,8 431,7 837,2 766,9 667,8 63,7 35,5 1.877,8
2017 3e kwartaal* 2.673,5 1.383,1 430,2 860,3 786,8 683,7 65,2 38,0 1.886,7
2017 4e kwartaal* 2.735,5 1.442,8 430,8 861,9 788,0 683,7 66,7 37,6 1.947,4
2017* 2.735,5 1.442,8 430,8 861,9 788,0 683,7 66,7 37,6 1.947,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens